14 afleveringen

Mijn ambitie…? De samenleving leefkrachtiger maken. Zowel fysiek als mentaal. Onder andere vol inzetten op preventieve gezondheid en gezondheidsbescherming. En daarvoor is nogal wat nodig, want:Hoe promoot je een gezonde leefstijl in de samenleving?Op welke manier zorg je voor daadwerkelijke gedragsveranderingEn hoe richt je de strategie van je organisatie zo in dat je optimaal bijdraagt aan leefkracht?Mijn naam is Alja Sluiter. Ik ben huisarts, leefstijlarts en beleidsmaker en zoek samen met inspirerende professionals naar een praktische vertaalslag: hoe bereik je mensen écht? En hoe vertaal je beleid op papier naar daadwerkelijk doén! Een serie podcasts met inspirerende voorbeelden, valkuilen en best practises. 

Komt een man niet meer bij de dokter Alja Sluiter

  • Gezondheid en fitness
  • 5,0 • 4 beoordelingen

Mijn ambitie…? De samenleving leefkrachtiger maken. Zowel fysiek als mentaal. Onder andere vol inzetten op preventieve gezondheid en gezondheidsbescherming. En daarvoor is nogal wat nodig, want:Hoe promoot je een gezonde leefstijl in de samenleving?Op welke manier zorg je voor daadwerkelijke gedragsveranderingEn hoe richt je de strategie van je organisatie zo in dat je optimaal bijdraagt aan leefkracht?Mijn naam is Alja Sluiter. Ik ben huisarts, leefstijlarts en beleidsmaker en zoek samen met inspirerende professionals naar een praktische vertaalslag: hoe bereik je mensen écht? En hoe vertaal je beleid op papier naar daadwerkelijk doén! Een serie podcasts met inspirerende voorbeelden, valkuilen en best practises. 

  Special: Pim Valentijn over de toegevoegde waarde van zorginnovaties

  Special: Pim Valentijn over de toegevoegde waarde van zorginnovaties

  Special 2 van 'Komt een man niet meer bij de dokter' is met Pim Valentijn.
  Hij weet alles over de toegevoegde waarde van zorginnovaties en de stappen die nodig zijn om betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten te realiseren.
  Founding father van netwerkzorg, gezondheidswetenschapper, analytische denker, spreker en auteur.
  In een tijd waarin blue zones, positieve gezondheid en plantaardige diëten veel aandacht krijgen, rijst de vraag: wat zijn nu werkelijk de sleutelfactoren die onze gezondheid beïnvloeden? Deze vraag vormt de kern van een duurzame en waarde gedreven samenleving en zorgstelsel. In deze aflevering duiken we dieper in op de determinanten van gezondheid samen met Pim Valentijn.
  Pim, analytische denker en gezondheidswetenschapper, onderzoekt de toegevoegde waarde van zorginnovaties en de stappen die nodig zijn om betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten te realiseren. Pim vertelt over gezondheidsdeterminanten en vindt dat we in Nederland te maken hebben met een culturele erflast die leidt tot zorgrenovatie in plaats van zorginnovatie.
  Recent onderzoek heeft aangetoond dat de gezondheidsdeterminanten, ofwel de bouwstenen van onze gezondheid, een cruciale rol spelen. Deze determinanten bieden inzicht in de verschillende aspecten die onze gezondheid beïnvloeden, van sociale en economische omstandigheden tot levensstijlkeuzes en toegang tot gezondheidszorg. Door deze determinanten aan te pakken, kunnen we de algehele gezondheid van de bevolking verbeteren. Tijd om hier verder op in te gaan met Pim!
  Luister mee naar deze aflevering en ontdek:
  1. Wat zijn de 5 gezondheids determinaten waar we mee aan de slag moeten? Hoe deze determinanten verweven zijn met elkaar en ons welzijn vormgeven.
  2. Hoe gaan we deze gezondheisdeterminanten omzetten naar beleid.
  3. En wat is er nodig om dit in de samenleving te bereiken?

