7 afleveringen

Mijn ambitie…? De samenleving leefkrachtiger maken. Zowel fysiek als mentaal. Onder andere vol inzetten op preventieve gezondheid en gezondheidsbescherming. En daarvoor is nogal wat nodig, want:Hoe promoot je een gezonde leefstijl in de samenleving?Op welke manier zorg je voor daadwerkelijke gedragsveranderingEn hoe richt je de strategie van je organisatie zo in dat je optimaal bijdraagt aan leefkracht?Mijn naam is Alja Sluiter. Ik ben huisarts, leefstijlarts en beleidsmaker en zoek samen met inspirerende professionals naar een praktische vertaalslag: hoe bereik je mensen écht? En hoe vertaal je beleid op papier naar daadwerkelijk doén! Een serie podcasts met inspirerende voorbeelden, valkuilen en best practises. 

Komt een man niet meer bij de dokter Alja Sluiter

  • Gezondheid en fitness
  • 5,0 • 4 beoordelingen

Mijn ambitie…? De samenleving leefkrachtiger maken. Zowel fysiek als mentaal. Onder andere vol inzetten op preventieve gezondheid en gezondheidsbescherming. En daarvoor is nogal wat nodig, want:Hoe promoot je een gezonde leefstijl in de samenleving?Op welke manier zorg je voor daadwerkelijke gedragsveranderingEn hoe richt je de strategie van je organisatie zo in dat je optimaal bijdraagt aan leefkracht?Mijn naam is Alja Sluiter. Ik ben huisarts, leefstijlarts en beleidsmaker en zoek samen met inspirerende professionals naar een praktische vertaalslag: hoe bereik je mensen écht? En hoe vertaal je beleid op papier naar daadwerkelijk doén! Een serie podcasts met inspirerende voorbeelden, valkuilen en best practises. 

  Neuropsycholoog Erik Scherder over ‘jong inzetten op krachtiger oud worden’ en het belang van een verrijkte omgeving

  Neuropsycholoog Erik Scherder over ‘jong inzetten op krachtiger oud worden’ en het belang van een verrijkte omgeving

  Opgroeien in een verrijkte omgeving is van belang voor een mentaal en fysiek krachtiger Nederland. In onze samenleving is dit nog onderbelicht. Dit terwijl onderzoek aantoont dat opgroeien in een verrijkte omgeving een basis legt voor de rest van iemand zijn leven! Ook zetten we zo vroeg in op “jong” oud worden.
  Aandacht voor een verrijkte omgeving is van belang en moet hoog op de agenda staan van de beleidsmakers in Nederland!
  Mijn gast Erik Scherder vindt dat we af moeten van het stigmatiseren van oud worden. In plaats daarvan is het onszelf blijven uitdagen in een verrijkte omgeving een goed begin. Welke rol heeft de overheid hierin?
  In deze podcast komen we er achter hoe we bewustwording creëren om al jong in te zetten op krachtiger oud worden. En krijgen we van Scherder antwoord op de volgende vragen:
  Wat houdt de stigmatisering van oud worden in?Waarom moeten we stoppen met de stigmatisering van oud worden….Wat houdt een verrijkte omgeving in?Hoe word je “jong” oud?Wat zegt de wetenschap hierover?En hoe krijgen we het thema “verrijkte omgeving” op de agenda van de beleidsmakers?

  • 31 min.
  Iris de Vries over hoe we Nederland gezonder krijgen met leefstijlinterventie

