92 episodes

خوش آمدید!
این هم رسانه دیگری است برای گفتگو با یکدیگر
کانونی برای سیر آزاد و مستقل خبر و نظر، برای شکستن انواع سانسورها، و برای نفی و رفع خودسانسوری، برای دفاع از حقوق خود و حقوق همه مردم، در جنگ روانی قدرتهای دولتی و غیردولتی علیه ما مردم
بدین وسیله نیز، هر کدام از همه ما مردم، میتوانیم برای مشارکت در ساختن سرنوشتهای خوب و خوب‌تر، نقش‌آفرین باشیم
باید با خودانگیختگی، و با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس ملی، در جنبش خودجوش برای برون‌رفت از این وضعیت فاجعه‌آمیز، که پیوسته بد وبدتر و باز هم بدتر شده و میشود، مشارکت کنیم
شما و من و هرکدام از همه ما، هر یک به سهم خود و به نوبه خود، بای

علی صدار‪ت‬ Sedarat

  • Business

خوش آمدید!
این هم رسانه دیگری است برای گفتگو با یکدیگر
کانونی برای سیر آزاد و مستقل خبر و نظر، برای شکستن انواع سانسورها، و برای نفی و رفع خودسانسوری، برای دفاع از حقوق خود و حقوق همه مردم، در جنگ روانی قدرتهای دولتی و غیردولتی علیه ما مردم
بدین وسیله نیز، هر کدام از همه ما مردم، میتوانیم برای مشارکت در ساختن سرنوشتهای خوب و خوب‌تر، نقش‌آفرین باشیم
باید با خودانگیختگی، و با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس ملی، در جنبش خودجوش برای برون‌رفت از این وضعیت فاجعه‌آمیز، که پیوسته بد وبدتر و باز هم بدتر شده و میشود، مشارکت کنیم
شما و من و هرکدام از همه ما، هر یک به سهم خود و به نوبه خود، بای

  صدارت (۱)رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت- جلسه اول: بررسی واژگان کلیدی

  صدارت (۱)رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت- جلسه اول: بررسی واژگان کلیدی

  علی صدارت: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت- جلسه اول: بررسی واژگان کلیدی

  تاریخ تولید و انتشار: امروز ۶ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ دوشنبه

  رسانه‌های همگانی:

  مراد از «رسانـه‌های همگانی» آن دسته از وسایل ارتباط جمعی است که بودجه آن‌ها از منابع دولتی، و در واقع توسط ملت، پرداخت می‌شود.

  روش حق‌وندانه و مردم‌سالارانه‌ای که پاسخ‌گوی تمدن بشری در قرن بیست و یکم باشد، این است که گردانندگان رسانـه‌های همگانی و یا رسانـه‌های ملی، توسط خود ما مردم، به طور مستقیم، برای دوره‌ای محدود، انتخاب شوند، که در نتیجه مجبور باشند مستقیما به ما مردم پاسخگویی داشته باشند. گروهی که در یک انتخابات ملی، برای تصدی رسانه‌های همگانیِ ملی مستقیما توسط رای‌دهندگان، انتخاب می‌گردند، خود را در مبارزات انتخاباتی به مردم معرفی می‌کنند، و آن‌ها که انتخاب می‌شوند، بازتابی از تمایلات مردمی برای تصدی رسانه‌های همگانیِ ملی هستند.

  در شرایطی که گردانندگان رسانه‌های همگانی، توسط قدرت منصوب شده باشند، آن‌ها لاجرم خود را ملزم به پاسخ‌گویی به قدرت و مقامی خواهند دانست که آن‌ها را به این تصدی منصوب کرده است. حتی اگر آن مقامِ در قدرت (مثلا رئیس جمهور)، خود به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شده باشد. در این صورت این متصدیان بازتابی از تمایلات قدرت و یا مقامات منصوب‌کننده هستند، که البته فقط تمایلات آن گروه از مردم که آن مقامات را به قدرت رسانده‌اند را می‌توانند بازتاب دهند.

  مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

  اینستاگرام:

  https://www.instagram.com/tv/CfUTGxdlY15/  یوتیوب:

  https://www.youtube.com/watch?v=qNBNRTLShr0  آدرس مطلب در سایت:

  https://alisedarat.com/1401/04/06/8955/  معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

  https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

  رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

  رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.
  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/sedarat/message

  • 47 min
  صدارت (۲۰)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه بیستم (جلسه آخر

  صدارت (۲۰)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه بیستم (جلسه آخر

  علی صدارت (۲۰)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه بیستم (جلسه آخر 

  تاریخ تولید و انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ دوشنبه

  زمان : ساعت۲۱ (۹ شب)به وقت ایران

  -

  پادزهر اضطراب گذار از استبداد:

  «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»

  https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

  (این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)  معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

  https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

  رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

  رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.  مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

  اینستاگرام:

  https://www.instagram.com/p/CfCS5PBAFit/?hl=en

  https://www.instagram.com/tv/CfCS5PBAFit/?hl=en  یوتیوب:

  https://youtu.be/tkI9JAZz1_E  آدرس مطلب در سایت:

  https://alisedarat.com/1401/03/30/8942/
  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/sedarat/message

