59 episodes

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM Llwyd Owen

  • Arts
  • 4.7 • 27 Ratings

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

  Ysbeidiau-Heulog

  Ysbeidiau-Heulog

  Ysbeidiau-Heulog by Llwyd Owen

  • 1 min
  Pennod 058 - Fflur Dafydd

  Pennod 058 - Fflur Dafydd

  *CAFODD Y BENNOD HON EI RECORDIO O BELL, FELLY MADDEUWCH Y SYNAU CEFNDIROL PLIS!*

  Orig hyfryd yng nghwmni’r awdur slash sgriptiwr slash academydd slash cantor slash dramodydd slash cynhyrchydd ffilm a theledu, Fflur Dafydd.

  Pynciau llosg: ffeindio Y cyfrwng, dilysrwydd yr awdur, cydbwysedd gwaith-a-bywyd, bara banana, euogrwydd y gweithiwr llawrydd, Ble the fuck ma Penrhiwllan?, rhieni ysbrydoledig, Cymdeithas yr Iaith, enwau plant sili, eisteddfota, caws, Caryl Lewis, bysgio yn Aberaeron, Johnny Panic, RS Thomas, y gwaith, blydi plant, gwobrau lu, Ynys Enlli, Y Llyfrgell, Euros Lyn, Parch a llawer mwy.

  • 1 hr 37 min
  Pennod 057 - Gruffudd Owen

  Pennod 057 - Gruffudd Owen

  Sgwrs ddifyr gyda’r prifardd amryddawn o Bwllheli, Gruffudd Eifion Owen. Pynciau llosg: Ty Newydd, Gwennan Evans, modrwyon Merthyr, Megan Hunter, atgofion llenyddol cynnar, llyfrgelloedd, Pwllheli, gwersi cynganeddu, sinema a ffilmiau, podlediadau, The Simpsons, Llinos: soddbibwraig broffesiynol, John Rowlands, chwedlau teuluol, yr A470, Glanaethwy, Llyr Gwyn Lewis, diffyg ‘hwyl’ yn yr arddegau, Aberystwyth mon amour, ffeindio ei lais, stompio, Wil Sam, Gruff Rhys v Gareth y Mwnci, Pobol y Cwm, Hel Llus yn y Glaw, Eisteddfod Bae Caerdydd 2018, Eurig Salisbury: nemesis barddol, y chwyldro yn ein pocedi, Porth, parlys emosiynol, cyfryngau anghymdeithasol, datgysylltu digidol, y broses o greu, Dadra, gwaith ar y gweill a mwy.

  • 1 hr 53 min
  Pennod 056 - Llio Maddocks a Megan Hunter

  Pennod 056 - Llio Maddocks a Megan Hunter

  Sgwrs ddifyr gyda’r awduron ifanc Llio Maddocks a Megan Hunter. Pynciau llosg: atgofion llenyddol cynnar, athrawon ysbrydoledig, pwysigrwydd darllen, Stephen King, awduron v amser, Eisteddfota, enwau Cymreig, acenion, Y Barri, Twll Bach yn y Niwl a Tu Ol I’r Awyr, Maes B, ‘dwad’ mewn pabell ar LSD, arddulliau sgwennu eithafol, y broses o ysgrifennu nofel, enwi cymeriadau, Y Lolfa, Ty Newydd, golygyddion gwych (Meinir Edwards, Alun Jones a Meleri Wyn James), cysoni, ffwcs a ffycs a ffocs...

  • 1 hr 32 min
  Pennod 055 - John Griffiths (Llwybr Llaethog)

  Pennod 055 - John Griffiths (Llwybr Llaethog)

  Sgwrs grwydrol gyda John Griffiths, y cerddor arloesol ac un o aelodau craidd un o fandiau mwyaf dylanwadol y sin gerddorol yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf, sef Llwybr Llaethog.

