133 episodes

"AWR Vietnamese, tieng Viet"

AWR Vietnamese / tiếng Việt / Việt ngữ Adventist World Radio

  • Christianity
  • 4.5, 27 Ratings

"AWR Vietnamese, tieng Viet"

  VIESD_VOHx_20200530_7

  VIESD_VOHx_20200530_7

  • 58 min
  VIESD_VOHx_20200529_6

  VIESD_VOHx_20200529_6

  • 58 min
  VIESD_VOHx_20200528_5

  VIESD_VOHx_20200528_5

  • 58 min
  VIESD_VOHx_20200527_4

  VIESD_VOHx_20200527_4

  • 58 min
  VIESD_VOHx_20200526_3

  VIESD_VOHx_20200526_3

  • 58 min
  VIESD_VOHx_20200525_2

  VIESD_VOHx_20200525_2

  • 58 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
27 Ratings

27 Ratings

ki tô giáo con chúa ,

nghe lời chúa nói

quá tuyệt , cho chúng con hiểu về chúa , an lành cho nhân loại , bình an cho trần thế , Amen

HoangPhiLong ,

Chán quá

bắt đầu chán iphone

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To

More by Adventist World Radio