1 hr 25 min

[Mùa 2] Tập 7 | Giáo dục và Dạy học - Giống hay khác? - Mai Ngọc Anh Nghĩ Gì Nói Đó

    • Leisure

Chị Mai Ngọc Anh - hiện là sinh viên ngành Giảng dạy Ngôn ngữ Anh tại Đại học KHXH-NV, sẽ cùng chia sẻ góc nhìn về việc dạy và học Tiếng Anh lẫn về nền giáo dục nói chung. Liệu chương trình học hiện tại của ta có thực sự hiệu quả khi khoảng trống giữa học và hành đang còn rất lớn? Liệu sáng tạo có phải là chìa khóa của giáo dục như châm ngôn của tổ chức Embassy Education đã nhấn mạnh? Hãy cùng đến với tập 7 để lắng nghe những câu chuyện thú vị từ khách mời nhé!

Chị Mai Ngọc Anh - hiện là sinh viên ngành Giảng dạy Ngôn ngữ Anh tại Đại học KHXH-NV, sẽ cùng chia sẻ góc nhìn về việc dạy và học Tiếng Anh lẫn về nền giáo dục nói chung. Liệu chương trình học hiện tại của ta có thực sự hiệu quả khi khoảng trống giữa học và hành đang còn rất lớn? Liệu sáng tạo có phải là chìa khóa của giáo dục như châm ngôn của tổ chức Embassy Education đã nhấn mạnh? Hãy cùng đến với tập 7 để lắng nghe những câu chuyện thú vị từ khách mời nhé!

1 hr 25 min

Top Podcasts In Leisure

Leigh Drennan & Mitch Drennan
Clutz & D'Arc
Friends Per Second
Trash Taste Podcast
Critical Role
Nova Podcasts