81 episodes

Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

Đường Xưa Mây Trắng - |Kẻ Trộm Hương| - Theo Gót Chân Bụt - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ‪-‬ KẺ TRỘM HƯƠNG

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 13 Ratings

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

  Chương 81 - Đường xưa mây trắng

  Chương 81 - Đường xưa mây trắng

  Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

  Chương 80 - Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát!

  Chương 80 - Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát!

  Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

  Chương 79 - Nấm chiên đàn

  Chương 79 - Nấm chiên đàn

  Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

  Chương 78 - Hai ngàn chiếc áo vàng trên Núi Thứu

  Chương 78 - Hai ngàn chiếc áo vàng trên Núi Thứu

  Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

  Chương 77 - Sinh tử là hoa đốm giữa hư không

  Chương 77 - Sinh tử là hoa đốm giữa hư không

  Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

  Chương 76 - Hoa trái của ngày hôm nay

  Chương 76 - Hoa trái của ngày hôm nay

  Cuốn sách kể về hành trình của Siddhartha, từ khi còn là một vị thái tử, lập gia đình, cho đến khi trở thành Bụt, một người tỉnh thức. Không mang những màu sắc huyền vi màu nhiệm như các bậc vĩ nhân khác, trong #duongxuamaytrang, Bụt hiện ra như một con người bình thường, vẫn phải trải qua các giai đoạn sinh thành hoại không của con người, vẫn phải chịu những đau đớn từ thể xác tới tinh thần, thay vào đó, Người lại có trong mình sự rộng lượng đức độ cùng với trí tuệ hiểu biết siêu vượt. Và cũng chính nhờ Tâm và Trí ấy đã giúp Bụt trao truyền sự tỉnh thức tới các môn đệ của người.

Customer Reviews

4.7 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Xóm Truyện Ma
Pháp Âm Phật Giáo
Nguyễn Đăng Huy
Ace Mason
Bánh Xe Luân Hồi
Plum Village

You Might Also Like

Minh Niệm
Better Version
Vietcetera
Radio Người Giữ Kỉ Niệm
Hieu Nguyen
Vì sao thế nhỉ!