47 afleveringen

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk. In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer. Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en to

Alles over aanbesteden Alles over aanbesteden

  • Onderwijs
  • 5,0 • 1 beoordeling

Luister op Apple Podcasts
Vereist macOS 11.4 of nieuwer

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk. In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer. Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en to

Luister op Apple Podcasts
Vereist macOS 11.4 of nieuwer

  Podcast 46 - Concurrentie tussen bedrijven: over het waarom van het aanbesteden

  Podcast 46 - Concurrentie tussen bedrijven: over het waarom van het aanbesteden

  In deze podcast hebben we het over de Wet van het Aanbesteden. Of beter gezegd het waarom van het aanbesteden. Waarom werden die spelregels in de vorm van aanbestedingswetgeving bedacht voor het inkopen door overheden? Daar zat in de jaren 70 van de vorige eeuw een zekere gedachte achter bij de Europese Unie (toen nog Europese Gemeenschap geheten), namelijk zorgen voor één interne markt waarbij bedrijven uit alle deelnemende landen met elkaar konden concurreren. Maar wat is er van die gedachte terecht gekomen, bijna 50 jaar na dato? Is die markt echt opengegaan en concurreren Europese bedrijven met elkaar? Heeft het ook gezorgd voor meer concurrentie tussen Nederlandse bedrijven onderling? En niet onbelangrijk, hoe zit het met de naleving van die Europese aanbestedingswetgeving?

  Podcast 45 - Follow the money, alleen niet bij het aanbesteden in Nederland

  Podcast 45 - Follow the money, alleen niet bij het aanbesteden in Nederland

  Soms lees je weleens nieuws waarover je verbijsterd bent en waarvoor je je oprecht schaamt. Het vorige week door Follow the Money (FTM), platform voor onderzoeksjournalistiek, gepubliceerde onderzoek over de transparantie bij openbare aanbestedingen binnen de EU is een voorbeeld van dat nieuws. Uit onderzoek van FTM blijkt namelijk dat bij meer dan 60% van alles wat de Nederlandse overheid inkoopt onzichtbaar blijft waar het geld naar toe gaat. In deze podcast staan we daar uitgebreid bij stil. Noemen we een aantal van de voorbeelden die voorkomen in het artikel, vergelijken we ‘onze’ resultaten met die van andere landen, kijken we naar de mogelijke oorzaken, hebben we het over de beperkingen die we in Nederland zelf opwerpen en bespreken we de mogelijkheden deze ongewenste situatie om te draaien.

  Podcast 44 - Selectie, de eerste stap op weg naar gunning

  Podcast 44 - Selectie, de eerste stap op weg naar gunning

  De selectiecriteria zijn de eisen die een aanbestedende dienst stelt aan de leverancier zelf. Belangrijk is dat je ze niet moet verwarren met de gunningscriteria die later in het beoordelingsproces aan bod komen. Die gaan namelijk over het aanbod van de leverancier. Maar waarvoor zijn die selectiecriteria nu precies bedoeld? Is er een verschil tussen selectiecriteria bij een openbare en een niet-openbare procedure? Welk doel hebben ze bij een niet-openbare procedure? Vormvoorschriften, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen maken onderdeel uit van die selectiecriteria maar wat verstaan we daaronder? Welke valkuilen liggen er op de loer bij die drie onderdelen? Waarom is het zo belangrijk om daar voldoende tijd aan te besteden en alle selectiecriteria zo zorgvuldig mogelijk te formuleren?

  Podcast 43 - De belangrijke rol van de onderaannemer

  Podcast 43 - De belangrijke rol van de onderaannemer

  De onderaannemer kom je niet alleen tegen bij het aanbesteden van Werken, maar ook wanneer we het hebben over het aanbesteden van Leveringen en/of Diensten. Daar speelt de onderaannemer, hoewel het voorvoegsel ‘onder’ anders doet vermoeden, een belangrijke rol. Toch roept de inschakeling van onderaannemers bij aanbestedingen nogal wat vragen op. Wat doet de aanbestedende dienst bijvoorbeeld met de informatie die een inschrijver over zijn onderaannemer(s) aanlevert? Controleert hij dat en zo ja, wanneer en hoe? Moet een inschrijver zijn onderaannemers van tevoren bij zijn inschrijving opgeven of kan dat ook pas na een mogelijke definitieve gunning? Mag een inschrijver gedurende de uitvoering van de opdracht een of meerdere van zijn onderaannemers van de opdracht halen?

  Podcast 42 – Een gelijk speelveld creëren, utopie of werkelijkheid?

  Podcast 42 – Een gelijk speelveld creëren, utopie of werkelijkheid?

  Een gelijk speelveld, ook wel level playing field genoemd, bij een aanbesteding. Is dat nu een utopie of werkelijk mogelijk? Op welke vlakken is er sprake van een gelijk speelveld? De zittende leverancier heeft toch per definitie een voorsprong en hoe verklein je als mogelijk nieuwe leverancier die achterstand? Welke mogelijkheden heeft de aanbestedende dienst om die voorsprong te verkleinen? En hoe ga je daar als inkoper en als nieuwe leverancier mee om? Welke informatie moet je absoluut delen en welke informatie mag je niet delen? Bij welke andere zaken is dat gelijke speelveld nog meer van belang? Heb je als je inschrijver de mogelijkheid bij constatering van onregelmatigheden om een klacht in te dienen of in het ergste geval een rechtszaak te starten?

  Podcast 41 – Van je fouten bij het aanbesteden kun je leren

  Podcast 41 – Van je fouten bij het aanbesteden kun je leren

  In deze podcast hebben we het (weer) over veel voorkomende fouten bij het aanbesteden, zowel aan de zijde van de aanbestedende dienst als aan de zijde van de inschrijver. Fouten bij het stellen van vragen en waarom dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Spreadsheets die niet blijken te kloppen of niet worden ingevuld en hoe monkey testing daar een oplossing voor biedt. Teksten die aanleiding geven tot misverstanden of teksten die zelfs in zijn geheel ontbreken. Gunningsbeslissingen die men vergeet te melden of, nog erger, die niet correct zijn. Planningen die afwijken van de regels in de aanbestedingswet of onnodige druk veroorzaken als ze dwars door de vakantieperiodes heenlopen.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Onderwijs

De Podcast Psycholoog
Berthold Gunster
Iris Enthoven
Duolingo
Dr. Jordan B. Peterson
Klara

Suggesties voor jou