10 afleveringen

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen. Meer over het Platform Samen Opleiden leest u op https://www.platformsamenopleiden.nl/

Podcast Samen Opleiden samenopleiden

  • Onderwijs
  • 5.0 • 2 beoordelingen

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen. Meer over het Platform Samen Opleiden leest u op https://www.platformsamenopleiden.nl/

  De Stem van de Lerende

  De Stem van de Lerende

  Over het begrip ‘de stem van de lerende’ spreekt gastheer Joep Stassen in deze aflevering met de bevlogen Ingrid Paalman, lector Goede Onderwijspraktijken bij VIAA hogeschool in Zwolle. In de basis gaat dit begrip over het luisteren naar de leerling, van PO tot HBO en WO: het zien van degene die jij in jouw klas hebt. Omdat eenieder graag gezien wil worden, want bij wie echt wordt gezien, ontstaat er energie om te gaan handelen en eigenaarschap op te pakken voor het eigen leerproces.

  • 28 min.
  Flexibele Opleidingsvormen

  Flexibele Opleidingsvormen

  Een gesprek over de flexibele opleidingsvormen voor nieuwe leraren basisonderwijs, in deeltijd en zij-instroom, of tussenvormen daarvan. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen een belangrijke rol spelen in het zo flexibel mogelijk opleiden van studenten binnen een rijke leeromgeving, op opleidingsschool en instituut. Hierover vertellen Annette Schaafsma, programmaleider Samen Opleiden, Elke Troost, coördinator zij-instroom en Martin Hunziker, coördinator deeltijd, van de Marnix Academie.

  • 38 min.
  De Week van Samen Opleiden: Frank van Hout (MBO-raad)

  De Week van Samen Opleiden: Frank van Hout (MBO-raad)

  Frank van Hout is bestuurder bij de MBO Raad. Hij spreekt over creativiteit, coöperatief en crisis: drie woorden die de afgelopen periode duiden. De coronacrisis bracht werkelijk samen leren, door studenten en docenten. De regionale samenwerking tussen scholen en opleidingen maar ook tussen sectoren groeit, en Frank ziet die graag nog verder groeien.

  • 15 min.
  De week van Samen Opleiden: Han van Krieken (VSNU)

  De week van Samen Opleiden: Han van Krieken (VSNU)

  Han van Krieken is woordvoerder vanuit het lerarendossier van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hij benoemt onder andere de waarde van universitair opgeleide leraren in de mix van een onderwijsteam in het vo en juist ook in het po en mbo. Verder spreekt Han over het gericht aanbieden van onderwijs aan instromers vanuit allerlei loopbanen en het verder leren tijdens de inductiefase en daarna: een leven lang leren.

  • 12 min.
  De week van Samen Opleiden: Anko van Hoepen (PO-raad)

  De week van Samen Opleiden: Anko van Hoepen (PO-raad)

  Het interview met Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, stelt de lerende leraar duidelijk in de schijnwerper. Hij benadrukt het belang van kwaliteit en van investeren in onderwijs. Anko bewondert hoe snel scholen tijdens de pandemie waren overgestapt naar afstandsonderwijs. Ook heeft dit jaar de betekenis van de leraar voor de aansluiting op de verschillende thuissituaties van kinderen verduidelijkt. De partnerschappen zijn de afgelopen maanden uitgedaagd in hun samenwerking.

  • 12 min.
  De week van Samen Opleiden: Hein van Asseldonk (VO-raad)

  De week van Samen Opleiden: Hein van Asseldonk (VO-raad)

  In dit gesprek vertelt Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad, onder meer over hoe Samen opleiden en Professionaliseren een stevige plek op de agenda hebben gekregen en over het verder versterken van de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs. Heins wens is dat leraren het werken en professionaliseren nog beter kunnen gaan combineren in hun reguliere werkdagen.  

  • 13 min.

Klantrecensies

5.0 van 5
2 beoordelingen

2 beoordelingen

Top-podcasts in Onderwijs