63 episodes

Ngọc Đến Rồi Podcast là nơi chia sẻ những kỹ năng làm việc trên internet, cách xây dựng nguồn thu nhập thụ động. Đặc biệt cách phát triển một blog thành một doanh nghiệp online thực sự & cũng là nơi kết nối chia sẻ những bài học, câu chuyện thành công từ internet.

Ngọc Đến Rồi's Podcast‪s‬ Nguyen Anh Ngoc

  • Marketing
  • 4.4 • 5 Ratings

Ngọc Đến Rồi Podcast là nơi chia sẻ những kỹ năng làm việc trên internet, cách xây dựng nguồn thu nhập thụ động. Đặc biệt cách phát triển một blog thành một doanh nghiệp online thực sự & cũng là nơi kết nối chia sẻ những bài học, câu chuyện thành công từ internet.

  NĐR #58:Thu nhập thụ động từ internet là gì? 5 cách tạo thu nhập thụ động trên internet!

  NĐR #58:Thu nhập thụ động từ internet là gì? 5 cách tạo thu nhập thụ động trên internet!

  5 cách tạo thu nhập thụ động trên internet (ai cũng có thể bắt đầu)

  • 18 min
  NĐR #57: Cách viết trang giới thiệu (About Me) hoàn hảo cho blog!

  NĐR #57: Cách viết trang giới thiệu (About Me) hoàn hảo cho blog!

  Cách biết trang giới thiệu (About Me) hoàn hảo cho blog: Hướng dẫn đầy đủ nhất!

  • 15 min
  NĐR #56: Hành trình xây dựng kênh Youtube từ con số 0 đến nút bạc (Bài học từ Thanh Văn)

  NĐR #56: Hành trình xây dựng kênh Youtube từ con số 0 đến nút bạc (Bài học từ Thanh Văn)

  Hành trình xây dựng kênh Youtube từ con số 0 đến nút bạc (Bài học từ Thanh Văn)

  • 39 min
  NĐR #55: Cách xây dựng mục tiêu traffic, thương hiệu & thu nhập (dành cho Blogger)

  NĐR #55: Cách xây dựng mục tiêu traffic, thương hiệu & thu nhập (dành cho Blogger)

  Cách xây dựng mục tiêu traffic, thương hiệu & thu nhập (dành cho Blogger)

  • 15 min
  NĐR #54: Tâm sự 6 năm làm nghề Freelancer Writer với cuộc sống màu hồng, tự do, bùm tiền & sự thật là...

  NĐR #54: Tâm sự 6 năm làm nghề Freelancer Writer với cuộc sống màu hồng, tự do, bùm tiền & sự thật là...

  NĐR #54: Tâm sự 6 năm làm nghề Freelancer Writer với cuộc sống màu hồng, tự do, bùm tiền & sự thật là...

  • 49 min
  NĐR #53: 7 cách đơn giản để quảng bá blog mới (Tăng traffic nhanh, hiệu quả)

  NĐR #53: 7 cách đơn giản để quảng bá blog mới (Tăng traffic nhanh, hiệu quả)

  7 chiến lược hiệu quả để quảng bá blog đến nhiều người đọc hơn (ai cũng làm được)

  • 17 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

thanhsr ,

Tuyệt vời

Yêu anh Ngọc

Top Podcasts In Marketing

Listeners Also Subscribed To