16 episodes

Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng.
Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn.
Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.

Tiếng Nói Của Lẽ Thật Le That

  • Religion & Spirituality

Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng.
Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn.
Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.

  Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  • 1 hr 3 min
  Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  • 48 min
  Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  • 51 min
  Bài 6 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 6 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Tin Lành Của Đấng Christ - Bài 6 - Hồng Ân. Trong bài học này thảo luận về nguyên tội.

  • 32 min
  Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  • 42 min
  Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 4 - Nguồn Gốc Tội Lội - Luật Pháp - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  • 55 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality