19 min

Rural Distribution #2: Nhận diện các Outlet chiến lược Brand Talks

    • Marketing

Theo dõi tập 2 của series Rural Distribution để tìm hiểu về những outlet chiến lược – nơi phục vụ nhu yếu phẩm cho một khu vực lớn của vùng nông thôn, đồng thời diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều thương hiệu nhằm giành lấy túi tiền của retailer. 

Theo dõi tập 2 của series Rural Distribution để tìm hiểu về những outlet chiến lược – nơi phục vụ nhu yếu phẩm cho một khu vực lớn của vùng nông thôn, đồng thời diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều thương hiệu nhằm giành lấy túi tiền của retailer. 

19 min