25 episodes

Kênh podcast cập nhật tin tức, chia sẻ những câu chuyện về marketing và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam. Podcast được phát hành hàng tuần bởi Brands Vietnam.

Brand Talks Brands Vietnam

  • Business
  • 4.7 • 10 Ratings

Kênh podcast cập nhật tin tức, chia sẻ những câu chuyện về marketing và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam. Podcast được phát hành hàng tuần bởi Brands Vietnam.

  S4E4: The Basics of B2B - Chiến lược Marketing tổng lực 4P cho doanh nghiệp

  S4E4: The Basics of B2B - Chiến lược Marketing tổng lực 4P cho doanh nghiệp

  Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

  S4E3: The Basics of B2B - Chưa có định vị, khoan bàn đến chuyện bán hàng

  S4E3: The Basics of B2B - Chưa có định vị, khoan bàn đến chuyện bán hàng

  Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

  • 17 min
  DeepDive #2: Chiến dịch Swiss It Up của Logitech – “Dùng xuất xứ để bảo chứng cho chất lượng sản phẩm”

  DeepDive #2: Chiến dịch Swiss It Up của Logitech – “Dùng xuất xứ để bảo chứng cho chất lượng sản phẩm”

  Phân tích chuyên sâu về case-study chiến dịch truyền thông quy mô trong năm 2020 của Logitech không chỉ dưới góc nhìn về xây dựng thương hiệu, mà còn liên quan đến cách sử dụng nguồn gốc xuất xứ để truyền tải thông điệp. Phỏng vấn chị Mai Thị Ánh Tuyết, Marketing Manager tại Logitech Vietnam.

  • 31 min
  S4E2: The Basics of B2B – Thấu hiểu sự phức tạp trong quy trình mua của khách hàng doanh nghiệp

  S4E2: The Basics of B2B – Thấu hiểu sự phức tạp trong quy trình mua của khách hàng doanh nghiệp

  Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

  • 19 min
  S4E1: The Basics of B2B – Marketer trẻ đừng tự khép cánh cửa cơ hội của bản thân

  S4E1: The Basics of B2B – Marketer trẻ đừng tự khép cánh cửa cơ hội của bản thân

  Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

  • 21 min
  S3E5: Tư duy lãnh đạo với Niềm tin là nền móng vững chắc nhất làm nên người lãnh đạo

  S3E5: Tư duy lãnh đạo với Niềm tin là nền móng vững chắc nhất làm nên người lãnh đạo

  Tập 5: Chia sẻ của anh Nguyễn Khắc Long, CEO Học viện đào tạo OlymWorld và anh Văn Nguyễn, Quản lý khu vực các nước Đông Nam Á tại Tập đoàn Dầu khí của Mỹ NOV.

  • 16 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Top Podcasts In Business