50 min

פרק 42 – מעגלים לטובה – שלומי צדק‪י‬ כסף טוב - שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם

    • Business

שלומי צדקי, מנכ”ל עמותת ‘עיגול לטובה’ הפועלת לשיפור החברה הישראלית באמצעות מערכת מימון של פילנתרופיה זעירה. שלומי כבר פעיל מספר שנים בעולם החברתי-ציבורי ומביא עימו נסיון רב בחיבור בין העולמות הללו.

בשיחה שלנו, תוכלו לשמוע:


מהו המודל של “עיגול לטובה” וכיצד הוא מאפשר להגדיל את התרומות לעמותות שונות
מדוע מודל זה הוא המצליח מסוגו בעולם
מהם האתגרים והמורכבויות בעולם ההשקעות החברתיות
מהן תוכניות אג”ח חברתיות וכיצד הן משפיעות לטובה

שלומי צדקי, מנכ”ל עמותת ‘עיגול לטובה’ הפועלת לשיפור החברה הישראלית באמצעות מערכת מימון של פילנתרופיה זעירה. שלומי כבר פעיל מספר שנים בעולם החברתי-ציבורי ומביא עימו נסיון רב בחיבור בין העולמות הללו.

בשיחה שלנו, תוכלו לשמוע:


מהו המודל של “עיגול לטובה” וכיצד הוא מאפשר להגדיל את התרומות לעמותות שונות
מדוע מודל זה הוא המצליח מסוגו בעולם
מהם האתגרים והמורכבויות בעולם ההשקעות החברתיות
מהן תוכניות אג”ח חברתיות וכיצד הן משפיעות לטובה

50 min