24 episodes

Svět učení a vzdělávání někdy připomíná neprostupnou džungli, v níž je těžké se zorientovat. Podcast Záhodno vám bude průvodcem touto divočinou a mostem mezi odborníky z různých oborů a běžnou praxí laiků, rodičů a všech, kteří vidí vzdělávání jako opravdovou prioritu.

Záhodno Záhodno / HVCM

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Svět učení a vzdělávání někdy připomíná neprostupnou džungli, v níž je těžké se zorientovat. Podcast Záhodno vám bude průvodcem touto divočinou a mostem mezi odborníky z různých oborů a běžnou praxí laiků, rodičů a všech, kteří vidí vzdělávání jako opravdovou prioritu.

  Jana Vožechová: Pomáhající profese dokáží zasáhnout velmi účinně, je ale třeba zachytit problém včas

  Jana Vožechová: Pomáhající profese dokáží zasáhnout velmi účinně, je ale třeba zachytit problém včas

  🎙️ Se speciální pedagožkou, metodičkou a konzultantkou Janou Vožechovou jsme si povídaly o pomáhajících profesích ve vzdělávání. Jana se dlouhodobě zaměřuje na pomoc znevýhodněným dětem. 🫶 Probraly jsme, jaké situace mohou děti a rodiče řešit s pomáhajícími profesemi, kdo všechno do této skupiny vůbec spadá nebo co v našem systému funguje, a co je třeba ještě vylepšit? V rozhovoru najdete i Janiny praktické tipy, které vám mohou některé situace usnadnit.
  Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každé sdílení, lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.
  🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.
  Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů a workshopů Hodnotového vzdělávání.
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/
  ____________ OBSAH______________
  00:00 - intro - Jana Vožechová
  01:51 - co jsou pomáhající profese
  04:51 - jaké situace se často řeší
  09:43 - co je normální vývoj, a co je třeba řešit?
  11:08 - o prevenci a včasném řešení
  12:12 - konkrétní příklady odborníků ve vzdělávání
  13:54 - o spolupráci mezi různými odborníky
  18:23 - o výběru odborníka (rady)
  20:50 - o mezioborové komunikaci
  23:52 - jak dlouho může řešení problémů trvat
  26:46 - odkud vzít kontakt
  28:29 - o dostupnosti odborníků v ČR
  34:05 - co funguje, co je třeba vylepšit
  39:40 - v čem potřebují pomoci pomáhající profese
  42:18 - o syndromu vyhoření a psychohygieně
  45:52 - o strachu říct si o pomoc
  47:05 - o společenské prestiži pomáhajících profesí
  49:48 - jde o atraktivní obory pro studenty?
  52:06 - o budoucnosti pomáhajících profesí
  55:46 - o výkazech a prevenci
  56:31 - rozloučení #podcast #vzdelavani #rozhovor

  • 57 min
  Jana Zapletalová: Z nadaného dítěte se může stát průměrné, pokud nemá vhodné podmínky k rozvoji

  Jana Zapletalová: Z nadaného dítěte se může stát průměrné, pokud nemá vhodné podmínky k rozvoji

  🎙️ S psycholožkou Janou Zapletalovou, která se specializuje na 🎁 nadané a mimořádně nadané děti, jsme si povídaly o tom, co všechno můžeme najít pod pojmem nadání.
  O tom, jak je těžké nadané dítě diagnostikovat a co potřebují – ať už od vzdělávacího systému, nebo od rodičů a vrstevníků. Máme v rovnováze hodnocení výkonu a spokojeného žáka? Co dělat, aby se z nadání nestal průměr vlivem nevhodného přístupu okolí? Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.
  Více o práci Edukliniky najdete zde: https://www.eduklinika.cz/
  🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772
  Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.
  Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/
  __________ OBSAH____________
  00:00 - Intro - Jana Zapletalová
  00:42 - co znamená pojem nadání?
  02:22 - proč jste se začala nadanými dětmi zabývat?
  05:44 - podle čeho poznat, že máme nadané dítě?
  13:18 - liší se projevy nadání u děvčat a kluků?
  19:54 - potřebují nadané děti pomoc? Mýty o nadání
  27:24 - o perfekcionismu nadaných dětí
  29:13 - o kamuflování poruch a jejich diagnostice
  31:10 - nadané děti v kolektivu
  33:05 - o předvádění svého nadání
  35:55 - proč děti skrývají své nadání?
  37:37 - jak být dobrým rodičem nadaného dítěte?
  40:02 - o volbě školky a školy
  43:35 - jak je na tom naše školství ohledně nadaných dětí
  45:20 - jak kompenzovat nedostatek impulsů ve škole z pozice rodiče
  46:38 - o častých chybách, které děláme
  51:06 - o Eduklinice
  52:29 - co by měla společnost změnit
  56:13 - co vám na vaší práci dělá největší radost
  56:51 - rozloučení
  #podcast #vzdelavani #rozhovor

