61 afleveringen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

Podcast31 Platform31-IVO

  • Zakelijk
  • 4,3 • 3 beoordelingen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

  Bestuurlijke besluitvorming over regionale woonafspraken aandachtsgroepen

  Bestuurlijke besluitvorming over regionale woonafspraken aandachtsgroepen

  Hoe kunnen bestuurders in een regio zorgen voor een eerlijke verdeling van huisvestingsvragen van aandachtsgroepen, ondanks verschillen in meningen en lokale omstandigheden? In deze podcast delen ervaren bestuurders hun inzichten en strategieën voor succesvolle besluitvorming en samenwerking. We bespreken hoe zij processen ontwerpen, vraagstukken ontrafelen, perspectieven delen en vertrouwen opbouwen om tot breed gedragen oplossingen te komen.

  Dore van Duivenbode interviewt drie gasten over hun ervaringen en inzichten:


  Froukje de Jonge, wethouder Almere en voorzitter stuurgroep Programma Huisvesting Aandachtsgroepen, die dit gesprek voor elkaar weet te boksen in de - 28 gemeente tellende - metropoolregio Amsterdam;
  Erwin Zwijnenburg, bestuurder woningcorporatie Woonkracht10, die jarenlang ervaring heeft met de regionale agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen Drechtsteden-Alblasserwaard;
  Netty van Triest, senior-projectleider Platform31, die twee jaar optrok met de koplopende regio’s in het programma Een thuis voor Iedereen.

  • 29 min.
  Trendtalk: Ook niet-koplopers zijn nodig voor het versnellen van de energietransitie

  Trendtalk: Ook niet-koplopers zijn nodig voor het versnellen van de energietransitie

  Vooral de grote groep niet-koplopers bepaalt het tempo van de energietransitie. Het loont daarom om hun bereidheid om te investeren in nieuwe energie te stimuleren en hen ertoe te bewegen hun dagelijkse gewoonten aan te passen. Daarvoor zijn verschillende aanpakken nodig, die rekening houden met de emoties en beweegredenen van deze groep. Liefst drempelverlagende maatregelen, met oog voor de financiële draagkracht van de verschillende groepen, toegespitst op de lokale situatie en met enige mate van rijksregie.  Focus verbreden

  In de energietransitie richten beleidmakers zich vooral op koplopers en voorlopers, maar degenen die niet tot die groep behoren en hun beweegredenen zijn minstens net zo belangrijk om de energietransitie te kunnen versnellen. Veel mensen vrezen voor wat de energietransitie betekent voor hun werk, hun portemonnee en voor hun dagelijkse routines, zoals reizen, koken, douchen en het huis verwarmen. Ze moeten afstappen van wat ze gewend zijn en dat zorgt voor twijfel, onzekerheid en soms zelfs voor angst en rouw. Wie deze transitie wil versnellen, moet de emoties serieus nemen en erop inspelen. En zich realiseren dat koplopers en het peloton uiteenlopende aanpakken vragen. En dat is belangrijk omdat dat peloton wel over de streep moet komen. Hoe organiseer je dat als gemeente, zonder onnodig tempo te verliezen? En waar gebeurt dit al succesvol?  Thomas van Zijl (BNR) gaat in deze podcast over deze onderwerpen in gesprek met:


  Andrea Frankowski, promoveert aan de Tilburg Universiteit op de rol van overheden in netwerken. Ze is daarnaast actief met onderwerp omgaan met verlies in transities en werkzaam bij Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
  Frank van Kuppeveld, wethouder van o.a. energietransitie in Pijnacker-Nootdorp
  Joke van Vrouwerff, wethouder van o.a. duurzaamheid en klimaatadaptatie in West Betuwe
  Wouter Kersten, senior projectleider bij Platform31, gespecialiseerd in vraagstukken als borging, opschalingsbewustzijn en ‘juistschalen’

  • 34 min.
  Trendtalk: Geef werken en ondernemen de ruimte in de stad

  Trendtalk: Geef werken en ondernemen de ruimte in de stad

  Nederlandse steden zoeken naar mogelijkheden om de juiste bedrijven op de juiste plek te kunnen vestigen. Het huidige financiële en juridische instrumentarium is daarvoor in de meeste gevallen ontoereikend. De provincie Utrecht en de regio Drechtsteden tonen aan dat herstructurering toch mogelijk is. Om hun aanpak ook elders in Nederland uit te rollen, is onder meer een landsdekkend revolverend investeringsbudget nodig, geïnspireerd op de impulsaanpak winkelgebieden.  Zoektocht naar een nieuwe ruimtelijke economie

  Stedelijke bedrijventerreinen staan onder druk. Steeds vaker veranderen zij in gemengde woon-werkgebieden. Hoewel deze transformatie kansen biedt voor bepaalde typen bedrijvigheid, blijkt uit onderzoek dat betaalbare bedrijfsruimte voor creatieve startende ondernemers én traditionele beroepsgroepen steeds schaarser wordt. Bovendien vraagt de circulaire economie juist om méér (milieu)ruimte voor maak- en productiebedrijven, bij voorkeur op watergebonden locaties. Dit leidt tot een complexe puzzel. Er is weinig schuifruimte voor het herhuisvesten van bedrijven die moeten wijken voor woningbouw. Ook netcongestie en versnipperd eigendom maken herstructurering ingewikkeld. Dit alles vraagt om een nieuwe rol en aanpak voor overheden.  Deelnemers aan deze Trendtalk

  Over deze onderwerpen gaat Thomas van Zijl (BNR) in deze podcast in gesprek met:


  Maarten Burggraaf, wethouder van onder andere stadsontwikkeling en MKB & Innovatiebeleid in de gemeente Dordrecht.
  Frank Hazeleger, directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.
  Bernardina Borra, docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam en medeoprichter van de multidisciplinaire Coalitie Ruimte voor Werk.
  Jorn Koelemaij, projectleider en onderzoeker bij Platform31. Hij onderzoekt voor het G40-stedennetwerk hoe je bij stedelijke verdichting kunt sturen op ruimte voor werken en ondernemen.

