24 afleveringen

Kennispartner Axon Healthcare bespreekt de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Axon Healthcast Axon Healthcare

  • Gezondheid en fitness
  • 5,0 • 6 beoordelingen

Kennispartner Axon Healthcare bespreekt de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg.

  Concentratie van zorg: een noodzakelijk kwaad?

  Concentratie van zorg: een noodzakelijk kwaad?

  Eind december vorig jaar besloot demissionair minister de Jonge dat kinderhartchirurgiegeconcentreerd moest worden in twee centra, de UMC’s in Rotterdam en Utrecht. Dit veroorzaakte, en doet dit nog steeds, veel verontwaardiging en maatschappelijke onrust. Nu maakt de huidige minister Kuipers zich ook nog eens hard voor het meer concentreren van hoog-complexe acute zorg. Dit wordt door de NZa ook ondersteund. Waar hoog-complexe zorg wordt geconcentreerd, wordt basiszorg aan de andere kant steeds meer uit de streekziekenhuizen (naar de eerste lijn) verplaatst. Kortom concentratie in de zorg is een opvallende trend van de laatste jaren die veel stof doet opwaaien. Is het een noodzakelijk kwaad?

  • 18 min.
  Hoe zit het met de toekomstige toegang tot de nieuwe generatie behandelingen zoals cel- en gentherapie?

  Hoe zit het met de toekomstige toegang tot de nieuwe generatie behandelingen zoals cel- en gentherapie?

  De fabrikant van gentherapie Zynteglo, biotech Bluebird, heeft onlangs aangegeven zich van de Europese markt terug te trekken en te verkassen naar de VS. De aanleiding van deze ‘move’ is een spaak gelopen onderhandeling met Duitsland (wat toch als benchmark geldt voor de rest van Europa) over de prijs van Zynteglo. De biotech ziet hierdoor geen kansen op de Europese markt waarin de zorgstelsels voornamelijk met publiek geld worden gefinancierd. Beide partijen kwamen overigens wel overeen om pay-for-performance afspraken te maken. Wat moet er gebeuren om dergelijke innovatieve therapieën beter te kunnen beoordelen, vanuit een publiek gefinancierd zorgstelsel te vergoeden en tevens de Europese markt aantrekkelijk te houden voor kleine innovatieve (biotech-)bedrijven? Het is namelijk niet te hopen dat deze casus een voorbode is voor de toekomst en er straks weinig tot geen innovatieve therapieën beschikbaar zijn voor patiënten in Europa. In deze podcast vragen we ook Henk Eleveld van zorgverzekeraar Menzis naar zijn visie op dit thema.

  • 17 min.
  VWS beleid: doelstellingen transformatie te ambitieus?

  VWS beleid: doelstellingen transformatie te ambitieus?

  Het beleid van VWS en ook dat van organisaties als het Zorginstituut en de Nationale Zorgautoriteit zijn er op gericht om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse zorg te waarborgen. In de jaarlijkse VWS-beleidsmonitor wordt het effect van het beleid aan de hand van een aantal indicatoren getoetst. Het precieze effect van het beleid is aan de hand van deze indicatoren moeilijk in te schatten, maar een aantal voorzichtige conclusieskunnen wel getrokken worden. Zo lijkt het met de toegankelijkheid en kwaliteit wel goed te zitten, maar blijven de stijgende zorguitgaven en de personeelstekorten problematisch. Om de problemen op deze thema’s op te kunnen lossen, zal de zorg moeten transformeren, maar deze transformatie lijkt maar moeilijk op gang te komen. Zijn de doelstellingen van VWS misschien niet te ambitieus?

  • 14 min.
  Samenwerking in de regio steeds belangrijker!

  Samenwerking in de regio steeds belangrijker!

  Politieke partijen, zorgverzekeraars, gemeenten en ziekenhuizen zijn het er allemaal over eens: Om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, is samenwerking over de verschillende domeinen en stelselwetten heen essentieel. Het liefst op regionaal niveau, met een focus op het verplaatsen en voorkomen (preventie) van zorg, Maar waarom lukt dit dan toch niet (altijd)? Solidariteit, regie, gegevensuitwisseling & budget, allemaal zaken waarop veel samenwerkingsverbanden en -projecten stuk lopen. Dit betekent zeker niet dat er geen mooie succesverhalen zijn, maar er is nog veel werk aan de winkel voor alle veldpartijen om samenwerking succesvol te borgen.

  ---

  Meer weten over dit thema? Schrijf je dan in voor onze training ‘Samenwerking in de Regio & Transitie van Zorg’. We nemen jullie mee langs mooie praktijkvoorbeelden & de grootste uitdagingen, de spelers uit het veld en kansen voor Health & Life Science bedrijven om hierin een rol te spelen.

  • 15 min.
  De Zorg: speerpunt in de verkiezingen

  De Zorg: speerpunt in de verkiezingen

  Op de sociale zekerheid na, wordt aan de zorg vrijwel jaarlijks het meeste uitgegeven en dat is maar goed ook. Nederland is namelijk al jaren een van de beste jongetjes van de klas, wat de kwaliteit van het zorgstelsel betreft. Deze coronapandemie heeft het belang van een dergelijk goed zorgstelsel nog maar eens benadrukt, maar ook is duidelijk geworden dat er nog een hoop anders kan. Reden genoeg dus voor de politieke partijen om richting de verkiezingen vol in te zetten op het thema ‘Zorg’. Maar wat willen de partijen nu eigenlijk met de zorg? Hoe zien zij de toekomst van ons zorgstelsel en wat betekent dit voor de geneesmiddelensector?

  • 15 min.
  Weinig meerjarencontracten en weinig afspraken over JZOJP tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis belemmeren JZOJP beweging

  Weinig meerjarencontracten en weinig afspraken over JZOJP tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis belemmeren JZOJP beweging

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten steeds vaker, maar nog relatief weinig meerjarencontracten. Daarnaast maken ze nog maar weinig transformatieafspraken in het kader van de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Dit blijkt o.a. uit de monitor ‘contracten medisch-specialistische zorg 2019’ van de NZa. Het is dan ook niet verrassend dat de transformatiegelden, door zorgverzekeraars beheerd en bedoeld voor de transformatie en transitie van zorg, nog maar weinig benut worden. Hoewel in de Hoofdlijnenakkoorden de focus ligt op het verplaatsen, voorkomen en vervangen van zorg, lijkt in de praktijk deze beweging maar langzaam op gang te komen. Hoe komt dat?

  • 13 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
6 beoordelingen

6 beoordelingen

Top-podcasts in Gezondheid en fitness

Hiske Versprille & Joël Broekaert
NPO 3FM / BNNVARA
Arie Boomsma / Corti Media
Arie Boomsma / De Stroom
Patrick Kicken
NPO Radio 1 / VPRO

Suggesties voor jou