24 min

פרק 4 - 6 גישות של אנשים שריפאו את עצמ‪ם‬ ריפוי עצמי

    • Alternative Health

במהלך 11 השנים האחרונות יצא לי

לראות מהשורה הראשונה אין ספור

מקרים בהם מטופלים ותלמידים

שלי ריפאו את עצמם גם ממצבים

קשים מאוד של מחלות שהרופאים

אמרו להם ש:

״אין פתרון ואי אפשר לרפא״

כשאני חושב על זה, לכולם היתה

גישה שהגדילה בצורה משמעותית

את היכולת שלהם לרפא את עצמם

והנה היא מונחת כאן לפניךלהדרכה במתנה- 3 צעדים לריפוי עצמי

במהלך 11 השנים האחרונות יצא לי

לראות מהשורה הראשונה אין ספור

מקרים בהם מטופלים ותלמידים

שלי ריפאו את עצמם גם ממצבים

קשים מאוד של מחלות שהרופאים

אמרו להם ש:

״אין פתרון ואי אפשר לרפא״

כשאני חושב על זה, לכולם היתה

גישה שהגדילה בצורה משמעותית

את היכולת שלהם לרפא את עצמם

והנה היא מונחת כאן לפניךלהדרכה במתנה- 3 צעדים לריפוי עצמי

24 min