89 episodes

L-aktar podcast popolari f'Malta. Diskussjoni hielsa fejn niltaqa' ma' kull xorta ta’ persuna biex niddiskutu kull xorta ta’ hsieb. Bla agenda. Bla censura.

Ghal aktar informazzjoni zur www.jonmallia.mt.

Jon Mallia Podcast Jon Mallia

  • Society & Culture
  • 4.8 • 28 Ratings

L-aktar podcast popolari f'Malta. Diskussjoni hielsa fejn niltaqa' ma' kull xorta ta’ persuna biex niddiskutu kull xorta ta’ hsieb. Bla agenda. Bla censura.

Ghal aktar informazzjoni zur www.jonmallia.mt.

  Episodju 076 ma' Adrian Zammit

  Episodju 076 ma' Adrian Zammit

  L-EPISODJU SHIH MA’ ADRIAN ZAMMIT. 

  Adrian huwa maghruf ghax-xandiriet live li jaghmel fuq Facebook. Fost hwejjeg ohrajn, ma’ Adrian Zammit nitkellem fuq it-trobbija turbolenti tieghu, ir-relazzjoni tieghu mad-droga, il-habs u dakinhar li seraq lis-sorijiet.

  *************************************************

  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';

  Maypole - https://www.maypole.com.mt/

  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/

  jobsinmalta - https://jobsinmalta.com/

  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df

  Browns -  https://www.browns.pharmacy/ Welbees - https://welbees.mt/

  Yogi Tea - https://www.yogitea.com/en/

  Garmin Malta - https://www.garminmalta.com/

  Disrupt Malta - https://disrupt.mt/

  *************************************************

  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt

  #jonmallia #malta #adrianzammit #patrunitajon #podcast #podcastmalta #life #politics

  *************************************************

  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia

  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast

  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial

  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok

  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt

  *************************************************

  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 3 hrs 6 min
  Episodju 075 - Live mil-Festival tal-Ktieb

  Episodju 075 - Live mil-Festival tal-Ktieb

  Live...ghall-ewwel darba mil- The Malta Book Festival imtella minn National Book Council (Malta)

  Mela, Tlaqna?  ************************************************* 

  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta'; 

  Maypole - https://www.maypole.com.mt/ 

  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/ 

  jobsinmalta - https://jobsinmalta.com/ 

  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm 

  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df 

  Browns - https://www.browns.pharmacy/ 

  Welbees - https://welbees.mt/ 

  Festival tal- Ktieb - https://ktieb.org.mt/mt/festival-nazz... 

  Credit Info - https://mt.creditinfo.com/ 

  Garmin Malta - https://www.garminmalta.com/ 

  ************************************************* 

  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt 

  #jonmallia #malta #live #patrunitajon #podcast #podcastmalta #community 

  ************************************************* 

  Thabbeb Maghna fuq; 

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia 

  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast 

  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaoff... 

  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok 

  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia 

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt 

  ************************************************* 

  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 3 hrs 20 min
  Episodju 074 ma’ Josef Bugeja

  Episodju 074 ma’ Josef Bugeja

  L-EPISODJU SHIH MA’ Josef Bugeja.   

  Josef huwa c-chairman tal-General Workers Union.   

  Ma’ Josef tkellimt dwar il-funzjoni tal-union fil-prezent, il-platform workers, social dumping u l-istudju li sar bejnietom l-Allejanza Kontra l-Faqar u l-Graffitti dwar il- ‘living wage’.

  *************************************************

  Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast;

  Measures introduced by GWU in 2013: https://timesofmalta.com/articles/view/gwu-mea-agree-on-measures-to-cut-down-on-precarious-employment.492821

  US Truck Driver Issue:  https://www.bbc.com/news/business-59136957

  UK Energy Price Cap: https://www.ofgem.gov.uk/check-if-energy-price-cap-affects-you 

  Windfall Tax:  https://www.theguardian.com/business/2022/aug/11/what-is-a-windfall-tax-and-will-it-be-extended-to-uk-energy-providers

  Inflation Calculator Malta:  https://www.worlddata.info/europe/malta/inflation-rates.php#:~:text=For%202021%2C%20an%20inflation%20rate,in%20the%20beginning%20of%202022 

  Canada Healthcare System:  https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/reports-publications/health-care-system/canada.html

  Martin Shkreli AIDS Drug:  https://money.cnn.com/2015/09/22/investing/aids-drug-martin-shkreli-750-cancer-drug/index.html 

  Martin Shkreli vs Wu Tang Clan:  https://www.cnbc.com/2021/07/27/us-sells-one-of-a-kind-wu-tang-clan-album-forfeited-by-pharma-bro-martin-shkreli.html

  Household Budgetary Survey: https://nso.gov.mt/en/nso/Sources_and_Methods/Unit_C1/Living_Conditions_and_Culture_Statistics/Pages/Household-Budgetary-Survey.aspx 

