10 λεπ.

Η ιστορία του Κωνσταντίνο‪υ‬ Love Unites

    • Προσωπικά ημερολόγια

Ο Κωνσταντίνος είναι nail artist, δηλώνει queer και στην εφηβεία του έφυγε από την πόλη και έμεινε στην Χειμάρρα της Αλβανίας όπου τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για την «queer ψυχή» του. Η μόδα είναι ένα μέσο έκφρασης γι αυτόν, εκφράζει το queerness του! Συμβουλεύει τα νέα παιδιά που μπορεί να βρεθούν στη θέση του να κάνουν υπομονή μέχρι να βρεθούν σε ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να είναι ο εαυτός τους!

Ο Κωνσταντίνος είναι nail artist, δηλώνει queer και στην εφηβεία του έφυγε από την πόλη και έμεινε στην Χειμάρρα της Αλβανίας όπου τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα για την «queer ψυχή» του. Η μόδα είναι ένα μέσο έκφρασης γι αυτόν, εκφράζει το queerness του! Συμβουλεύει τα νέα παιδιά που μπορεί να βρεθούν στη θέση του να κάνουν υπομονή μέχρι να βρεθούν σε ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να είναι ο εαυτός τους!

10 λεπ.