2 Folgen

Dala Sports Academys unika utvecklingsmiljö för idrott, näringsliv och forskning väcker stor uppmärksamhet internationellt och är en förebild för framgångsrika idrottsmiljöer.
Under det senaste året har över 150 företag varit i kontakt med utvecklingsmiljön och över 55 framgångsrika samverkansprojekt har initierats. I miljön finns både elitaktiva, tränare, forskare,
utbildare och kreatörer vilket gör miljön suverän för träning, forskning, utbildning, entreprenörskap och internationella aktiviteter. Därtill har miljön tillgång till fantastiska anläggningar
där bland annat det helt nybyggda forskningslaboratoriet på hela 800m2. Dala Sports Academys verksamhet ger ett betydande avtryck i samhället. Vetenskapliga rön som har genererats har på ett
banbrytande sätt påverkat idrottsrörelsen, forskningssamhället och idrotts- och hälsobranschen.
Besök oss på: www.dalasportsacademy.se

Dala Sports Academy (svenska) Dalarna University

    • Kurse

Dala Sports Academys unika utvecklingsmiljö för idrott, näringsliv och forskning väcker stor uppmärksamhet internationellt och är en förebild för framgångsrika idrottsmiljöer.
Under det senaste året har över 150 företag varit i kontakt med utvecklingsmiljön och över 55 framgångsrika samverkansprojekt har initierats. I miljön finns både elitaktiva, tränare, forskare,
utbildare och kreatörer vilket gör miljön suverän för träning, forskning, utbildning, entreprenörskap och internationella aktiviteter. Därtill har miljön tillgång till fantastiska anläggningar
där bland annat det helt nybyggda forskningslaboratoriet på hela 800m2. Dala Sports Academys verksamhet ger ett betydande avtryck i samhället. Vetenskapliga rön som har genererats har på ett
banbrytande sätt påverkat idrottsrörelsen, forskningssamhället och idrotts- och hälsobranschen.
Besök oss på: www.dalasportsacademy.se

Top‑Podcasts in Kurse

Mehr von Dalarna University