1 hr 19 min

ep. 94 - Спасяване на диви животни у нас - с Руско Петров (Зелени Балкани‪)‬ Радини вълнения by Thrift Sheep

    • Nature

Руско Петров е ветеринарен лекар и управител на Спасителния център за диви животни в Стара Загора, към Зелени Балкани. Говорим си защо са изчезнали лешоядите у нас, кои други птици възстановяват и как, и защо изобщо се налага спасяването на други. Полезни връзки около подкаста: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/35IpxGB ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Подкрепи подкаста:
- PATREON: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/thriftsheep⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (на месечна база)
- KO-FI: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://ko-fi.com/thriftsheep⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (еднократно)

Руско Петров е ветеринарен лекар и управител на Спасителния център за диви животни в Стара Загора, към Зелени Балкани. Говорим си защо са изчезнали лешоядите у нас, кои други птици възстановяват и как, и защо изобщо се налага спасяването на други. Полезни връзки около подкаста: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/35IpxGB ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Подкрепи подкаста:
- PATREON: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/thriftsheep⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (на месечна база)
- KO-FI: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://ko-fi.com/thriftsheep⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ (еднократно)

1 hr 19 min