34 min

Quản trị Sáng tạo #6: Quản lý mâu thuẫn nội bộ từ "gốc rễ" đến "giảng hòa‪"‬ Brand Talks

    • Marketing

Giữa hàng trăm cá tính độc đáo, hàng ngàn ý tưởng sáng tạo, việc xảy ra mâu thuẫn trong Creative Agency là điều khó thể tránh khỏi. Như một ngọn lửa, mâu thuẫn có thể đốt cháy mọi thứ nếu không được kiểm soát. Nhưng nếu biết giải quyết mâu thuẫn đúng hướng, nó sẽ là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Giữa hàng trăm cá tính độc đáo, hàng ngàn ý tưởng sáng tạo, việc xảy ra mâu thuẫn trong Creative Agency là điều khó thể tránh khỏi. Như một ngọn lửa, mâu thuẫn có thể đốt cháy mọi thứ nếu không được kiểm soát. Nhưng nếu biết giải quyết mâu thuẫn đúng hướng, nó sẽ là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

34 min