  • 57 min
  Kateřina Čížková: Informovanost o autismu roste, ale stále je málo služeb a dlouhé čekací lhůty

  Kateřina Čížková: Informovanost o autismu roste, ale stále je málo služeb a dlouhé čekací lhůty

  🎙️ S terapeutkou ✨Kateřinou Čížkovou✨ jsme si povídaly o její praxi, o současné době, o aplikované behaviorální analýze a dětech s poruchami autistického spektra.
  Jak se za poslední dva roky proměnilo to, co lidé řeší v rámci terapie a jaké skupiny lidí se k terapeutům dostávají? Jak to dopadá na děti a mladé lidi? Jaký rozdíl je mezi psychologií a aplikovanou behaviorální analýzou? Může být diagnóza někdy úlevná? Jak důležité je, aby se rodiče nenechali odbýt, když cítí, že je neco “jinak”?
  Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.
  📘 Kniha Jak barevná je modrá: http://www.pasparta.cz/e-shop/autismu...
  📌 Více o centru Abaceda najdete zde: https://www.abaceda.cz/
  🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772
  Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.
  Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/
  ____________ OBSAH______________
  00:00 - Intro - Kateřina Čížková
  00:48 - co je v aktuální době největší výzvou pro psychoterapeuta? 02:43 - co nejčastěji s klienty řešíte?
  05:41 - jaký vliv má covid/válka na t, jak reflektujeme svůj život?
  08:18 - o aplikované behaviorální analýze a dětech s PAS
  13:38 - o rozdílu mezi psychologií a ABA
  15:50 - o dělení lidí podle kategorie/diagnózy
  19:11 - o rezignaci po obdržení diagnózy
  21:33 - o knize (nejen) pro děti s PAS Jak barevná je modrá
  25:12 - jak je nastaven systém pro rodiny dítěte s PAS
  30:28 - jak se chovat k lide/dětem s PAS
  33:22 - příklad toho, kdy dítě s PAS překvapilo svým pokrokem
  38:12 - jak důležité je, aby dítě s PAS zažívalo úspěch?
  40:27 - o přijetí dítěte s PAS v kolektivu a systému vzdělávání
  43:18 - péče o psychické zdraví u pomáhajících profesí (včetně učitelů)
  46:11 - o upřednostňování fyzického zdraví před psychickým
  50:55 - co je Abaceda a co dělá
  54:38 - co vám pomáhá být psychicky v pohodě
  57:33 - jak se dívat na čas pro sebe?
  58:43 - rozloučení
  #podcast #vzdelavani #rozhovor

  • 59 min
  Dana Hádková: Nadané děti často bojují se sebepřijetím, úzkostmi a mají na sebe obrovské nároky

  Dana Hádková: Nadané děti často bojují se sebepřijetím, úzkostmi a mají na sebe obrovské nároky