  • 52 min
  صدارت- (۱۹)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-ادامه اصل ۴۸-جلسه نوزدهم

  صدارت- (۱۹)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-ادامه اصل ۴۸-جلسه نوزدهم

  علی صدارت- (۱۹)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-ادامه اصل ۴۸-جلسه نوزدهم

  تاریخ تولید و انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ جون ۲۰۲۲ دوشنبه

  زمان : ساعت۲۱ (۹ شب)به وقت ایران  معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

  https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

  رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

  رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.  متاسفانه، به علت قطع اینترنت، قسمت کوتاهی از آخر گفتگو در یوتیوب و اینستاگرام ضبط نشد. پرونده صوتی کامل جلسه در سایت علی صدارت و نیز در پادکست موجود است.

  https://alisedarat.com/1401/03/23/8922/

  با پوزش و سپاس

  مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

  اینستاگرام:

  https://www.instagram.com/tv/Cewq92xJdML/?utm_source=ig_web_copy_link  یوتیوب:

  https://youtu.be/oUip_ZH2xMM  آدرس مطلب در سایت:

  https://alisedarat.com/1401/03/23/8922/
  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/sedarat/message

  • 44 min
  صدارت -فروپاشی برج متروپل را به موقعیتی برای فروپاشی رژیم مبدل کنیم، هریک به سهم خود و به نوبه

  صدارت -فروپاشی برج متروپل را به موقعیتی برای فروپاشی رژیم مبدل کنیم، هریک به سهم خود و به نوبه

  علی صدارت در مصاحبه آقای حسین جوادزاده از رادیوعصرجدید- فروپاشی برج متروپل را به موقعیتی برای فروپاشی رژیم مبدل کنیم، هریک به سهم خود و به نوبه

  تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ جون ۲۰۲۲ جمعه

  ❊❊

  مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

  اینستاگرام:

  https://www.instagram.com/tv/CeotwAfgeXe/  یوتیوب:

  https://youtu.be/n6VaQZHCjD8  آدرس مطلب در سایت:

  https://alisedarat.com/1401/03/20/8899/آبادان برخیزد، ایرانیان برخیزند،

  ایران به جنبش افتد، استبداد برافتد


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/sedarat/message

  • 44 min
  صدارت- (۱۸)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هژدهم

  صدارت- (۱۸)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هژدهم

  علی صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هژدهم

  تاریخ تولید و انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۶ ژوئن ۲۰۲۲ دوشنبه

  زمان : ساعت۲۱ (۹ شب)به وقت ایران

  -

  معرفی کتاب: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

  https://alisedarat.com/1400/01/01/7612/

  رسانه‌هایِ همگانیِ ملی، که بودجهٌ آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، که یعنی در واقع متعلق به خود ما مردم هستند، باید توسط کسانی اداره شوند که توسط خود ما مردم، مستقیما، برای مدت محدودی انتخاب می‌گردند، و در نتیجه، مستقیما، به ما پاسخ‌گو هستند.

  رسانه‌های شخصی، و رسانه‌های خصوصی، هیچ ارتباطی به «شاخه چهارم» ندارند و همه آن‌ها به صورت مستقل و آزاد از هر چهار شاخهٌ دولت (از جمله شاخه چهارم)، باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.  پادزهر اضطراب گذار از استبداد:

  «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»

  https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

  (این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)  مطلب را به شکل صوتی، در این‌جا بشنوید:

  -

  ❊❊

  مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

  اینستاگرام:

  https://www.instagram.com/tv/CeePx9bAYgJ/

  -

  https://www.instagram.com/p/CeePx9bAYgJ/  یوتیوب:

  https://youtu.be/VWc74oEeB6o  آدرس مطلب در سایت:

  https://alisedarat.com/1401/03/16/8892/  مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در رسانه‌های ذیل بشنوید و هم‌رسانی بفرمایید:

  واتساپ با شناسه:

  علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل

  با آدرس:

  https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu  تلگرام:

  https://t.me/sedaratMD/1425
  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/sedarat/message

  • 55 min
  صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هفدهم

  صدارت- مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هفدهم

  علی صدارت (۱۷)مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه هفدهم

  تاریخ تولید و انتشار: دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ می ۲۰۲۲

  زمان : ساعت۲۱ (۹ شب)به وقت ایران

  -

  پادزهر اضطراب گذار از استبداد:

  «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران»

  https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

  (این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم)  مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

  اینستاگرام:

  https://www.instagram.com/tv/CeMQ00Cghdi/  یوتیوب:

  https://youtu.be/-aWMQNepQL4  آدرس مطلب در سایت:

  https://alisedarat.com/1401/03/09/8860/
  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/sedarat/message

  • 57 min

Top Podcasts In Business

I Hear Everything
Pushkin Industries
NPR
iHeartPodcasts
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig
Jenna Kutcher