254 episodes

Y khoa là lĩnh vực thay đổi từng ngày, vì vậy việc cập nhật Y khoa cũng cần được thực hiện liên tục. Rất nhiều kiến thức mới thông qua các nghiên cứu bằng chứng được đăng tải mỗi ngày trên thế giới. Tuy nhiên việc tiếp cận còn khó khăn bởi ngôn ngữ và hình thức. Vì vậy nhóm Hệ sinh thái Y khoa thực hiện dự án MED UP! - Cập nhật Y khoa mới nhất với hoạt động chính là dịch thuật - hiệu đính và xuất bản bài viết - video về kiến thức y học mới nhất mỗi ngày. Các thông tin mới về COVID-19 (trước đây) và các đại dịch không lây nhiễm trong thời đại mới.

Cập nhật Y khoa mới nhất Ykhoa

  • Health & Fitness
  • 1.0 • 1 Rating

Y khoa là lĩnh vực thay đổi từng ngày, vì vậy việc cập nhật Y khoa cũng cần được thực hiện liên tục. Rất nhiều kiến thức mới thông qua các nghiên cứu bằng chứng được đăng tải mỗi ngày trên thế giới. Tuy nhiên việc tiếp cận còn khó khăn bởi ngôn ngữ và hình thức. Vì vậy nhóm Hệ sinh thái Y khoa thực hiện dự án MED UP! - Cập nhật Y khoa mới nhất với hoạt động chính là dịch thuật - hiệu đính và xuất bản bài viết - video về kiến thức y học mới nhất mỗi ngày. Các thông tin mới về COVID-19 (trước đây) và các đại dịch không lây nhiễm trong thời đại mới.

  Cách tiếp xúc với thuốc lá từ sớm tăng nguy cơ bệnh lý: Mối liên hệ y khoa

  Cách tiếp xúc với thuốc lá từ sớm tăng nguy cơ bệnh lý: Mối liên hệ y khoa

  Xem bài full text tại: 

  https://ykhoa.org/medscape-ngu-nhieu-hon-mang-lai-loi-ich-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-tip-1 

  Xem trên youtube tại:

  https://youtube.com/@KenhYKhoa 

  Truy cập Diễn đàn Y khoa:

  https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn 

  Xem trên Google News tại: 

  https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO6PwgswkKvZAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDuj8ILMJCr2QMwjJurCA?hl=vi&gl=VN 

  Xem trên tiktok tại

  https://www.tiktok.com/@ykhoa.org 

  Xem trên instagram tại

  https://www.instagram.com/ykhoapodcast 

  Xem trên apple podcast tại 

  https://podcasts.apple.com/vn/podcast/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-y-khoa-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t/id1680403934 

  #trending #ykhoa #yte #suckhoe #capnhatykhoamoinhat #medup

  • 3 min
  Sức khỏe tim ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh thận ở tuổi trẻ

  Sức khỏe tim ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh thận ở tuổi trẻ

  Xem bài full text tại:  Xem trên youtube tại:

  https://youtube.com/@KenhYKhoa

  Truy cập Diễn đàn Y khoa:

  https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn

  Xem trên Google News tại:

  https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO6PwgswkKvZAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDuj8ILMJCr2QMwjJurCA?hl=vi&gl=VN

  Xem trên tiktok tại

  https://www.tiktok.com/@ykhoa.org

  Xem trên instagram tại

  https://www.instagram.com/ykhoapodcast

  Xem trên apple podcast tại

  https://podcasts.apple.com/vn/podcast/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-y-khoa-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t/id1680403934

  #trending #ykhoa #yte #suckhoe #capnhatykhoamoinhat #medup

  • 3 min
  [1phutykhoa] Điều cần tránh nếu không muốn bị sỏi túi mật

  [1phutykhoa] Điều cần tránh nếu không muốn bị sỏi túi mật

  Xem bài full text tại:
  https://suckhoedoisong.vn/dieu-can-tuyet-doi-tranh-neu-khong-muon-bi-soi-tui-mat-169240311124807836.htm

  Xem trên youtube tại:
  https://youtube.com/@KenhYKhoa

  Truy cập Diễn đàn Y khoa:
  https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn

  Xem trên Google News tại:
  https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO6PwgswkKvZAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDuj8ILMJCr2QMwjJurCA?hl=vi&gl=VN

  Xem trên tiktok tại
  https://www.tiktok.com/@1phutykhoa

  Xem trên instagram tại
  https://www.instagram.com/ykhoapodcast

  Xem trên apple podcast tại
  https://podcasts.apple.com/vn/podcast/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-y-khoa-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t/id1680403934

  #trending #ykhoa #yte #suckhoe #1phutykhoa #motphutykhoa

  • 55 sec
  [1phutykhoa] Những lưu ý khi dùng vitamin E ai cũng cần biết

  [1phutykhoa] Những lưu ý khi dùng vitamin E ai cũng cần biết

  Xem bài full text tại:

  https://ykhoa.org/medscape-ngu-nhieu-hon-mang-lai-loi-ich-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-tip-1

  Xem trên youtube tại:

  https://youtube.com/@KenhYKhoa

  Truy cập Diễn đàn Y khoa:

  https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn

  Xem trên Google News tại:

  https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO6PwgswkKvZAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDuj8ILMJCr2QMwjJurCA?hl=vi&gl=VN

  Xem trên tiktok tại

  https://www.tiktok.com/@1phutykhoa

  Xem trên instagram tại

  https://www.instagram.com/ykhoapodcast

  Xem trên apple podcast tại

  https://podcasts.apple.com/vn/podcast/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-y-khoa-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t/id1680403934

  #trending #ykhoa #yte #suckhoe #1phutykhoa #motphutykhoa

  • 1 min
  [1phutykhoa] Cách giải rượu nhanh dễ làm tại nhà

  [1phutykhoa] Cách giải rượu nhanh dễ làm tại nhà

  Xem bài full text tại:
  https://suckhoedoisong.vn/cach-giai-ruou-nhanh-de-lam-tai-nha-169240220091539439.htm

  Xem trên youtube tại:
  https://youtube.com/@KenhYKhoa

  Truy cập Diễn đàn Y khoa:
  https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn

  Xem trên Google News tại:
  https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO6PwgswkKvZAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDuj8ILMJCr2QMwjJurCA?hl=vi&gl=VN

  Xem trên tiktok tại
  https://www.tiktok.com/@1phutykhoa

  Xem trên instagram tại
  https://www.instagram.com/ykhoapodcast

  Xem trên apple podcast tại
  https://podcasts.apple.com/vn/podcast/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-y-khoa-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t/id1680403934

  #trending #ykhoa #yte #suckhoe #1phutykhoa #motphutykhoa

  • 1 min
  [1phutykhoa] Dùng thuốc trị mất ngủ ở người cao tuổi cần lưu ý gì

  [1phutykhoa] Dùng thuốc trị mất ngủ ở người cao tuổi cần lưu ý gì

  Xem bài full text tại:
  https://suckhoedoisong.vn/dung-thuoc-tri-mat-ngu-o-nguoi-cao-tuoi-can-luu-y-gi-169240126110857618.htm

  Xem trên youtube tại:
  https://youtube.com/@KenhYKhoa

  Truy cập Diễn đàn Y khoa:
  https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn

  Xem trên Google News tại:
  https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMO6PwgswkKvZAw/sections/CAQqEAgAKgcICjDuj8ILMJCr2QMwjJurCA?hl=vi&gl=VN

  Xem trên tiktok tại
  https://www.tiktok.com/@1phutykhoa

  Xem trên instagram tại
  https://www.instagram.com/ykhoapodcast

  Xem trên apple podcast tại
  https://podcasts.apple.com/vn/podcast/c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-y-khoa-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t/id1680403934

  #trending #ykhoa #yte #suckhoe #1phutykhoa #motphutykhoa

  • 1 min

Customer Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Health & Fitness

Vì sao thế nhỉ!
Vì sao thế nhỉ!
Minh Niệm
Minh Niệm
Đắp Chăn Nằm Nghe Tun Kể
Tun Cảm Ơn
Yêu Lành
Thùy Minh, thầy Minh Niệm
MÂY Podcast
Khánh Vân
Kháng Thương
Vietcetera