172 episodes

L-aktar podcast popolari f'Malta. Diskussjoni hielsa fejn niltaqa' ma' kull xorta ta’ persuna biex niddiskutu kull xorta ta’ hsieb. Bla agenda. Bla censura.

Ghal aktar informazzjoni zur www.jonmallia.mt.

Jon Mallia Podcast Jon Mallia

  • Society & Culture
  • 4.8 • 38 Ratings

L-aktar podcast popolari f'Malta. Diskussjoni hielsa fejn niltaqa' ma' kull xorta ta’ persuna biex niddiskutu kull xorta ta’ hsieb. Bla agenda. Bla censura.

Ghal aktar informazzjoni zur www.jonmallia.mt.

  Episdoju 155 ma' Alex Torpiano

  Episdoju 155 ma' Alex Torpiano

  Il-Profs Alex Torpiano huwa perit, u sa ricentament kien il-President tal-NGO Din l-Art Helwa u tal-Kamra tal-Periti. Fic-centru ta’ dan il-podcast niddiskutu l-process tal-izvilupp f’Malta, b’mod specjali l-local plans u d-DC15 u l-elementi li qed iwasslu ghall-ambjent mibni ta’ madwarna. Lil Alex nistaqsih ukoll dwar il-konsultazzjoni ricenti li nediet l-Awtorita tal-Ippjanar dwar l-interpretazzjoni tal-gholi tal-bini.
  *************************************************
  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';
  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm
  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df
  Browns - https://www.browns.pharmacy/
  Aphex Media - https://aphexmedia.com/
  Garmin Malta - https://www.eurosportgarminraces.com
  Business Labs Malta - https://businesslabsmalta.com/
  Calypso Radio 101.8 - https://calypsomalta.com/listen-live

  *************************************************
  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt
  #jonmallia #malta #alextorpiano #patrunitajon #podcast #podcastmalta
  *************************************************
  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia
  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast
  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial
  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok
  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt
  *************************************************
  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 2 hrs 19 min
  Episodju 154 ma' Malcolm Galea

  Episodju 154 ma' Malcolm Galea

  Malcolm huwa scriptwriter, direttur u attur maghruf fix-xena tat-teatru Malti. Nitkellmu fit-tul dwar ghalfejn il-kitba ghal Malcolm hija sengha u mhux arti, l-evoluzzjoni tal-bnedmin, kif ukoll fuq kif it-teatru jista’ jintuza biex nixhtu dawl fuq suggetti taboo. Malcolm jirrakkuntli diversi esperjenzi li wassluh ikun il-bniedem ottimist li hu.
  *************************************************
  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';
  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm
  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df
  Browns - https://www.browns.pharmacy/
  Aphex Media - https://aphexmedia.com/
  Garmin Malta - https://www.eurosportgarminraces.com
  Business Labs Malta - https://businesslabsmalta.com/
  Calypso Radio 101.8 - https://calypsomalta.com/listen-live

  *************************************************
  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt
  #jonmallia #malta #malcolmgalea #patrunitajon #podcast #podcastmalta
  *************************************************
  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia
  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast
  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial
  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok
  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt
  *************************************************
  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 4 hrs 22 min
  Episodju 153 ma' Anthony Abela Medici

  Episodju 153 ma' Anthony Abela Medici

  Dan huwa t-tieni episodju tieghi ma’ Anthony Abela Medici, forensiku ta’ hafna esperjenza. Din id-darba nistaqsih dwar diversi kazijiet ohrajn li baqghu marka fil-karriera tieghu, fosthom dawk ta’ Richard Cachia Caruana u Lino Cauchi. Jghidli wkoll dwar l-ezumazzjoni tal-gisem ta’ San Gorg Preca, Malta fi zmien l-ghoxrijiet u l-interdett.
  *************************************************
  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';
  Maypole - https://www.maypole.com.mt/
  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/
  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm
  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df
  Browns - https://www.browns.pharmacy/
  Aphex Media - https://aphexmedia.com/
  Garmin Malta - https://www.eurosportgarminraces.com
  GO - https://www.go.com.mt/ Stretta - https://strettabeer.com/home
  Welbees - https://welbees.mt
  ESS - https://ess.com.mt/

  *************************************************
  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt
  #jonmallia #malta #anthonyabelamedici#patrunitajon #podcast #podcastmalta
  *************************************************
  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia
  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast
  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial
  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok
  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt
  *************************************************
  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 2 hrs 55 min
  Episdoju 152 ma' Anthony Gatt

  Episdoju 152 ma' Anthony Gatt

  Anthony Gatt huwa d-direttur attwali tal-Fondazzjoni Caritas. Nitkellmu fit-tul dwar il-missjoni ta’ din l-organizzazzjoni lokalment, ghalfejn in-nies jaghzlu li jmissu mad-droga llum il-gurnata, kif ukoll dwar il-legizlazzjoni tal-kannabis f’Malta. Insir naf ftit izjed dwar ir-relazzjoni ta’ Anthony mal-isport u l-irwol tal-fidi Nisranija f’dak li jaghmel.