  SMEs in Malta: https://www.statista.com/statistics/879331/number-of-smes-in-malta/

  Electricity bills in Italy to rise by 59 percent, says energy regulator: https://www.thelocal.it/20220930/electricity-bills-in-italy-to-rise-by-59-percent-warns-power-regulator 

  Only 40% of companies declared a profit in 2019: https://www.maltatoday.com.mt/news/national/118891/tax_evasion_nation_only_40_of_companies_declared_a_profit_in_2019#.Y0g1F3ZBxPY

  Films:  

  Hoffa (1992) 

  Modern Times (1936) 

  The Last Dance (2020)

  *************************************************

  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';

  Maypole - https://www.maypole.com.mt/

  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/

  jobsinmalta - https://jobsinmalta.com/

  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df

  Browns -  https://www.browns.pharmacy/ Welbees - https://welbees.mt/

  Festival tal- Ktieb - https://ktieb.org.mt/mt/festival-nazzjonali-tal-ktieb/

  Garmin Malta - https://www.garminmalta.com/

  Credit Info - https://mt.creditinfo.com/

  Disrupt Malta - https://disrupt.mt/

  *************************************************

  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt

  #jonmallia #malta #josefbugeja #patrunitajon #podcast #podcastmalta #GWU #politics

  *************************************************

  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia

  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast

  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial

  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok

  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt

  *************************************************

  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 3 hrs 26 min
  Episodju 073 ma’ Xandru Grech

  Episodju 073 ma’ Xandru Grech

  Apparti li huwa atleta, Xandru Grech ilu nvolut fid-dinja tal-ispettaklu ghal-zmien twil.

  Fil-Poddata ta’ dil-gimgha nharsu lejn il-paralellizmu bejn l-isports u l-hajja, ir-relazzjoni tieghu mall-falliment, il-pressjoni li tghabbina biha s-socjeta, u l-innocenza li Xandru jhoss li tilef maz-zmien. *************************************************
  Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast;

  *************************************************
  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';
  Maypole - https://www.maypole.com.mt/
  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/
  jobsinmalta - https://jobsinmalta.com/
  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm
  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df
  Browns -  https://www.browns.pharmacy/
  Welbees - https://welbees.mt/
  Festival tal- Ktieb - https://ktieb.org.mt/mt/festival-nazzjonali-tal-ktieb/
  Garmin Malta - https://www.garminmalta.com/
  Credit Info - https://mt.creditinfo.com/
  *************************************************
  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt
  #jonmallia #malta #xandrugrech #patrunitajon #podcast #podcastmalta #health #life #sports
  *************************************************
  Thabbeb Maghna fuq;
  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia
  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast
  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial
  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok
  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia
  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt
  *************************************************
  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 2 hrs 33 min
  Episodju 072 ma' Adrian Delia #2

  Episodju 072 ma' Adrian Delia #2

  Din hija IT-TIENI PARTI mal-ex kap tal-Partit Nazzjonalijsta Adrian Delia, konverzazzjoni li b’kollox damet qrib il-hames sieghat.

  Ma’ Delia naqbadha fuq l-iskandlu oxxen tal-Vitals u s-serq sfaccat ta’ flusna, l-isfiducja dejjem akbar li l-elettorat qed juri fil-PL u l-PN u l-istorja tal-Mgarr Developments. Delia jaghti wkoll r-rendikont tieghu ghal-video fejn jidher involut f’tilwim m’uliedu.

  Nistaqsi wkoll x’kien ghaddej minn mohhu meta rrefera ghal-Daphne Caruana Galizia bhala “bicca blogger”.

  *************************************************

  Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast;

  Singapore / Mintoff:  https://timesofmalta.com/articles/view/lee-kuan-yew-does-a-mintoff.249840.

  Population Increase:  https://timesofmalta.com/articles/view/increase-in-malta-population-more-than-15-times-that-of-the-eu.684039

  Construction up by 300% https://timesofmalta.com/articles/view/malta-construction-activity-grows-330-per-cent-since-2000-eurostat.973466

  Obesity in Malta: https://www.pwc.com/mt/en/publications/weighing-the-costs-of-obesity.html#:~:text=Overview,target%20rate%20set%20at%2018%25.

