37分

Går det att få en likvärdig skola? Ledarredaktionen

    • ニュース

1 december. Går det att att få en likvärdig skola? Är det önskvärt, och varför i sådana fall? Med Ivar Arpi. Gäster är Linnea Lindquist, författare i skolfrågor och rektor på Hammarkulleskolan i Göteborg, och PM Nilsson, politisk chefredaktör på Dagens industri.

1 december. Går det att att få en likvärdig skola? Är det önskvärt, och varför i sådana fall? Med Ivar Arpi. Gäster är Linnea Lindquist, författare i skolfrågor och rektor på Hammarkulleskolan i Göteborg, och PM Nilsson, politisk chefredaktör på Dagens industri.

37分

ニュースのトップPodcast