49 afleveringen

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.

Podcast Filosofie Centre Erasme

  • Maatschappij & cultuur
  • 4.6 • 154 beoordelingen

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.

  Avicenna

  Avicenna

  "Dat wat in zichzelf noodzakelijk bestaat heeft geen oorzaak; terwijl dat wat in zichzelf mogelijk bestaat, wel een oorzaak heeft.”

  Vanuit deze redenering bouwde de islamitisch filosoof Ibn Sina of Avicenna de gehele kosmos op.

  Waarom is Avicenna zo’n waterscheiding in de islamitische filosofie?
  Hoe kwam hij als eerste met de termen existentie en essentie?
  En wat is er goddelijk aan de maan?

  Te gast is Cornelis van Lit
  De denker die centraal staat is Avicenna

  Gottfried Wilhelm Leibniz

  Gottfried Wilhelm Leibniz

  "Elke eenvoudig substantie heeft relaties die alle andere substanties uitdrukken en daarom is elke eenvoudig substantie een levende, eeuwige spiegel van het universum.”

  Op deze manier drukte de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz uit dat het universum niet bestaat uit ontzielde materie en verder niets, maar organisch en bezield is.

  Hoe integreerde Leibniz wiskunde, natuurkunde, psychologie en metafysica in zijn denken?
  Welk verhaal plaatste hij tegenover het atomaire wereldbeeld van Descartes en Newton?
  En hoe toonden 200 jaar na zijn dood de relativiteitstheorie en de kwantumtheorie zijn gelijk aan?

  Te gast is Paul Schenderling
  De denker die centraal staat is Leibniz

  John Stuart Mill

  John Stuart Mill

  "De menselijke natuur is geen machine die men naar een model kan bouwen en precies dat werk kan laten doen waarvoor hij gemaakt is, maar een boom, die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien en zich moet kunnen uitbreiden, in overeenstemming met de innerlijke krachten die er een levend ding van maken."

  Op deze manier drukte de Engelse filosoof John Stuart Mill uit dat de mens de vrijheid moet hebben om zijn individualiteit te kunnen ontdekken.

  Wat houdt Mills beroemde schadebeginsel in?
  Hoe komt in zijn denken zowel de Verlichting als de Romantiek terug?
  Waarom was hij een warm pleitbezorger van gelijke rechten voor man en vrouw?

  Te gast is Daniël Boomsma
  De denker die centraal staat is Mill

  Carl Gustav Jung

  Carl Gustav Jung

  “Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid, die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten.”

  Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste.

  Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste?
  Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes?
  En waarom kwam het op het concept ‘libido’ tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud?

  Te gast is Rico Sneller.
  De denker die centraal staat is Jung.

  Herakleitos

  Herakleitos

  “Het zijn dezelfde rivieren waar wij instappen en het zijn niet dezelfde. Wij zijn het en wij zijn het niet”

  Zo drukte de Griekse filosoof Herakleitos uit dat alles in wording is en er toch orde is.

  Op welke manier ontketende Herakleitos een revolutie in de geschiedenis van het denken? Hoe brak hij met de mythische wereldbeschouwing? En waarom grepen Nietzsche en Heidegger 25 eeuwen later op zijn denken terug?

  Te gast is Dirk de Schutter
  De denker die centraal staat is Herakleitos

  Isaiah Berlin

  Isaiah Berlin

  "Vrijheid voor de wolven, is meestal de dood voor de schapen."

  Op deze manier drukte Isaiah Berlin uit dat de mate van vrijheid van een mens om zo te leven als hij wil, moet worden afgedwongen tegenover andere waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid.

  Waarom verzette Berlin zich tegen het monisme in politieke ideologieën?
  Hoe maakte hij onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid?
  En waarom was Marx voor hem zowel een genie als een vijand?

  Te gast is Thijs Kleinpaste
  De denker die centraal staat is Berlin

Klantrecensies

4.6 van 5
154 beoordelingen

154 beoordelingen

KwinneVesj ,

super

Heel informatief, ook en vooral voor leken. Tevens veel humor en luchtigheid. Heerlijk! Misschien iets meer buiten de gebaande paden. Darwin? Oosterse wijsgeren?

Bharos ,

Fantastisch

Heerlijk om naar te luisteren. Mooie diepgang.

DLCR123 ,

Henri Bergson

Leuke podcast. Komt er ook een aflevering over Henri Bergson?

Top-podcasts in Maatschappij & cultuur

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op