  Iris de Vries over hoe we Nederland gezonder krijgen met leefstijlinterventie

  Vereniging Arts en Leefstijl wil Nederland gezonder maken door leefstijlgeneeskunde te implementeren in de gezondheidszorg. Het succesvol implementeren van leefstijl vereist multidisciplinaire samenwerking. Met elkaar delen zorgverleners namelijk de visie dat leefstijl een plaats verdient in de zorg. Arts en leefstijl wil dat patiënten weten dat ze met een gezonde leefstijl ziekten kunnen voorkomen en het gebruik van medicatie mogelijk kunnen verminderen.
  De gast van deze aflevering is Iris de Vries. Volgens haar is het al 5 over 12. Van de chronische aandoeningen is 50 tot 80% van de ziektelast immers te voorkomen door een gezonde(re) leefstijl. En ook als er al sprake is van risicofactoren of een (chronische) aandoening, kan een leefstijlinterventie als behandeling worden ingezet. Dat kan alleen effectief zijn als we samenwerken én van elkaar leren.
  Als huisarts en leefstijlarts past Iris leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van gezonde leefstijl op de agenda te zetten.
  Maar hoe krijgen we Nederland gezonder?Wat doet Arts en leefstijl om Nederland gezonder te krijgen?Is preventie een taak van de zorg?Wat is de evidence mbt leefstijl en preventie?Hoe zit het met de financiering van leefstijl en preventie?Hoe krijgen we leefstijl op de agenda van (zorg) NederlandEn hoe krijg je alle inwoners van Nederland mee?In deze aflevering krijg je van Iris antwoord op deze vragen.

  • 32 min.
  Genieke Hertoghs over gedragsverandering bij leefstijl. Hoe hou je dat vol?

  Genieke Hertoghs over gedragsverandering bij leefstijl. Hoe hou je dat vol?

  Gedragsverandering is de sleutel tot succes voor een gezonde leefstijl en het verkleint het risico op chronische ziekten. Het belang hiervan wordt in beleid en in de dagelijkse praktijk structureel onderbelicht. De coronapandemie maakte dat pijnlijk duidelijk. Zo werden Nederlanders geadviseerd te blijven bewegen. Aan de andere kant moesten sportscholen gedwongen de deuren sluiten. Aandacht voor gedragsverandering vraagt om aandacht van zorgprofessionals, politici, beleidsmakers en de inwoners van Nederland.
  In deze aflevering schuiven we aan bij Genieke Hertoghs. Zij is expert op het gebied van gedragsverandering. De wetenschap laat zien dat we allemaal 95 tot 98% van de tijd onbewust handelen. Dat betekent dat we ons gedrag laten bepalen door onbewuste impulsen, emoties en motieven. En niet door logica en rationele afwegingen.
  Iemand wijzen op risico’s van een bepaalde leefstijl, heeft dan ook bar weinig effect. Gedragsverandering is lastig. Zeker op het gebied van leefstijl. Mensen vinden het veranderen van gewoonten lastig. Zelfs als zij het belang ervan inzien. Hoe bereik je hen in hun onbewuste brein? Hoe creëer je daar motivatie? Dat is het vakgebied van Genieke.
  In deze aflevering krijg jij antwoord op de volgende vragen:
  Hoe zet je mensen aan tot gedragsverandering?Wat is er nodig is om dit gedrag vol te houden?Hoe maak je van gezond gedrag een gewoonte?Is gedragsverandering ook mogelijk bij bedrijven, politiek en beleidsmakers?

  • 32 min.
  Kees Kraaijeveld over hoe we komen tot een mentaal krachtiger Nederland

  Kees Kraaijeveld over hoe we komen tot een mentaal krachtiger Nederland

  Een gelukkiger, socialer, betekenisvoller, meer betrokken en daadkrachtiger bestaan voor alle Nederlanders. Dat is het doel van de Denktank Mentale vooruitgang.
  Mentale vooruitgang in de Nederlandse samenleving is van belang….. Leefstijlverandering valt of staat namelijk met mentale kracht!
  Helaas is dat mentale vaak nog onderbelicht. Het is de blinde vlek van onze samenleving! Aandacht voor mentale vooruitgang vraagt er om dat dit thema hoog op de agenda van zorgprofessionals, politici en beleidsmakers komt te staan!
  In deze aflevering zitten we aan tafel bij Kees Kraaijeveld. Kees vindt dat Nederland zichzelf heeft verwaarloosd; terwijl depressie en burn-out volksziektes zijn geworden, blijft de aandacht voor mentale gezondheid achter. Tijd om dat te veranderen.
  Maar hoe krijgen we Nederland mentaal fitter? Wat is daar voor nodig?
  Hoe krijg je de overheid en beleidsmakers hierin mee?Hoe zorgen we dat dit levenslang de aandacht krijgt?Hoe kan de ‘mentale vooruitgang’ van Nederland eruit zien?Hoe zorgen we voor een bredere invulling van vooruitgang, welzijn en welvaart?Hoe zorgen we er voor dat mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid?En hoe zorgen we er voor dat we in 2050 mentaal krachtig terug kunnen kijken?In deze aflevering gaan we samen met Kees op zoek naar antwoorden op deze vragen.

