28 episodes

នៅក្នុង​ Podcast នេះចង់បង្ហាញអត្ថន័យរបស់វិទ្យាល័យជីវិត ដែលផ្តោតទៅលើប្អូនប្អូនទាំងឡាយអោយយល់ដឹងពីជីវិតនៅវិទ្យាល័យ ១០ ១១ ១២ ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នផងដែរ៕

វិទ្យាល័យជីវិ‪ត‬ Chan Chheavmorokath

  • Education
  • 4.5 • 28 Ratings

នៅក្នុង​ Podcast នេះចង់បង្ហាញអត្ថន័យរបស់វិទ្យាល័យជីវិត ដែលផ្តោតទៅលើប្អូនប្អូនទាំងឡាយអោយយល់ដឹងពីជីវិតនៅវិទ្យាល័យ ១០ ១១ ១២ ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នផងដែរ៕

  EP27​ ការសិក្សាមិនអាចបញ្ចាក់ពីអនាគតរបស់យើងទេ

  EP27​ ការសិក្សាមិនអាចបញ្ចាក់ពីអនាគតរបស់យើងទេ

  មនុស្សយើងមានសំណាងផ្សេងៗគ្នា អ្នកខ្លះមិនរៀនពូកែតែជោគជ័យក្នុងជីវិត អ្នកខ្លះរៀនពូកែតែមិនពូកែដូចនៅរៀនពេលចូលប្រឡូកក្នុងសង្គម ឬកិច្ចការផ្សេងៗ​ ហេតុនេះកុំអស់សង្ឃឹមនៅពេលប្រឡងធ្លាក់គិតថាជីវិតនិងបរាជ័យដូចគ្នា​។

  PODCAST BY CHAN CHHEAVMOROKATH

  Follow me on Instagram https://instagram.com/its.kathychan?utm_medium=copy_link

  Facebook

  https://www.facebook.com/chanchheav.morokath

  And my podcast

  https://podcasts.apple.com/kh/podcast/%E1%9E%9C-%E1%9E%91-%E1%9E%99-%E1%9E%9B-%E1%9E%99%E1%9E%87-%E1%9E%9C-%E1%9E%8F/id1549491173?i=1000509850742

  Instagram (https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8)

  @itskathyychan


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kathy-chan4/message

  • 5 min
  EP26 ផ្លាស់ប្តូរការគិត​និងទម្លាប់

  EP26 ផ្លាស់ប្តូរការគិត​និងទម្លាប់

  ដោយសារកូវីដវាបានធ្វើឪ្យការគិតនិងទម្លាប់របស់ខ្ងុំប្រែប្រួល​ ខ្ងុំមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង​ច្រើនជាងមុន​ ហើយមិនយក social media មកនាំមុខដូចមុន និងរៀនរស់ដោយខ្លួនឯង​ ព្រមទាំងយកគ្រួសារធំេជាងមិត្តភក្តិ ។

  PODCAST BY CHAN CHHEAVMOROKATH

  Follow me on Instagram https://instagram.com/its.kathychan?utm_medium=copy_link

  Facebook

  https://www.facebook.com/chanchheav.morokath

  And my podcast

  https://podcasts.apple.com/kh/podcast/%E1%9E%9C-%E1%9E%91-%E1%9E%99-%E1%9E%9B-%E1%9E%99%E1%9E%87-%E1%9E%9C-%E1%9E%8F/id1549491173?i=1000509850742

  Instagram (https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8)

  @itskathyychan


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kathy-chan4/message

  • 10 min
  EP25 ការគេងក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឪ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៏យើង

  EP25 ការគេងក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឪ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៏យើង

  យើងដឹងហើយថាការគេងវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា​ ដែលភាគច្រើនអ្នកដែលគេងតិចជាង ៦ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃភាគច្រើនតែងជួបប្រទេះជាមួយនិង anxiety ឬក៏ depression ដែលវាធ្វើឪ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៏និងការគិតរបស់យើង​ រួមជាមួយសុខភាពផងដែរ។

  PODCAST BY CHAN CHHEAVMOROKATH

  Follow me on Instagram https://instagram.com/its.kathychan?utm_medium=copy_link

  Facebook

  https://www.facebook.com/chanchheav.morokath

  And my podcast

  https://podcasts.apple.com/kh/podcast/%E1%9E%9C-%E1%9E%91-%E1%9E%99-%E1%9E%9B-%E1%9E%99%E1%9E%87-%E1%9E%9C-%E1%9E%8F/id1549491173?i=1000509850742

  Instagram (https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8)