  PN Media Debts:  https://www.maltatoday.com.mt/news/national/116417/you_have_the_right_to_know_bernard_grech_lays_out_the_pns_financial_struggles_in_general_council#.YyNTwXZBxPZ

  Vitals:   https://timesofmalta.com/articles/view/millions-euros-shifted-vitals-days-government-payments.970193

  https://www.maltatoday.com.mt/news/national/114931/from_vitals_to_where_timeline_of_a_privatisation_gone_wrong#.YyNfKXZBxPY

  https://timesofmalta.com/articles/view/millions-euros-shifted-vitals-days-government-payments.970193

  SOHO:  https://timesofmalta.com/articles/view/investigators-unwrap-delia-soho-links-but-case-runs-out-of-steam.705325

  https://daphnecaruanagalizia.com/2017/08/adrian-delia-lied-journalists-documents-related-jersey-bank-account/

  https://daphnecaruanagalizia.com/2017/08/soho-brothel/

  *************************************************

  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';

  Maypole - https://www.maypole.com.mt/

  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/

  jobsinmalta - https://jobsinmalta.com/

  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm

  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df

  Browns -  https://www.browns.pharmacy/

  Welbees - https://welbees.mt/

  Festival tal- Ktieb - https://ktieb.org.mt/mt/festival-nazzjonali-tal-ktieb/

  Spunt - https://www.spunt.mt/

  Garmin Malta - https://www.garminmalta.com/

  Credit Info - https://mt.creditinfo.com/

  Disrupt Malta - https://disrupt.mt/

  *************************************************

  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt

  #jonmallia #malta #adriandelia #patrunitajon #podcast #podcastmalta #politics #governance

  *************************************************

  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia

  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast

  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial

  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok

  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt

  *************************************************

  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 2 hrs 24 min
  Episodju 071 ma' Adrian Delia #1

  Episodju 071 ma' Adrian Delia #1

  Din hija biss L-EWWEL PARTI tat-tahdita mal-ex kap tal- Partit Nazzjonalijsta Adrian Delia, konverzazzjoni li b’kollox damet qrib il-hames sieghat.   

  Nithadtu fuq it-tfal tieghu, iz-zmien ta’ Delia bhala kap tal-oppozizzjoni, il-mudelli ekonomici li proponew il-Labour, l-istil ta’ kif jindirizza l-undjenzi u l-konsumerizmu. 

  Nistaqsih wkoll x’jahseb minn Joseph Muscat u l-legat tieghu.   

  U jekk dan mhux bizzejjed, hemm ukoll it-tieni parti.  

  ************************************************* 

  Informazzjoni li giet diskussa waqt il- Podcast;

  Singapore / Mintoff:  https://timesofmalta.com/articles/view/lee-kuan-yew-does-a-mintoff.249840.  

  Population Increase:  https://timesofmalta.com/articles/view/increase-in-malta-population-more-than-15-times-that-of-the-eu.684039 

  Construction up by 300% https://timesofmalta.com/articles/view/malta-construction-activity-grows-330-per-cent-since-2000-eurostat.973466

  Obesity in Malta: https://www.pwc.com/mt/en/publications/weighing-the-costs-of-obesity.html#:~:text=Overview,target%20rate%20set%20at%2018%25.

  PN Media Debts:  https://www.maltatoday.com.mt/news/national/116417/you_have_the_right_to_know_bernard_grech_lays_out_the_pns_financial_struggles_in_general_council#.YyNTwXZBxPZ

  Vitals:   https://timesofmalta.com/articles/view/millions-euros-shifted-vitals-days-government-payments.970193

  https://www.maltatoday.com.mt/news/national/114931/from_vitals_to_where_timeline_of_a_privatisation_gone_wrong#.YyNfKXZBxPY

  https://timesofmalta.com/articles/view/millions-euros-shifted-vitals-days-government-payments.970193

  SOHO:  https://timesofmalta.com/articles/view/investigators-unwrap-delia-soho-links-but-case-runs-out-of-steam.705325

  https://daphnecaruanagalizia.com/2017/08/adrian-delia-lied-journalists-documents-related-jersey-bank-account/ 

  https://daphnecaruanagalizia.com/2017/08/soho-brothel/

  ************************************************* 

  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';   

  Maypole - https://www.maypole.com.mt/  

  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/

  jobsinmalta - https://jobsinmalta.com/

  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm 

  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df  

  Browns -  https://www.browns.pharmacy/

  Welbees - https://welbees.mt/

  Festival tal- Ktieb - https://ktieb.org.mt/mt/festival-nazzjonali-tal-ktieb/

  Spunt - https://www.spunt.mt/

  Garmin Malta - https://www.garminmalta.com/  

  Credit Info - https://mt.creditinfo.com/

  Disrupt Malta - https://disrupt.mt/

  *************************************************   

  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt 

  #jonmallia #malta #adriandelia #patrunitajon #podcast #podcastmalta #politics #governance   

  *************************************************  

  Thabbeb Maghna fuq;   

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia  

  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast  

  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial  

  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok  

  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia   

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt   

  *************************************************   

  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 2 hrs 15 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
28 Ratings

28 Ratings

CaptainPhilip ,

Informative

Such a deep and candid view of Maltese society

danni03021 ,

10+

Best podcast yet!

Top Podcasts In Society & Culture

EmRata / Sony Music Entertainment / Somethin’ Else
TED
ثمانية/ thmanyah
Annie Macmanus
Beyonder Experiences LLP
The Black Effect and iHeartPodcasts

You Might Also Like

History Hit
Global
Tortoise Media
NOISER
NOISER
Financial Times