  • 33 min.
  Daan Bultje over het optimaal inrichten van een leefomgeving

  Daan Bultje over het optimaal inrichten van een leefomgeving

  Hoe worden we als samenleving mentaal en fysiek krachtiger? En hoe creëren we een omgeving die het makkelijker maakt om gezond(er) te leven?
  Op basis van die vragen bouwt Healthy Ageing Network Northern Netherlands coalities op het vlak van gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij (personalized & customized health), gezonde voeding en gezonde vaardigheden. Het netwerk bestaat uit kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.
  In deze aflevering zit Daan Bultje aan tafel. Hij is voormalig directeur van de HANNN.
  Daan werkt(e) dagelijks aan de optimale omgeving voor meer gezonde jaren in Noord Nederland. Zijn opvolger is Daniëlle Bekkering. Tot februari werkte hij als directeur van de HANN
  We weten dat de (sociale) leefomgeving ons gedrag vormt. Zo zorgt een minder groene omgeving voor minder sport en beweging, en is het aantal fastfoodrestaurants in de omgeving rechtstreeks gerelateerd aan gewichtsproblemen in die wijk. Een goede inrichting van de sociale omgeving zorgt voor het makkelijker volhouden van gezond gedrag.
  Veel mensen vinden bovenstaande een goed idee. Maar toch zijn er allemaal zaken in de samenleving die dat belemmeren. Gezondheidszorg wordt wel vergoed, preventie vaak niet. Als er files staan investeren we in asfalt, maar als het te druk is in de bossen investeren we niet in meer bomen. Reclame voor ongezonde producten zijn algemeen geaccepteerd, maar reclame maken voor gezond leven wordt ‘betutteling genoemd’.
  HANNN probeert zich over dat soort dingen te blijven verbazen, om vervolgens te gaan puzzelen.
  Wat moet er waar veranderen om dat op te lossen? Waar zit te de energie? Wie zijn de bondgenoten? Je hoort het in deze podcast!

  • 31 min.
  Norbert van den Hurk over het creëren van een gezond dorp

  Norbert van den Hurk over het creëren van een gezond dorp

  Een gezond(er) dorp creëren? Ik hoor je denken: interessant, maar hoe doe je dat? In deze aflevering ga ik in gesprek met Norbert van den Hurk en komen we achter het antwoord op deze vraag.
  Het aantal leefstijl gerelateerde ziekten neemt de laatste jaren sterk toe. Obesitas en diabetes type 2 zijn voorbeelden van ziektes waarop een verandering van eet- en beweeggedrag veel effect kan hebben. Tegelijkertijd is gezond eten en bewegen in onze moderne leefomgeving niet makkelijk. Hoe kan er een gezonde omgeving worden gecreëerd? En hoe help je mensen om gezonder te leven, te werken en ‘gezonder ziek’ te zijn?
  Te gast is huisarts Norbert van den Hurk. Hij vertelt ons over een gezonder Leende. Aan bod komen de volgende thema’s:
  Wat levert een gezond dorp ons op?Hoe zorg je dat iedere inwoner een grotere kans heeft om zo vitaal mogelijk oud te worden?Gedragsverandering bij gemeente, bedrijven, zorgverleners en inwoners.De inrichting van een gezonder dorp.En hoe zorg je dat veel partijen (van overheid tot bedrijf tot burger) de handen ineen slaan?Bekijk voor meer informatie: gezonddorp.nl.

  • 27 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
4 beoordelingen

4 beoordelingen

Top-podcasts in Gezondheid en fitness

Scicomm Media
VBK AudioLab / Marian Mudder / Ambo|Anthos
Dag en Nacht Media
Arie Boomsma / De Stroom
Patrick Kicken
iHeartPodcasts