  @itskathyychan


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kathy-chan4/message

  • 8 min
  EP24 ចង់បោះបង់នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ

  EP24 ចង់បោះបង់នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ

  អារម្មណ៏បែបនិងតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងហត់ និងមិនមាន motivation ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើបន្តទៀត។ យើងដឹងហើយថាយើងមិនមែនជាមនុស្សយន្តដែលអាចមានកំលាំងចិត្តធ្វើការរាល់ថ្ងៃនោះទេ ពេលខ្លះយើងត្រូវការពេលសំរាក​និងលំហែរខួរក្បាល ដើម្បីមានកំលាំងចិត្តក្នុងការបន្តធ្វើនូវការងាររបស់ខ្លួន។

  PODCAST BY CHAN CHHEAVMOROKATH

  Follow me on Instagram​ https://instagram.com/its.kathychan?utm_medium=copy_link

  Facebook

  https://www.facebook.com/chanchheav.morokath

  And my podcast

  https://podcasts.apple.com/kh/podcast/%E1%9E%9C-%E1%9E%91-%E1%9E%99-%E1%9E%9B-%E1%9E%99%E1%9E%87-%E1%9E%9C-%E1%9E%8F/id1549491173?i=1000509850742

  Instagram (https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8)

  @itskathyychan


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kathy-chan4/message

  • 7 min
  EP23 គិតថាខ្លួនឯងឥតប្រយោជន៍

  EP23 គិតថាខ្លួនឯងឥតប្រយោជន៍

  ការដែលគិតថាខ្លួនឯងឥតប្រយោជន៍ ជាអ្វីដែលតែងតែកើតឡើងនៅពេលយើងឃើញអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនឬអ្នកដែលយើងស្គាល់​ហើយមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនិងយើង ទទួលបាននូវសមិទ្ធិផលល្អប្រសើរហើយមើលទៅមានប្រយោជន៍នៅក្នុងគ្រសារគេនិងក្នុងសង្គម​ទាំងដែលពេលក្រឡេកមកមើលខ្លួនឯងមិនមានឃើញលទ្ធផលអ្វីសោះ។

  PODCAST BY CHAN CHHEAVMOROKATH

  Follow me on Instagram

  https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8

  Facebook

  https://www.facebook.com/chanchheav.morokath

  And my podcast

  https://podcasts.apple.com/kh/podcast/%E1%9E%9C-%E1%9E%91-%E1%9E%99-%E1%9E%9B-%E1%9E%99%E1%9E%87-%E1%9E%9C-%E1%9E%8F/id1549491173?i=1000509850742

  Instagram (https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8)

  @itskathyychan


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kathy-chan4/message

  • 6 min
  EP22 មិនហ៊ានបង្កើតមិត្តភក្តិថ្មី

  EP22 មិនហ៊ានបង្កើតមិត្តភក្តិថ្មី

  ការបង្កើតមិត្តភក្តិថ្មីតែងតែមានការលំបាកចំពោះអ្នកដែលមិនមានភាពក្លាហាន តែរឿងបែបនេះមិនមែនជួបប្រទេះតែចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ។ សូម្បីតែខ្ងុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេះនិងបញ្ហានេះដូចគ្នា​ ហេតុនេះទើបនាងខ្ងុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហានេះ​៕

  PODCAST BY CHAN CHHEAVMOROKATH

  Follow me on Instagram

  https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8

  Facebook

  https://www.facebook.com/chanchheav.morokath

  And my podcast

  https://podcasts.apple.com/kh/podcast/%E1%9E%9C-%E1%9E%91-%E1%9E%99-%E1%9E%9B-%E1%9E%99%E1%9E%87-%E1%9E%9C-%E1%9E%8F/id1549491173?i=1000509850742

  Instagram (https://www.instagram.com/p/CMMMxzoLCvg/?igshid=96p3ukulcrp8)

  @itskathyychan


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kathy-chan4/message

  • 8 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
28 Ratings

28 Ratings

Lim Socheat ,

កម្មវិធីល្អ

កម្មវិធីល្អ សម្រាប់ចំណេះដឹងពី ជីវិត និងការសិក្សា។

Nab Show ,

Thank for sharing your experience

Thank for sharing everything.

Top Podcasts In Education

Monyputhy Ly
Jack Radford
TED
BBC Radio
EnglishClass101.com
Trinity Tondeleir

You Might Also Like

Focus Ready for Tomorrow
ហួត សេងគៀ
Hout Sengkea
Monyputhy Ly
RFI ខេមរភាសា / Khmer
Kou Sopheap