37 min

פרק מס’ 35 - פרקי מלחמה - עם אבי קראדי - פרחים בקנה - גידול פרחים בצל המלחמ‪ה‬ גילי פיינשטיין מחילת הארנב - קריירה אפקטיביות והתפתחות אישית

    • Careers

בפרק השני בסדרת פרקי מלחמה, אני משוחחת עם אבי קראדי.
בשיגרה מגדל פרחים לייצוא ולשוק המקומי, קיבל את השם ״מיסטר דולפיניום״ מבורסת הפרחים בהולנד לאחר שהפך לספק העיקרי של הפרח הזה בתקופת החורף.
ובעת מלחמה, חקלאי המתמרן עם כח העבודה המצומצם שלו למול צרכי המשק הגדולים.
אנחנו משוחחים על:
הדרך שעבר מהקמת המשק ועד להצלחה הגדולה.
על השאיפה להכין את המשק לקראת העברתו לאחריותו של הבן.
על הקלפים שנטרפו בשבעה לאוקטובר והדילמות בעקבות כך.
מסקנות ותוכניות להמשך.

בפרק השני בסדרת פרקי מלחמה, אני משוחחת עם אבי קראדי.
בשיגרה מגדל פרחים לייצוא ולשוק המקומי, קיבל את השם ״מיסטר דולפיניום״ מבורסת הפרחים בהולנד לאחר שהפך לספק העיקרי של הפרח הזה בתקופת החורף.
ובעת מלחמה, חקלאי המתמרן עם כח העבודה המצומצם שלו למול צרכי המשק הגדולים.
אנחנו משוחחים על:
הדרך שעבר מהקמת המשק ועד להצלחה הגדולה.
על השאיפה להכין את המשק לקראת העברתו לאחריותו של הבן.
על הקלפים שנטרפו בשבעה לאוקטובר והדילמות בעקבות כך.
מסקנות ותוכניות להמשך.

37 min