  🎧 S “účou” a lektorkou Hodnotového vzdělávání ✨Danou Hádkovou✨ jsme si povídaly o učitelské profesi, o nálepkování žáků nebo o tzv. nadaných dětech.
  S čím se ve třídách potýkají a proč někdy trpí nepřijetím? Co potřebují od učitelů, aby se mohly lépe rozvíjet? Otevřely jsme také téma vzdělání jako nabídky a o tom, co se stane, když místo nabízení příliš tlačíme.
  Probraly jsme také projekt Badatelské akademie Badatel, v níž Dana pracuje právě s nadanými dětmi. Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙. 📌 Více o Badatelské akademii Badatel najdete zde: http://www.ditebadatel.com/
  🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡
  https://www.darujme.cz/projekt/1203772 Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.
  Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů
  Hodnotového vzdělávání. FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/
  ____________ OBSAH______________
  00:00 - Intro - Dana Hádková
  00:45 - odkdy se cítíš jako učitelka?
  02:11 - co byly formující okamžiky
  03:50 - co tě přivedlo k Hodnotovému vzdělávání?
  09:44 - o dělení dětí do různých kategorií (“nálepkování”)
  14:42 - o nálepce nadaných dětí
  19:05 - o třídních kolektivech
  20:34 - o nadaných dětech
  23:04 - s čím se nadané děti potýkají v běžných třídách?
  26:31 - o projektu Dítě badatel pro přemýšlivé děti
  33:46 - kde projekt Badatel funguje?
  36:05 - jak se děti do projektu Badatel dostanou?
  38:55 - o poměru dívek a chlapců mezi nadanými dětmi
  42:17 - o možném vývoji poměru dívek/chlapců mezi nadanými
  44:11 - o setkáních s učiteli Hodnotového vzdělávání
  47:28 - jaká témata se na setkáních řeší
  49:31 - co tato setkání dávají tobě?
  50:31 - “škola by měla formovat, ale ne deformovat” - jak na to? 55:02 - co bys v tuto chvíli změnila na českém vzdělávání?
  56:56 - rozloučení
  #podcast #vzdelavani #rozhovor

  • 56 min
  Speciál: Válka je vůl – Jak se současná situace odráží ve vašich třídách

  Speciál: Válka je vůl – Jak se současná situace odráží ve vašich třídách

  🎧 Tento díl podcastu Záhodno je naším prvním speciálem. 🚫Válka na Ukrajině nás ovlivňuje všechny a ještě to nějakou dobu potrvá. Vzbuzuje spoustu pocitů, s nimiž se musíme my i děti vyrovnávat. 🙏Přináší také mnoho situací, které musíme ve třídách řešit teď a tady. I proto jsme se rozhodli naše tradiční komunitní setkání otevřít veřejnosti a zpřístupnit také audio záznam. Setkáním provázely lektorky Hodnotového vzdělávání Míša Stoilova a Dana Hádková a našimi hosty dále byli:
   
  ✨ Jana Linhartová - ředitelka SVKÚL (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, metodická vedoucí rozvoje knihoven ČR)
  ✨ Jiří Stárek a Kateřina Košťálová - z vedení ZUŠ Praha Hostivař
  ✨ Lenka Špittová - ředitelka ZŠ a MŠ Křešice Litoměřicko
  ✨ Jindra Marešová - z nadace Albatros
  ✨ Jana Zapletalová - psycholog, guru nadaných dětí, Eduklinika
  ✨ Andrej Novik - z Scio a Paměti národa
  ✨ Petr Vorlíček - pedagog ZŠ Londýnská
   
  Jako vždy vám přejeme příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.
   
  Všem, kteří chtějí pomáhat lidem zasaženým válkou na Ukrajině, doporučujeme weby  https://www.pomahejukrajine.cz a www.stojimezaukrajinou.cz .
   
  Zmiňovaný podcast s ředitelem ZUŠ Hostivař najdete zde: https://youtu.be/04EbW1h5Tzs 
   
  Zmiňovaný podcast s ředitelem ZUŠ Hostivař najdete zde: https://youtu.be/04EbW1h5Tzs
  UŽITEČNÉ ODKAZY:
  od Nadace Albatros:
  ✅ Česko- ukrajinský slovník zdarma: https://www.palmknihy.cz/ekniha/ukrajinsko-cesky-cesko-ukrajinsky-kapesni-slovnik-152845
  ✅ Ilustrovaný minislovník 1000 ukrajinských slovíček zdarma: https://www.palmknihy.cz/ekniha/1000-ukrajinskych-slovicek-169450
  Materiály knihoven, které jsou volně k použití nejen pro školy: ✅https://ukrajina.knihovny.cz/
  ✅https://www.svkul.cz/knihovna-podporuje-ukrajinu/
  ✅https://bit.ly/3vZpgwQ

  Přehledné pdf o tom, jak mluvit s dětmi o válce nejen v ZUŠ od pana ředitele Stárka:


  ✅ https://drive.google.com/drive/folders/1WP9lsYiOeV9JTnOyMvUQB4Y1GMkJDCae?usp=sharing
   

  ✅https://tajnyucitel.wordpress.com
   
  🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 
  Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.
   
  Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.
   
