69 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

Du og jeg og vi to – UiS podkast University of Stavanger

  • Courses

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  Skamfull, skamløs eller bare skambra?

  Skamfull, skamløs eller bare skambra?

   I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt begrepet skam. Hva er skam og hvorfor er det viktig for oss som jobber profesjonelt med folk å ha et avklart forhold til dette? Vet du hva dine skamutløsere er, og hvilke strategier har du for å bli mer motstandsdyktig for skam?  Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.

  • 50 min
  Dypdykk: Evnen til å strukturere en uoversiktlig situasjon

  Dypdykk: Evnen til å strukturere en uoversiktlig situasjon

  Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til denne kompetansen, og hvordan viser den seg igjen i ditt profesjonelle arbeid med mennesker?

  • 10 min
  Dypdykk: Evnen til å vise menneskelig varme

  Dypdykk: Evnen til å vise menneskelig varme

  Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse. “Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse. Hva er ditt forhold til denne kompetansen, og hvordan viser den seg igjen i ditt profesjonelle arbeid med mennesker?

  • 10 min
  Tverrfaglig samarbeid – hot or not?

  Tverrfaglig samarbeid – hot or not?

  I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt begrepet tverrfaglig samarbeid. Hva vil det egentlig si å jobbe tverrfaglig, og hvordan lykkes vi med det? I denne episoden reflekteres det rundt kompleksiteten og utfordringene med å få det til, samtidig som det trekkes frem det mulighetsrommet som fins når vi begynner med oss selv og vårt eget bidrag. Hva kan hver enkelt av oss gjøre?  Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.

  • 26 min
  Når verden blir snudd på hodet

  Når verden blir snudd på hodet

  I denne episoden reflekterer Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise rundt det å jobbe med mennesker under en pandemi. 2020 ble året da mange av oss ble fratatt vår vanlige arbeidshverdag. Over natten ble vår kompetanse utfordret og vi måtte lære oss nye måter å gjøre jobben på. For de fleste har året bydd på både mestringsglede og fortvilelse, pågangsmot og maktesløshet. Hva gjør det med oss å jobbe profesjonelt med folk under en pandemi?  Lytt og bli nysgjerrig på deg selv.

  • 29 min
  Flink

  Flink

  Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser, verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. “Dypdykk” er ment å være en inngangsport for å få tak i egne tanker, følelser og refleksjoner. Hva betyr det for deg, og hvordan viser det seg i ditt arbeid? 

  • 8 min

Top Podcasts In Courses

Listeners Also Subscribed To

More by University of Stavanger