  • 46 min.
  VERKIEZINGEN SPECIAL: Preventie in de gezondheidszorg

  VERKIEZINGEN SPECIAL: Preventie in de gezondheidszorg

  Preventie kan gezondheidszorgkosten drastisch verlagen door vroegtijdige interventie en voorlichting. In deze aflevering onderzoeken Alja en Stefan de standpunten van politieke partijen over preventieve zorg.
  Als huisartsen benadrukken ze het belang van gezonde levensjaren toevoegen en regie over gezondheid. De verkiezingen op 22 november bieden jou de kans om invloed uit te oefenen op preventiebeleid. Luister voor inzichten en maak een weloverwogen keuze, want preventie is niet alleen politiek, maar een kwestie van volksgezondheid.
  Laten we streven naar een gezondere toekomst door bewust te stemmen.
  Alja Sluiter wil meer gezonde levensjaren toevoegen aan het leven van een individu en aan de samenleving. Preventie in de zorg moet gaan over maatschappelijke winst ipv zorgkosten besparing.
  Zij wil de balans tussen zorg en preventie herstellen door de samenleving en de zorg in het bijzonder richting de voorkant te bewegen. Nu gaan 95% van onze zorgkosten naar het laatste stuk van ons leven….dat moet verschuiven en aan de voorkant geïnvesteerd worden. Op naar een samenleving waar minder mensen overlijden aan welvaart ziekten. En op naar een zorgsysteem waar de spreekkamer niet tot een museum hoort.
  Huisarts Stefan van Rooijen ziet een wereld voor zich waarin mensen gezond en fit zijn. Waar mensen de tools hebben om regie te kunnen nemen over hun gezondheid, ongeacht de postcode waar ze geboren zijn, of de ongezonde leefomgeving die ze moeten trotseren. Zijn missie? Nederland kent 9.9 miljoen chronisch zieke mensen, huisarts Stefan wil deze mensen activeren om op een wetenschappelijk ondersteunde manier controle over hun gezondheid te nemen om zo fit mogelijk te raken. Dit zal ertoe leiden dat mensen minder tot niet meer ziek zijn, mogelijk langer leven, en in ieder geval meer jaren in gezondheid leven.
  Welke partij krijgt jouw stem als het gaat om preventie? Alja en Stefan gaan je helpen!
  Hoe stellen de partijprogramma's zich op ten aanzien van preventie in de zorg?Wat kwam er naar voren tijdens het grote zorgdebat? En welke waardevolle adviezen hebben eerdere gasten gegeven over preventie?

  • 39 min.
  Wethouder eiwittransitie Kirsten de Wrede over haar visie op duurzame voeding

  Wethouder eiwittransitie Kirsten de Wrede over haar visie op duurzame voeding

  Ons gedrag wordt gevormd door de (sociale) omgeving waarin we leven. Het gebrek aan groen in een omgeving leidt tot minder sport en beweging, terwijl een hoge dichtheid van fastfoodrestaurants leidt tot gewichtsproblemen in die buurt. Hoe kunnen we een leefomgeving creëren die gezond leven makkelijker maakt en tegelijkertijd bijdraagt aan duurzaamheid en een circulaire economie? De gemeente Groningen stelt zichzelf deze vragen en maakt keuzes in haar dagelijks beleid in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden in de regio. De gemeente Groningen heeft als doel om dé koploper te worden in de eiwit- en voedseltransitie.
  Onze gast Kirsten de Wrede pleit ervoor dat we de natuur moeten laten herstellen van de schade die ze de afgelopen eeuw heeft opgelopen. Ze gelooft dat het anders kan en dat de eiwittransitie een oplossing biedt. De eiwittransitie draagt bij aan minder stikstof, schoner water en een robuuster voedselsysteem. Het biedt ook de mogelijkheid om meer controle te krijgen over ons voedsel en om sociale processen en voedsel weer aan elkaar te koppelen. Kirsten zoekt naar partners, waaronder de gezondheidszorg, om hieraan bij te dragen. Onze andere gast, (sport)cardioloog Wybe Nieuwland, is een van deze partners. Kirsten en Wybe werken samen aan de eiwittransitie en de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Groningen.
  Welke veranderingen zijn er nodig om deze doelen te bereiken?

  • 35 min.
  Hanneke Molema over leefstijlgeneeskunde als sleutel tot verandering in de Nederlandse zorg

  Hanneke Molema over leefstijlgeneeskunde als sleutel tot verandering in de Nederlandse zorg

  Ruim de helft van de volwassen Nederlanders, 9 miljoen mensen, heeft één of meerdere veelal leefstijl gerelateerde chronische ziekten. Leefstijlaanpassingen zijn in staat de gezondheid en kwaliteit van leven van deze grote groep Nederlanders te verbeteren. Het is daarom van belang om leefstijlgeneeskunde geïmplementeerd te krijgen in de Nederlandse zorg. Leefstijlgeneeskunde, als ingebed onderdeel in onze gezondheidszorg en maatschappij!
  De gast in deze aflevering is Hanneke Molema. Zij zet zich in om het effect van leefstijlgeneeskunde te onderzoeken en onder de aandacht te brengen van de samenleving en de gezondheidszorg!
  Volgens haar komt leefstijl de effectiviteit van de zorg en de kwaliteit van leven van mensen ten goede. Maar daar is een “systeemverandering voor nodig in de zorg”. Van de spreekkamer van de arts moet de zorg deels worden verplaatst naar de woon- en werkkamers van mensen zelf.
  Maar hoe krijgen we leefstijlgeneeskunde ingebed in onze gezondheidszorg en maatschappij?
  Wat is de rol TNO?Hoe creëren we bewustwording in de gezondheidszorg?Wat doet de coalitie leefstijl in de zorg?En wat zegt de wetenschap hierover?

  • 28 min.
  Dianda Veldman over gezonde leefstijl als sleutel tot preventie en behandeling in de zorg

  Dianda Veldman over gezonde leefstijl als sleutel tot preventie en behandeling in de zorg

  Het voorkomen van ziekte door het bevorderen van een gezonde leefstijl is een groot goed en daar moet dan ook vol op ingezet worden. De tijd is rijp om serieus werk te maken van leefstijl als onderdeel van behandeling in de zorg. Patiënten zijn er klaar voor en willen aan de slag met leefstijl als onderdeel van en voor een gezond leven. Het is nu aan de politiek om leefstijl echt op de agenda van de zorg te zetten. Iemands leefstijl heeft invloed op diens ziekte, klacht en effect op de behandeling. Een behandeling werkt beter als een patiënt actief aan een gezondere leefstijl werkt.
  Het is daarbij belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en motivatie die mensen hebben en sluit aan bij hetgeen de meeste kans heeft om vol gehouden te worden.
  In deze aflevering spreken we Dianda Veldman. Volgens haar is het belangrijk om patiënten bewust te maken dat ze ook zelf een rol hebben. Het is niet een kwestie van je lichaam ‘inleveren’ bij de balie van het ziekenhuis. Je bent zelf namelijk een belangrijk onderdeel. Daarnaast hoopt zij dat door de bundeling van krachten er een versnelling optreedt in de samenleving met meer effect op het gebied van leefstijl.
  Maar welke stappen hebben we hierin te nemen?Wat is de rol van de Patiënten federatie? Wat doen ze alHoe creëren we bewustwording in de samenleving?Wat is de rol van de coalitie leefstijl in de zorg?En hoe zorgen we voor versnelling en meer effect op het gebied van leefstijl?

  • 28 min.
  Karine van 't Land: 'Een ongezonde omgeving kost ons gezonde jaren en verhoogt zorgkosten'

  Karine van 't Land: 'Een ongezonde omgeving kost ons gezonde jaren en verhoogt zorgkosten'

  De gast in deze aflevering is zorgexpert Karine van het Land. Volgens haar missen we gezonde levensjaren door de ongezonde omgeving die we hebben gecreëerd. Mensen onderaan de welvaartsladder leven bijna 25 jaar langer in slechte gezondheid. Daardoor ontstaat veel leed en nog meer druk op het zorgpersoneel en stijgende zorgkosten. Als we blijven wegkijken voor de echte oorzaken, dan blijven we in de zorg dweilen met de kraan open.
  Onze omgeving nodigt uit tot ongezond gedrag: supermarkten liggen vol ongezonde producten, we bewegen minder en meer mensen leven in armoede door de energiecrisis en inflatie. Als we investeren in samenleving en gezondheid, dan dweilen we in de zorg niet langer met de kraan open.
  Maar hoe gaan we dat doen als samenleving?Wat is de rol van de zorgverzekeraar Menzis?Hoe creëren we een gezonde samenleving voor iedereenHoe pakken we dit gezamenlijk op en trekken we het breder dan de zorg?En hoe zorgen we dat de gezondheidszorg

  • 28 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
4 beoordelingen

4 beoordelingen

Top-podcasts in Gezondheid en fitness

Over Routines
Arie Boomsma / De Stroom
Lieve...,
VBK AudioLab / Els van Steijn & Hannah Cuppen
LUST
Jacqueline van Lieshout / Corti Media
Leven Zonder Stress
Patrick Kicken
Huberman Lab
Scicomm Media
De Vogelspotcast
Arjan & Gisbert

Suggesties voor jou