50 afleveringen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

Podcast31 Platform31-IVO

  • Zaken en persoonlijke financiën
  • 4,3 • 3 beoordelingen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

  Platteland klimaatbestendig

  Platteland klimaatbestendig

  Wat als je jouw grond moet laten onderlopen of de komende zomer vreest; hoe overleeft jouw akker nog een jaar extreme droogte. Allemaal willen we een gezonde omgeving. Geen verontreinigende uitstoot, een bodem vol leven, vitale ecosystemen. Maar ons landschap verandert ingrijpend. Door de klimaatcrisis, en door hoe wij ermee omgaan. Wat doet dat met ons? In deze special van Podcast31 'Platteland klimaatbestendig' kijken we vanuit de psyche van de mens naar het veranderende klimaat, daar waar de pijn als eerste gevoeld wordt: in het landelijk gebied.

  In deze Podcast31 gaat podcastmaker Dore van Duivenbode in gesprek met:


  Martine Veenman, PhD kandidaat planetaire gezondheid aan de Universiteit van Maastricht en een van kartrekkers van onderzoeksproject MANTRA. waarin wetenschappers, maatschappelijke en publieke organisaties kijken naar de gezondheidseffecten van klimaatadaptatie op het platteland
  Klimaatpsycholoog Christof Absoel.
  Bert Visser, betrokken bij Herenboeren in Boekel en de klimaatburgemeester van gemeente Gemert-Bakel.

  Heb je interesse om mogelijk als lokale partij betrokken te zijn bij het MANTRA-project? Stuur dan een email naar de volgende onderzoekers van het
  MANTRA-project: su-mia.akin@maastrichtuniversity.nl of alette.opperhuizen@wur.nl.

  • 27 min.
  Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

  Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

  Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of ernstige gedragsproblemen hebben, kunnen in de forensische jeugdzorg terechtkomen. Ze verblijven dan bijvoorbeeld in een justitiële jeugdinrichting, in de gesloten jeugdzorg op een groep met andere jongeren, of gaan wekelijks of soms zelfs dagelijks naar een ggz-instelling om daar behandeling te krijgen. Maar veel van deze jongeren lijken niet heel gemotiveerd om die behandeling te volgen. Behandelmotivatie is wél heel belangrijk voor het behalen van positieve behandelresultaten. En een lage behandelmotivatie voorspelt juist uitval en recidive. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in de forensische jeugdzorg meer gemotiveerd worden? Onderzoeksinstituut IVO deed hier, in opdracht van het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd, onderzoek naar. 

  In deze podcast gaat Margriet Lenkens (onderzoeker van het IVO) in gesprek met Malcolm, die zelf vanwege delictgedrag in de forensische
  jeugdzorg terechtkwam. Ook spreekt ze met therapeut en onderzoeker Thimo van der Pol. Met Malcolm en Thimo had ze het over behandelmotivatie in de
  forensische jeugdzorg en wat we kunnen doen om deze te vergroten als jongeren minder gemotiveerd zijn. Daarnaast vertelt Simone ’t Hooft (onderzoeker IVO/Platform31) je meer over de resultaten van ons onderzoek.  

  Wil je meer weten over ons onderzoek naar behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg? Check dan ons rapport en onze factsheet.

  • 47 min.
  Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: Geclusterd wonen

  Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg: Geclusterd wonen

  Wonen, als je ouder bent... Als je prima uit de voeten kunt in jouw appartement, maar contact met de jonge generatie mist. Of als je gehecht bent aan ‘t huis waar je al jaren woont en de kinderen hebt grootgebracht. Wat maakt verhuizen dan de moeite… waard?

  Van de 900.000 nieuwbouwwoningen reserveert het kabinet er zo’n driehonderdduizend voor ouderen; een grotere en meer diverse groep; vaker alleenstaand is, zonder kinderen, meer eigen woningbezit en een groei van Nederlanders met een migratieachtergrond. Hoe willen onze ouderen wonen en wat zijn hun behoeften? Hoe ontstaat versnelling in het realiseren van geclusterd woonvormen voor ouderen en hoe zit het met betaalbaarheid?

  In deze Podcast31 gaat podcastmaker Dore van Duivenbode, in gesprek hierover met:


  Michel Pott, projectmanager woningcorporatie Talis;
  Evelien van Veen, Woonwerk architecten en ontwerpen van verschillende woonvormen voor ouderen; en
  Sander Oosterhuis, adviseur wonen en zorg, gemeente Zwolle.

  • 31 min.
  Recovery Pathways, een onderzoek naar herstel bij drugsverslaving

  Recovery Pathways, een onderzoek naar herstel bij drugsverslaving

  Een drugsverslaving wordt veelal gezien als een chronische (hersen)ziekte, maar mensen kunnen wel degelijk herstellen van een verslaving en daarbij groeien op persoonlijk, sociaal én maatschappelijk gebied. Een drugsverslaving te boven komen is geen aan- of uitknop, maar een langdurig en complex proces. Thomas Martinelli (Onderzoeksinstituut IVO) deed hier vijf jaar onderzoek naar en schreef erover in zijn proefschrift dat hij op vrijdag 3 februari 2023 verdedigde. In deze podcast vertelt Martinelli over de resultaten van zijn onderzoek.

  In de podcast bespreken we onder andere: 


  Wat herstel bij drugsverslaving is.
  Welke uitkomsten op het gebied van welzijn, sociale netwerken en maatschappelijke domeinen samenhangen met herstel bij drugsverslaving.
  Hoe mensen hun herstelproces ervaren.
  Wat herstel betekent wanneer de term gebruikt wordt in beleid.

  Meer lezen?

  Download het proefschrift van Martinelli: https://ivo.nl/publicaties/op-zoek-naar-herstel-een-verkenning-van-nieuwe-gebieden-van-herstel-bij-drugsverslaving-via-mensen-herstelwegen-en-beleid/
  Of bekijk alle gerelateerde artikelen blogs en video’s hier: https://ivo.nl/recovery-pathways/

  • 16 min.
  Special GezondIn - Groen loont: gezonde leefomgeving in aandachtswijken

  Special GezondIn - Groen loont: gezonde leefomgeving in aandachtswijken

  Zes jaar, zoveel eerder overlijden praktisch opgeleiden gemiddeld dan mensen met een theoretische opleiding. Vijftien jaar leven zij in minder goed ervaren gezondheid. Schrikbarende getallen. Mensen met een lagere sociaaleconomische status wonen niet altijd in de meest groene en gezonde wijken. Daar kunnen gemeenten iets aan doen. De grootste gezondheidswinst is te bereiken door in deze wijken nog sterker vergroenen. 

  Welke kennis is beschikbaar over groen en welke gezondheidsdoelen levert groen op? Waarom moeten we juist inzetten op groen in lage SES wijken? Wat is bekend uit onderzoek en hoe vertaal je dit naar de beleid en praktijk? Gaat een groennorm als de 3 – 30 – 300 helpen [uitzicht op 3 bomen uit je raam, 30% bladerdek in de buurt en op 300 m afstand een park]? Deze podcast belicht de meerwaarde van groen voor de gezondheid, en die gezien de klimaatopgave ook zo welkom is.   

  In deze Podcast31 gaat journaliste Dore van Duivenbode, in gesprek hierover met:


  Sjerp de Vries, onderzoeker WUR, onderzoek en kennis naar groen voor het welzijn van mensen  
  Ruwan Aluvihare, hoofdontwerper openbare ruimte van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam over ontwerp van groen en openbare ruimte en beleid en uitvoeringspraktijk van gemeenten
  Edgar van Groningen, tuinmakelaar bij 033 Groen en expert op het gebied van sociaal groen beheer
  Henk Jense, adviseur Stichting Steenbreek een landelijke kennis- en netwerkorganisatie die vergroening ondersteunt

  • 31 min.
  Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

  Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

  Vorige week maakte minister De Jonge bekend dat 13 gemeenten en een samenwerkingsverband financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Dit is de eerste bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Tijdens een webinar op 15 november legde De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen.

  Liever terugkijken? Dat kan hier. 

  • 1 u. 35 min.

Klantrecensies

4,3 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

Top-podcasts in Zaken en persoonlijke financiën

BBC Radio 5 Live
Het Financieele Dagblad
DOAC
Aaf Brandt Corstius & Vincent Kouters
Pim Verlaan / Milou Brand
Jaro Knoppert & Koen Stam