14 Folgen

Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Erfarne meklere forteller om hva som skjer i meklingsrommet når de møtes - de som har noe uoppgjort seg imellom. Spørsmålene i metoden "Gjenopprettende prosess" brukes i alle sakstyper enten det dreier seg om tyveri, vold, mobbing, nabokonflikter, vold i nære relasjoner eller andre konflikter. Det er ikke alltid noe å mekle om, men det er alltid noe å snakke om.

Konfliktrådspodden Både Og AS

  • Regierung

Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Erfarne meklere forteller om hva som skjer i meklingsrommet når de møtes - de som har noe uoppgjort seg imellom. Spørsmålene i metoden "Gjenopprettende prosess" brukes i alle sakstyper enten det dreier seg om tyveri, vold, mobbing, nabokonflikter, vold i nære relasjoner eller andre konflikter. Det er ikke alltid noe å mekle om, men det er alltid noe å snakke om.

  Hyttekonflikter

  Hyttekonflikter

  Livet på hytta ble ikke slik de hadde forstilt seg. To hytteeiere forteller om sine konflikter med hyttenaboen. I stedet for å hente krefter, tappes kreftene når de oppholder seg på feriestedet samme helg som dem i nabohytta. Ane Kathrine Tragethon i Konfliktrådet har mange eksempler der hytteidyll er blitt til konflikt og krangel, samt råd om hvordan få tilbake hyttedrømmen om fred og hygge.

  • 15 Min.
  Politiet – viktig samarbeidspartner

  Politiet – viktig samarbeidspartner

  Det er ingen «soft» behandling å få straffesaken sin til Konfliktrådet. Å treffe den du har forulempet og høre hvilke konsekvenser du har forårsaket for andre, er mye tøffere enn mange andre straffereaksjoner. Det sier Wenche Reme Mosvold fra politiet – Konfliktrådets viktigste samarbeidspartner. Konfliktrådsleder Helge Bie Riber stadfester at det er de modige som samtykker til å møtes ansikt til ansikt.

  • 15 Min.
  Meklerrollen

  Meklerrollen

  Til konfliktrådet kommer du ikke med juridiske paragrafer. Du tar med deg konflikten til meklingsmøtet og gjennom dialogen kan du og motparten finne fram til en løsning begge kan godta. Kirsti Kolle Grøndal, tidligere statsråd og stortingspolitiker, er en av landets ca. 600 konfliktrådsmeklere som bidrar til det. Svein Roppestad har tatt ut mange meklere til vervet, og vet hvilke personlige egenskaper som er viktig i meklerrollen. Konfliktrådene i Norge trenger stadig nye meklere.

  • 18 Min.
  Samuel – snart ferdig ungdomsstraff

  Samuel – snart ferdig ungdomsstraff

  Hva skjer hvis vi lager «sosiale murer» i stedet for fengselsmurer rundt ungdom som har begått alvorlig kriminalitet? Samuel er snart ferdig med tre års ungdomsstraff der kravene har vært skolegang, fritidsaktiviteter, oppholdsforbud og innetider. Samuel tror alternativet hadde vært et dårlig liv med stoff og gjengmiljø. Ungdomskoordinator Ellen Oliver har sammen med et oppfølgingsteam fulgt opp Samuel og andre ungdommer under straffegjennomføring.

  • 20 Min.
  Butikktyveri

  Butikktyveri

  Mitt møte med butikktyven, er ikke et møte for å være sinna. Det er et møte for forsoning, samt å forhindre at det stjeles igjen. Det sier butikkeier Espen Skalleberg som bruker tid på meklingsmøter. Tyvene møtes ikke med « pekefingeren», de møtes med respekt for å ha tatt ansvar for en ulovlig handling. Berit Hagen forteller hvordan Konfliktrådet tilrettelegger denne type møter.

  • 16 Min.
  Hva gjør Korona og konflikter med oss? Ekstrautgave

  Hva gjør Korona og konflikter med oss? Ekstrautgave

  Er vi ekstra utsatt for å havne i konflikter når hverdagen domineres av Korona-viruset, eller fører den alvorlige situasjonen til at vi fokuserer mindre på det som har irritert oss før? Uløste konflikter påvirker helsa vår og hvordan vi har det, sier lege Gisle Roksund som kaller meklere i Konfliktrådet for helsearbeidere. Konfliktrådsleder Torhild Jensens oppfordring er å ta fatt i konflikten på et tidlig tidspunkt.

  • 21 Min.

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: