18 episodes

Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng.
Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn.
Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.

Tiếng Nói Của Lẽ Thật Tiếng Nói Của Lẽ Thật

  • Religion & Spirituality

Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng.
Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn.
Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.

  Sách Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

  Sách Hội Thánh Của Kinh Thánh - J.C Choate

  Sách Hội Thánh Của Kinh Thánh

  13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

  Tác giả: J.C. Choate.

  BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN và QUÝ HOÀNG

  Biên Tập: Đức Đồng, Hồng Ân, và Thanh Tuấn

  Một sản phẩm của HỌC VIỆN KINH THÁNH VIỆT NAM

  Đọc Sách tại đây: https://www.tiengnoicualethat.vn/category/sach/hoi-thanh-cua-kinh-thanh/


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/le-that/message

  • 1 hr 31 min
  Sách Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate

  Sách Tin Lành Của Đấng Christ - J.C Choate

  Sách: TIN LÀNH CỦA ĐẤNG RÍT

  13 BÀI HỌC ĐƯỢC DẠY TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

  Tác giả: J.C. Choate.

  BIÊN DỊCH BỞI HỒNG ÂN và QUÝ HOÀNG

  Biên Tập: Đức Đồng, Hồng Ân, và Thanh Tuấn

  Một sản phẩm của HỌC VIỆN KINH THÁNH VIỆT NAM

  Đọc sách tại https://www.tiengnoicualethat.vn/category/sach/tin-lanh-cua-dang-christ/


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/le-that/message

  • 2 hrs
  Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/le-that/message

  • 1 hr 3 min
  Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/le-that/message

  • 48 min
  Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/le-that/message

  • 51 min
  Bài 6 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Bài 6 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  Tin Lành Của Đấng Christ - Bài 6 - Hồng Ân. Trong bài học này thảo luận về nguyên tội.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/le-that/message

  • 32 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Xóm Truyện Ma (Podcast)
Xóm Truyện Ma
Pháp Âm Phật Giáo
Pháp Âm Phật Giáo
A Di Đà Phật (Podcast Thiện Nguyện Pháp Thí) by Nguyễn Đăng Huy Zalo: 070 24 24 224
Nguyễn Đăng Huy
Đường Xưa Mây Trắng - |Kẻ Trộm Hương| - Theo Gót Chân Bụt - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh -
Kẻ Trộm Hương
Tổng Giáo phận Sài Gòn
TGPSG
BỒ ĐỀ TÂM
BỒ ĐỀ TÂM