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka  
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/
   
  ____________ OBSAH______________
  00:00 - úvod k podcastu
  00:30 - představení hostů
  03:26 - úvod k setkání (Dáda)
  09:50 - co je pro nás aktuálně zásadní téma/otázka (aktivita 1)
  20:07 - co dělat, když postoje učitele a rodičů/dětí nejsou v souladu
  30:02 - jak mluvit o válce?
  37:12 - jak být žákům oporou a pečovat o sebe?
  49:52 - co udělat pro příchozí děti?
  54:41 - co nám může pomoci v krizových situacích?
  1:01:32 - co vlastně znamená pomoc?
  1:03:35 - kolik informací dětem předávat?
  1:05:17 - o materiálech a pomoci od knihoven
  1:09:12 - co nás čeká?
  1:13:31 - reakce dětí na otázku, jak teď vidí svět?
  1:15:15 - rozloučení
   
  #podcast #vzdelavani 

  • 1 hr 17 min
  Vlaďka Bartáková: Jedním z největších úkolů rodičů je pomáhat dětem, aby se staly samy sebou

  Vlaďka Bartáková: Jedním z největších úkolů rodičů je pomáhat dětem, aby se staly samy sebou

  🎧 Děti nejsou malí dospělí, alespoň pokud jde o jejich mozky a obecně jejich biologii. S psycholožkou a terapeutkou ✨Vlaďkou Bartákovou✨ jsme si povídaly o tom, jak se liší vývoj a reakce holek a kluků. Jakou roli na chování mají hormony, v jakém věku přicházejí období opozice a jak se to liší u jednotlivých pohlaví? Probíraly jsme i to, jak vybírat přístup k výchově, jak najít metody, které budou tzv. fungovat nám a našim dětem a jak reagovat, když v určitém věku fungovat přestávají?
   
  Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.
   
  Určitě navštivte Vlaďčin web https://jakvychovavat.cz/ a její skvělý instagramový účet https://www.instagram.com/jak.vychovavat.kluky.a.holky/.
   
  🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 
  Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.
   
  Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.
   
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka  
  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

  ____________ OBSAH______________
  00:00 - Intro - Vlaďka Bartáková
  01:06 - proč je důležité ve výchově přistupovat jinakk holkám a klukům?
  04:29 - jde spíše o biologickou bázi, nebo gender (společenské pojetí rolí pohlaví)?
  05:50 - o nezralosti dětských mozků a co z ní plyne
  08:25 - o změnách chování dítěte v reakci na změny a milníky v životě
  09:23 - co je cílem poradenství
  09:37 - kdy přicházejí krize u holek a kluků podle věku
  11:33 - vývoj není setrvale lineární
  13:35 - spousta věcí je normálních, není třeba se jich děsit
  14:55 - dělají děti naschvály?
  21:56 - o nezazdrojovaných rodičích a co z toho může plynout
  23:35 - o tom, že vědět je zdroj sám o sobě
  26:45 - o hormonech u holek a vlivu na jejich sebepojetí
  29:36 - o důležitosti naučit děti zvládat emoce
  34:03 - kde v těle cítíme negativní emoce a jak silně?
  35:35 - vystačíme si vždy s intuitivním rodičovstvím?
  37:09 - rodič jako krizový intervent (jak na to)
  40:13 - pojmenování emoce nepomáhá (a co pomáhá)
  44:55 - jak zacházet s vlastními chybami ve výchově
  50:53 - o obavě ze ztráty autority jako rodiče/učitele
  55:18 - o destruktivních věcech, které máme zažité
  56:48 - o zmatení rodičů z přehršle různých metod
  1:01:41 - co lze doporučit rodičům, kteří dítě teprve čekají
  1:03:56 - o nevyžádaných radách (jak je dávat)
  1:09:52 - jak přijímat nevyžádané rady
  1:13:55 - o metodě nevýchovy
  1:18:25 - rozloučení
   
  #podcast #vzdelavani #rozhovor

  • 1 hr 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

Teri Hodanová
Brain We Are
Jarda (z Neurazitelny.cz)
Petr Ludwig
Veronika Bernard
Český rozhlas

You Might Also Like

David Vaníček
KOULÍ PODCAST
Brocast
Petr Mára, Martin Vymětal, Jan Dobrovský
Forcapture
Evropa 2