  Pynciau llosg: atgofion cerddorol cynnar, Top of the Pops, Cymru-Lloegr-a-Llanfrothen, mynd nol i Flaenau Ffestiniog, cwrdd a Kevs Ford, The Who, TAFF, dub reggae, gwallt hir a jins tynn, punk rock, Llundain 1977, The Managing Directors, cefnogi Europe (The Final Countdown!) a Link Wray yn Sweden, Llwybr Llaethog, Dic Ben, Rhys Mwyn, Ffred Ffransis, gwleidyddiaeth cerddorol, cerddoriaeth amgen Cymru yn y 1980au, bodio, gwyliau cerddorol yn y 1970au, Richard Rees, John Peel, Criw Byw, Fideo 9, Geraint Jarman, John Gedru, clytweithiau, Neud Nid Deud, Mr Phormula, Dave Datblygu, y Coldcut Cymraeg, samplo ar y slei, Cool Cymru, annibyniaeth i Grangetown (!) a llawer mwy.

  www.llwybrllaethog.com
  https://peel.fandom.com/wiki/Llwybr_Llaethog
  https://www.youtube.com/watch?v=vtdPW0eumT8
  https://www.youtube.com/watch?v=XgRcya0SY70
  https://www.youtube.com/watch?v=Z5asChbAYxI
  https://www.youtube.com/watch?v=lHCUl6mUz4o&list=PLya1lvcdVjm1Oskb2yhgAzuVHhcSJR2T9&index=9&t=0s&app=desktop
  https://www.youtube.com/watch?v=-QWPP4x8QGE
  https://www.youtube.com/watch?v=XSXa7dK4KlE
  https://www.youtube.com/watch?v=CJHRDkvrFME
  https://www.youtube.com/watch?v=lwZXeCqng2U

  • 1 hr 18 min
  Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

  Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

  Sgwrs ddirdynnol gyda fy hen ffrind, Iwan ap Huw Morgan, sy’n fardd, artist, cerddor, cyn-gyffurgi, iachawr, therapydd ac, yn ol Google, male model.

  Pynciau llosg: creadigrwydd, canu opera, Jimi Hendrix, teithio i’r isymwybod, Clint a’r Clawdd, cyffuriau (meddal a chaled), Robin Reliant, Yr Wylan (ddall), cerddoriaeth, crack houses, cwrso’r ddraig v chwistrellu, hunan-atgasedd, teulu, methodone, twrci oer, reidio’r beic, iboga, ail-enedigaeth, gwaredigaeth, adferiad, kambo, WoodooMan a llawer mwy.

  Dolenni perthnasol:

  Heart of Oak Healing: https://rb.gy/uchyuv
  WoodooMan: https://rb.gy/lp0wpw
  Facebook: https://rb.gy/fjlrud
  Instagram: https://rb.gy/a07xqk (WoodooMan) / https://rb.gy/7fbeyq (darluniau).
  Twitter: @apHUW
  Iboga: https://rb.gy/tjzgut
  Kambo: https://rb.gy/kxniff
  Blog: https://rb.gy/6oddcl

  • 1 hr 46 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
27 Ratings

27 Ratings

sionmun ,

Y podcast gore am ddiwyliant Cymru gyfoes

Mae’r cymysgedd o gyfweliadau, trafodaeth ar newyddion sy’n effeithio Cymru a’r Cymry, Cerddoriaeth, Teledu, Twitter a thu hwnt mewn iaith normal da rhegi normal â hiwmor tywyll Llwyd yn chwip o awyr iach i ddiwylliant Cymru. Mae’n trin y gwrandawyr fel oedolion wrth i’r sgyrsie deithio rhwng pyncie dwys fel Brexit, pethe angerddol fel annibyniaeth, pethe grac am Alun Cairns a Katy Jopkins, dafft fel clipings newyddion rownd y byd a doniol fel straeon am gachu’ch hunan ar drips ysgol Glantaf. Ma’r stwff ddysges am gerddoriaeth Cymru trwy’r yn y penodau da Yws Gwynedd & Dyl Mei werth tanysgrifiad ar ben ei hun. Un o’n hoff bodlediadau, nid dim ond yn y Gymraeg ond o’r job lot

Top Podcasts In Arts

S:E Creative Studio
Margie Nomura
BBC Radio 4
Jessie Ware
Sony Music Entertainment
Roman Mars

You Might Also Like