  *************************************************
  Dan il-podcast ma' kienx ikun possibli minghajr l-ghajnuna ta';
  Maypole - https://www.maypole.com.mt/
  Derek Meats - https://www.facebook.com/derekmeats/
  Cutrico - https://www.cutrico.com/en/home.htm
  eCabs - https://ecabsapp.onelink.me/v3ih/a9df
  Browns - https://www.browns.pharmacy/
  Aphex Media - https://aphexmedia.com/
  Garmin Malta - https://www.eurosportgarminraces.com
  GO - https://www.go.com.mt/ Stretta - https://strettabeer.com/home
  Welbees - https://welbees.mt
  ESS - https://ess.com.mt/
  European Commission Representation in Malta - https://www.facebook.com/KummissjoniEwropea *************************************************
  Ghal iktar informazzjoni zur https://www.jonmallia.mt
  #jonmallia #malta #anthonygatt#patrunitajon #podcast #podcastmalta
  *************************************************
  Thabbeb Maghna fuq;

  Patreon https://www.patreon.com/jonmallia
  YouTube https://www.youtube.com/jonmalliapodcast
  Facebook https://www.facebook.com/jonmalliaofficial
  TikTok https://www.tiktok.com/@jonfuqtiktok
  Instagram https://www.instagram.com/jon.mallia

  Tista’ wkoll tkellimna fuq community@jonmallia.mt
  *************************************************
  Il-hsibijiet espressi mill-mistiedna tal-Podcast huma esklussivament taghhom, jigifieri l-produtturi, l-haddiema tal-Podcast u wisq aktar l-isponsors rispettivi ma’ jassumu l-ebda responsabbilita’ f'dan ir-rigward. Dan il-programm fih lingwagg ghaddattat biss ghal udjenza matura.

  • 3 hrs 22 min
  Il-Patruni Jistaqsu Ep. 2

  Il-Patruni Jistaqsu Ep. 2

  It- Tieni episodju minn dan il-kontenut gdid fejn il-protagonisti tkunu intom, il-Patruni.

  F'din t-tieni puntata kellkom ic-cans li issaqsu il-mistoqsijiet li xtaqtu lil diversi kandidati ghal elezzjoni tal-MEP's ta' 2024.

  • 1 hr 55 min
  Il-Patruni Jistaqsu Ep. 1 - Roberta Metsola

  Il-Patruni Jistaqsu Ep. 1 - Roberta Metsola

  L-ewwel episodju minn dan il-kontenut gdid fejn il-protagonisti tkunu intom, il-Patruni.

  F'din l-ewwel puntata kellkom ic-cans li issaqsu il-mistoqsijiet li xtaqtu lil President tal-Parlament Ewropew u kandidata ghal elezzjoni tal-MEP's ta' 2024, Roberta Metsola.

  • 1 hr

Customer Reviews

4.8 out of 5
38 Ratings

38 Ratings

Martin Calleja Urry ,

Number 1 Maltese Podcast

The Maltese Joe Rogan! Jon has a terrific mixture of guests from all walks of life, touching on topics from politics to the local music scrne and anything and everything that makes us Maltese.

He asks the right questions and is getting better at what he does with every show.

My only complaint would be that I wish there was no swearing in some episodes so that I could show them to my son. Keep up the great work!

CaptainPhilip ,

Informative

Such a deep and candid view of Maltese society

danni03021 ,

10+

Best podcast yet!

Top Podcasts In Society & Culture

How To Write A Book
Daylight Production and Sony Music Entertainment
Modern Wisdom
Chris Williamson
Pretty Lonesome with Madeline Argy
Unwell
Storie di Geopolitica
Nova Lectio
The What Is Stoicism? Podcast
What Is Stoicism?
Hysterical
Wondery | Pineapple Street Studios

You Might Also Like

The News Agents
Global
The Rest Is Politics
Goalhanger Podcasts
The Slow Newscast
Tortoise Media
The Rest Is Football
Goalhanger Podcasts
Piers Morgan Uncensored
Piers Morgan Uncensored
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC