20 afleveringen

Kennispartner Axon Healthcare bespreekt de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Axon Healthcast Axon Healthcare

  • Geneeskunde
  • 5.0 • 6 beoordelingen

Kennispartner Axon Healthcare bespreekt de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg.

  De Zorg: speerpunt in de verkiezingen

  De Zorg: speerpunt in de verkiezingen

  Op de sociale zekerheid na, wordt aan de zorg vrijwel jaarlijks het meeste uitgegeven en dat is maar goed ook. Nederland is namelijk al jaren een van de beste jongetjes van de klas, wat de kwaliteit van het zorgstelsel betreft. Deze coronapandemie heeft het belang van een dergelijk goed zorgstelsel nog maar eens benadrukt, maar ook is duidelijk geworden dat er nog een hoop anders kan. Reden genoeg dus voor de politieke partijen om richting de verkiezingen vol in te zetten op het thema ‘Zorg’. Maar wat willen de partijen nu eigenlijk met de zorg? Hoe zien zij de toekomst van ons zorgstelsel en wat betekent dit voor de geneesmiddelensector?

  • 15 min.
  Weinig meerjarencontracten en weinig afspraken over JZOJP tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis belemmeren JZOJP beweging

  Weinig meerjarencontracten en weinig afspraken over JZOJP tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis belemmeren JZOJP beweging

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten steeds vaker, maar nog relatief weinig meerjarencontracten. Daarnaast maken ze nog maar weinig transformatieafspraken in het kader van de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Dit blijkt o.a. uit de monitor ‘contracten medisch-specialistische zorg 2019’ van de NZa. Het is dan ook niet verrassend dat de transformatiegelden, door zorgverzekeraars beheerd en bedoeld voor de transformatie en transitie van zorg, nog maar weinig benut worden. Hoewel in de Hoofdlijnenakkoorden de focus ligt op het verplaatsen, voorkomen en vervangen van zorg, lijkt in de praktijk deze beweging maar langzaam op gang te komen. Hoe komt dat?

  • 13 min.
  Hoe houden we grip op het vergoeden van genees- en hulpmiddelen?

  Hoe houden we grip op het vergoeden van genees- en hulpmiddelen?

  De zorguitgaven stijgen gestaag door en het Nederlandse zorgstelsel lijkt op lange termijn onhoudbaar. De uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) beslaan bijna de helft van de totale zorguitgaven. Het Zorginstituut doet er dan ook alles aan om het verzekerde pakket te beheren. De wederom uitgestelde GVS-modernisering staat op te planning voor 1 januari 2023 en in twee programma’s wordt het basispakket systematisch doorgelicht. Leveren deze maatregelen wel genoeg op of moet de focus op een andere plek liggen? En hoe verhouden betaalbaarheid en toegankelijkheid zich tot elkaar?

  • 10 min.
  Inperking budgetpolis: beschermen solidariteit of afbraak marktwerking?

  Inperking budgetpolis: beschermen solidariteit of afbraak marktwerking?

  In de zorgverzekeringswereld is een en ander aan de hand. Eerder dit jaar meldde minister Van Ark al dat de collectiviteitskortingen per 1 januari 2023 afgeschaft worden en nu lijken de budgetpolissen er ook uitgewerkt te worden. Door het risicovereveningsmodel steeds verder te verfijnen, wordt het voor zorgverzekeraars steeds minder rendabel om de budgetpolis aan te houden. De collectiviteitskorting is afgeschaft, omdat het in feite een sigaar uit eigen doos was. Alle verzekerden betalen namelijk meer premie om de korting van anderen te dekken. De budgetpolis is een naturapolis met beperkende voorwaarden. Zo wordt alleen gecontracteerde zorg bij circa 50% van de zorgaanbieders volledig vergoed. Patiënten komen vaak voor verrassingen te staan wanneer ze bij moeten betalen en worden indirect gestuurd om alleen naar gecontracteerde zorgaanbieders te gaan, blijkt uit onderzoek van het Nivel en de Nza. Zowel de collectiviteitskorting als de budgetpolis schuren met het solidariteitsbeginsel waarop het zorgstelsel gebouwd is. Het afschaffen van deze polissen schuurt echter met het marktwerkingsmodel. Wat is uiteindelijk belangrijker? Het beschermen van de solidariteit of de marktwerking, als daar überhaupt nog sprake van is.

  • 12 min.
  De ‘Augustusraming’ en ‘Zorgkeuzes in Kaart’ met de verkiezingen in zicht: hoe gaan de verkiezingsprogramma’s eruit zien?

  De ‘Augustusraming’ en ‘Zorgkeuzes in Kaart’ met de verkiezingen in zicht: hoe gaan de verkiezingsprogramma’s eruit zien?

  In augustus publiceerde het Centraal Planbureau (Cpb) de rapporten Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) en de zogenaamde ‘Augustusraming’. Deze laatste geeft inzicht in de begrotingsruimte voor het nieuwe Kabinet. In het ZiK-rapport is van 147 mogelijke maatregelen voor de zorg de budgetimpact doorgerekend.

  Uit beide rapporten kunnen we concluderen dat de economie is gekrompen, zich gaat herstellen, maar dat er niet veel ruimte in de begroting zal zijn om in de zorg te investeren. Helaas zouden enkele impopulaire maatregelen, zoals het verhogen van het eigen risico, artsen in loondienst laten werken en het invoeren van extra eigen bijdragen voor geneesmiddelen snel geld in het zorglaatje kunnen brengen.

  Met de verkiezingen op komst is de vraag: Wat gaan de politieke partijen nu doen? Hoe gaat minister van Ark hiermee om?

  Vandaag vragen we Leo Melissen en Jan Guse naar hun inzichten en wat zij verwachten van de politieke partijen.

  • 15 min.
  Contouren van het toekomstige zorgstelsel

  Contouren van het toekomstige zorgstelsel

  De SER en de WRR hebben de opdracht al vóór de coronacrisis gekregen om de toekomst van het zorgstelsel te verkennen. De zorguitgaven, de betaalbaarheid & houdbaarheid als ook de baten van ons zorgstelsel zijn verkend tot 2060. Wat zijn de resultaten en hoe ziet de toekomst er nu uit?

  • 17 min.

Klantrecensies

5.0 van 5
6 beoordelingen

6 beoordelingen

Top-podcasts in Geneeskunde