33 min

Подкаст „Гласът на съзнанието“ – пилотно издание Гласът на съзнанието

    • Mental Health

Ново Радио за психология в интернет. С моя глас и съдържание от теорията и практиката. Приятно слушане!
В пилотното издание представям накратко мотивацията си да стартирам подкаста. Основната част на изданието представлява обобщение на причините за получаването на панически атаки и причините за развитие на паническо разстройство. Ще разберете какво е синдромът на Стендал и как някои философски въпроси са неизбежни при решаването на психологически и житейски затруднения.

Ново Радио за психология в интернет. С моя глас и съдържание от теорията и практиката. Приятно слушане!
В пилотното издание представям накратко мотивацията си да стартирам подкаста. Основната част на изданието представлява обобщение на причините за получаването на панически атаки и причините за развитие на паническо разстройство. Ще разберете какво е синдромът на Стендал и как някои философски въпроси са неизбежни при решаването на психологически и житейски затруднения.

33 min

Top Podcasts In Mental Health