9 afleveringen

Deze podcast is een literaire tijdmachine. Door in elke aflevering gedichten, mythen, verhalen, dialogen, spreuken, dromen, liedjes, brieven, tirades, anekdotes – kortom: tekst – uit verschillende tijden en plaatsen naast en over elkaar te leggen, worden nieuwe teksten oud, en oude teksten springlevend.

Voor meer informatie: ga naar www.podgront.nl. En als je een mooie tekst hebt die we in nieuwe afleveringen zouden kunnen gebruiken: mail die dan naar egbert@podgront.nl

Parafrase PodGront

  • Maatschappij & cultuur

Deze podcast is een literaire tijdmachine. Door in elke aflevering gedichten, mythen, verhalen, dialogen, spreuken, dromen, liedjes, brieven, tirades, anekdotes – kortom: tekst – uit verschillende tijden en plaatsen naast en over elkaar te leggen, worden nieuwe teksten oud, en oude teksten springlevend.

Voor meer informatie: ga naar www.podgront.nl. En als je een mooie tekst hebt die we in nieuwe afleveringen zouden kunnen gebruiken: mail die dan naar egbert@podgront.nl

  Parafrase aflevering 9: Minneure est-il

  Parafrase aflevering 9: Minneure est-il

  ‘Op het uur van haar scheiding’ kent de liefde haar eigen diepte pas, volgens Kahil Gibran (1883-1931). De minne bestaat bij uitstek op de ure van de dood, de stonde van het verscheiden – of zoals bij Mieke van Zonneveld (1989): ‘Je zegt: “het blijft bij reiken naar. Jij houdt jouw baan en ik mijn plaats.’ (…) Als we sterven vinden we elkaar.’ Meer informatie over deze aflevering en Parafrase als geheel vind je op www.podgront.nl. Als je zelf een mooie tekst hebt die je terug zou willen horen in deze podcast: mail naar egbert@podgront.nl

  • 7 min.
  Parafrase aflevering 8: Halfslachtige aanwezigheid

  Parafrase aflevering 8: Halfslachtige aanwezigheid

  Kun je soms ook iemand anders zijn?
  Een vraag die je levenslang bezig kan houden. Wanneer ben je iemand, wanneer ben je niemand?

  De Perzische mysticus Farîd-ud-dîn Attar (12e/13e eeuw) lijkt aan te raden dat het beter is te streven naar niemand-zijn, aan jezelf te verzaken – of moet je in elk geval ‘één hart, één gezicht’ hebben om waarheid te vinden.
  Maar wat als je mensen kunt helpen door even iemand anders te zijn – zoals in het gedicht van Ester Naomi Perquin (1980?

  Abonneer je op Parafrase om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Meer podcasts van PodGront vind je op www.podgront.nl.
  Heb je poëtische teksten die je zou willen terughoren? Mail dan naar egbert@podgront.nl

  • 7 min.
  Parafrase aflevering 7: Monoloog

  Parafrase aflevering 7: Monoloog

  Deze nieuwe aflevering van Parafrase gaat over het zoeken van liefde – langdurig, vluchtig, in je eentje, of met velen.
  Meer informatie over de teksten vind je op www.podgront.nl
  Reacties of tips voor poëtische zijn altijd welkom, via jouw podcast-app of via egbert@podgront.nl

  • 12 min.
  Parafrase aflevering 6: Waterblauw

  Parafrase aflevering 6: Waterblauw

  Net als in ‘De stille zeeën’ gaat het over in afzonder verdwijnen, of sterven zelfs. Al blijft het in het eerste gedicht onduidelijk: is deze persoon nu echt gestorven, of alleen ‘voor het gewoel der wereld’? In elk geval zondert de persoon zich af in een hemel, een liefde, een lied:
  'Mijn hart is hemelsblauw, mijn hart is waterblauw.'

  Meer informatie over de teksten vind je op www.podgront.nl
  Reacties of tips voor poëtische zijn altijd welkom, via jouw podcast-app of via egbert@podgront.nl

  • 5 min.
  Parafrase aflevering 5: Sprookje en het zuiden

  Parafrase aflevering 5: Sprookje en het zuiden

  We luisteren naar een oud verhaal: er zijn onzichtbare vogels, vuurvliegen, djinns en de uil met zijn vertroostende oehoe.

  Wondere dingen komen aangevlogen, maar het cirkelt alles rond Baba Baloek en Mamoerra uit Paravion (2003) van Hafid Bouazza (1970), waarin vertrouwen en eenzaamheid niet ver van elkaar verwijderd zijn. Verlangend naar vroeger neemt Mamoerra een ‘Liedje van het zuiden’ van Li Qingzhao (1084-1151) in de mond.

  Meer informatie over de teksten vind je op www.podgront.nl
  Reacties of tips voor poëtische zijn altijd welkom, via jouw podcast-app of via egbert@podgront.nl

  • 9 min.
  Parafrase aflevering 4: De wijze en het feestje

  Parafrase aflevering 4: De wijze en het feestje

  ‘Gezelligheid’ – onvertaalbaar Nederlands, wordt weleens gezegd.
  Herman Gorter (1864-1927)moet er alleen niets van hebben, zo laat hij z’n moeder weten. Liever wordt hij vergezeld door de beelden die hij van mensen heeft, dan ze daadwerkelijk te ontmoeten op feestjes: ‘Ach, alle liefde is liefde voor denkbeelden.’ ‘Het is zoo mooi op de wereld,’ verzucht hij, ‘in elk hoofd een weereld, een beeld van andere dingen’ – de mensen lopen levenslang hand in hand, zijn ‘in liefde ontbrand voor enkel een paar voeten en dijen’ (Tonnus Oosterhoff, 2017). Nee, liever zondert hij zich af in wijsheid, op advies van Erasmus’ (1466-1536) Lof der Zotheid (1511) misschien.

  Meer informatie over de teksten vind je op www.podgront.nl
  Reacties of tips voor poëtische zijn altijd welkom, via jouw podcast-app of via egbert@podgront.nl

  • 6 min.

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op