12 episodes

Podrobně o tom, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z evropských fondů. Přímo od zdroje zastřešujícího čerpání dotací – Ministerstva pro místní rozvoj. Různé možnosti podpory představí hosté z ministerstev, která mají jednotlivé programy na starosti. www.dotaceEU.cz

Evropské fondy v období 2021 -2027 Ministerstvo pro místní rozvoj

  • Business

Podrobně o tom, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z evropských fondů. Přímo od zdroje zastřešujícího čerpání dotací – Ministerstva pro místní rozvoj. Různé možnosti podpory představí hosté z ministerstev, která mají jednotlivé programy na starosti. www.dotaceEU.cz

  Programy přeshraniční spolupráce se Zdeňkem Semorádem z MMR.

  Programy přeshraniční spolupráce se Zdeňkem Semorádem z MMR.

  Evropské fondy se snaží přispět k rozvoji regionů. A to nejen v rámci jednoho státu. Existují programy přeshraniční, nadnárodní i mezinárodní spolupráce. Umožňují součinnost a řešení problémů napříč Evropskou unií bez ohledu na státní hranice. Nejzajímavější programy nám představí náměstek ministryně pro místní rozvoj, Zdeněk Semorád.

  • 23 min
  Operační program Jan Amos Komenský s Václavem Velčovským z MŠMT.

  Operační program Jan Amos Komenský s Václavem Velčovským z MŠMT.

  Kvalitní a dostupné vzdělávání, modernizace vzdělávacích metod nebo posílení výzkumu a vývoje jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti. Jaké projekty bude podporovat Operační program Jan Amos Komenský? V čem se bude lišit od stávajícího programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? A bude peněz na vzdělávání dostatek? Tato témata rozebereme s panem náměstkem Václavem Velčovským z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  • 47 min
  Operační program Rybářství s Pavlem Sekáčem z MZe.

  Operační program Rybářství s Pavlem Sekáčem z MZe.

  Konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející sladkovodní akvakultura je téma pro další díl. Operační program Rybářství je sice nejmenší program z rodiny politiky soudržnosti, nicméně z hlediska české tradice v rybníkářství podstatný. Nejen o sladkovodní akvakultuře budeme dnes hovořit s naším hostem, s panem náměstkem Pavlem Sekáčem z Ministerstva zemědělství.

  • 40 min
  Operační program Spravedlivá transformace s Janem Křížem z MŽP.

  Operační program Spravedlivá transformace s Janem Křížem z MŽP.

  Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od těžby a spalování uhlí v nejvíce zasažených regionech ČR. Jak zajistit dostatek pracovních míst pro lidi, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, podpořit tamní ekonomiku i o zlepšení životního prostředí si budeme mluvit s náměstkem ministra životního prostředí Janem Křížem, který má na starost vznik tohoto programu.

  • 31 min
  Operační program Zaměstnanost+ s Tomášem Novotným z MPSV.

  Operační program Zaměstnanost+ s Tomášem Novotným z MPSV.

  Podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, sociální začleňování a boj s chudobou nebo modernizace veřejné správy. Tato témata a další otázky otevřeme s dalším hostem podcastu panem Tomášem Novotným, poradcem náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce z Ministerstva práce a sociálních věcí.

  • 32 min
  Operační program Doprava s Markem Pastuchou z MD.

  Operační program Doprava s Markem Pastuchou z MD.

  Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti a na jeho naplnění je určena nemalá část evropských prostředků. Jaké projekty bude podporovat Operační program Doprava? Bude peněz na výstavbu dopravní infrastruktury dostatek? Tyto a další témata probereme s ředitelem Odboru fondů EU Markem Pastuchou z Ministerstva dopravy.

  • 26 min

Top Podcasts In Business