  • 30 min.
  Trendtalk: Aan de slag met een kindvriendelijke openbare ruimte

  Trendtalk: Aan de slag met een kindvriendelijke openbare ruimte

  Niet alleen kinderen hebben behoefte aan fijne speelplekken. Kindvriendelijke openbare ruimte kan zorgen voor meer gezondheid, beweging en sociale cohesie voor alle buurtbewoners. Goed ingerichte speelplekken kunnen de samenhang en leefbaarheid in de wijk versterken. Belangrijk dus dat gemeentelijke beleidsmakers zich inleven in de belevingswereld van de kinderen en hen en andere doelgroepen actief betrekken bij het creëren en beheren van die plekken. Krachtenbundeling met corporaties, scholen en partijen die zich inzetten voor de buurt en het stimuleren van sport en bewegen biedt kansen.  Buiten spelen is niet alleen ontzettend leuk; het levert ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die veel buiten spelen zich motorisch, mentaal en sociaal beter ontwikkelen en ook op latere leeftijd meer bewegen.  Het is dus van belang om de openbare ruimte in bestaande én nieuwe wijken kindvriendelijk in te richten. Liefst op zo’n wijze dat niet alleen de jeugd ervan profiteert, maar ook andere wijkbewoners. Maar hoe doe je dat? Wat maakt de openbare ruimte kindvriendelijk? Hoe kun je ervoor zorgen dat de voorzieningen die je aanbiedt aansluiten bij de behoeften van kinderen? En hoe zorg je ervoor dat ook de belangen van hun wijkgenoten gediend zijn? Waar moet je rekening mee houden en wat bepaalt het succes?  Thomas van Zijl (BNR) gaat hierover in deze podcast in gesprek met:
  Michel Klijmij-van der Laan, wethouder in Gouda (Gouda won in 2022 de Jantje Betonprijs voor de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland)
  Sanne de Vries, leider van Lectoraat Gezonde leefstijl aan de Haagse Hogeschool
  Mark Wit, wethouder o.a. Openbare Ruimte in Rijswijk  Met een korte introductie op dit onderwerp door Astrid van Egmond, projectleider sociale inclusie en leefbaarheid bij Platform31 en als onderzoeker betrokken bij de publicatie Kindvriendelijke openbare ruimte.

  • 31 min.
  Zorggeschikt wonen

  Zorggeschikt wonen

  In deze Podcast31 aflevering Zorggeschikt wonen zijn we te gast in woonzorgcentrum Humanitas Deventer met drie experts die het voortouw hebben genomen in het agenderen en ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Journaliste Dore van Duivenbode gaat in gesprek met:


  Gea Sijpkes, directeur vanwoonzorgcentrum Humanitas Deventer waar studenten en senioren samenwonen en de verbinding met de wijk wordt gemaakt in voorzorgcirkels;
  Tom Bloeming, strategisch ontwikkelmanager zorgvastgoed, bij woningcorporatie Domesta, die in het - vergrijzende plattelandsgebied - aan het bouwen is. En geeft zelf het goede voorbeeld door mantelzorger te worden voor nieuwe bewoners op zijn perceel;
  Jeroen Kemperman, senior manager strategy, business development & duurzaamheid bij ZilverenKruis en al jaren een pleitbezorger voor ‘levensloopbestendig wonen’.

  • 31 min.
  Trendtalk: Bestaanszekerheid

  Trendtalk: Bestaanszekerheid

  Laten we geen minister van sociale zaken, maar een minister voor bestaanszekerheid aanstellen, die aan de slag gaat met het vereenvoudigen en harmoniseren van wet- en regelgeving en verordeningen in het sociale domein. We moeten durven kiezen en schrappen in dit complexe stelsel, zodat professionals er in de praktijk beter mee uit de voeten kunnen en inwoners er écht bij gebaat zijn. En prioriteit geven aan het zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, lasten verlagen en toeslagen beter laten werken en het verhogen van het sociale minimum.
  Deze en andere wensen geven experts in deze Trendtalk podcast mee aan het nieuwe kabinet. Thomas van Zijl (BNR) begeleidt het gesprek hierover tussen:


  Falgun Binnendijk | wethouder Castricum
  Diana van Loenen | wethouder Haarlem
  Beate van der Ploeg | strateeg Public Affairs Sociaal bij de gemeente Tilburg
  Ingrid Hoogstrateten | directeur Inclusieve Samenleving bij VNG
  Maxje van der Heijden | onderzoeker en projectleider bij Platform31 en één van de auteurs van de publicatie Reflectie rijksbeleid: de wensenlijst van steden en regio’s aan het nieuwe kabinet.

  • 36 min.

Klantrecensies

4,3 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

Top-podcasts in Zakelijk

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
Geld of je leven
NPO Radio 1 / EO
Gratis Geld Tips
Tina de Bruin & Eric Westerop
Jong Beleggen, de podcast
Pim Verlaan / Milou Brand
IEX BeleggersPodcast
IEX
Mijn eerste miljoen
Quote

Suggesties voor jou

Stuurloos
de Volkskrant
NRC Haagse Zaken
NRC
de Volkskrant Elke Dag
de Volkskrant
NRC Vandaag
NRC
De Stemming van Vullings en Van der Wulp
NPO Radio 1 / NOS / EenVandaag
NOS Met het Oog op Morgen
NPO Radio 1 / NOS