13 afleveringen

Wat kan artificiële intelligentie doen voor de zorg?Is het een bedreiging of een kans?De podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid geeft een beeld van AI in Nederland. Wat is er beschikbaar? Wat is er al ontwikkeld? Welke kansen liggen er?Specialisten uit de zorg, het bedrijfsleven en ondernemers komen in deze serie aan het woord.

Waardevolle AI voor gezondheid Podcast Ministerie van VWS

  • Gezondheid en fitness
  • 3,5 • 2 beoordelingen

Wat kan artificiële intelligentie doen voor de zorg?Is het een bedreiging of een kans?De podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid geeft een beeld van AI in Nederland. Wat is er beschikbaar? Wat is er al ontwikkeld? Welke kansen liggen er?Specialisten uit de zorg, het bedrijfsleven en ondernemers komen in deze serie aan het woord.

  S1E12 : Leidraad kwaliteit artificiële intelligentie in de zorg

  S1E12 : Leidraad kwaliteit artificiële intelligentie in de zorg

  Leidraad kwaliteit artificiële intelligentie in de zorg

  Voorspellende AI-gestuurde algoritmen in de zorg. We krijgen er steeds meer mee te maken. Maar hoe zorgen we er met alle betrokken partijen in de zorg voor dat de AI-toepassingen de kwaliteit en effectiviteit hebben die je ervan mag verwachten? Hiervoor is er door een brede groep experts en betrokkenen uit het zorgveld met passie gewerkt aan een leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg, oftewel ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’.

  De leidraad helpt zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. De leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

  In deze podcast drie specialisten aan het woord over de leidraad. Sade Faneyte praat mee vanuit haar rol als klinisch informaticus bij het Maasstad ziekenhuis. Bart-Jan Verhoeff is internist-nefroloog bij het St Jansdal ziekenhuis en mede oprichter van Expertisecentrum Zorgalgoritmen. Zij zijn beiden als werkgroeplid inhoudelijk betrokken geweest en tevens gebruiker van de leidraad. Mark van Grinsven is productmanager bij Thirona en hij heeft meegedaan met de praktijktoets. Luister nu naar hun visie op de leidraad!

  Meer over de leidraad kwaliteit AI in de zorg is te vinden op www.leidraad-ai.nl

  Voor wie stapsgewijs meegenomen wil worden is daar ook een vrij toegankelijke online cursus beschikbaar.

  • 22 min.
  S1E11: Mindmap bestuurlijk agenderen artificiële intelligentie

  S1E11: Mindmap bestuurlijk agenderen artificiële intelligentie

  Mindmap bestuurlijk agenderen artificiële intelligentie

  Succesvolle innovatie en duurzame opschaling van AI in de zorg valt of staat met de ondersteuning door de zorgbestuurder. Daarom is er vanuit het VWS-programma ‘Waardevolle AI voor Gezondheid’ samen met enkele zorgbestuurders en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers uit het veld, gewerkt aan een handige tool om zorgbestuurders hierin op weg te helpen. Dat heeft geresulteerd in de mindmap ‘Bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’.

  Fred Pijls, Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant en Hans de Boer, oud bestuurder Isala Ziekenhuis, hebben o.a. meegewerkt aan de totstandkoming van de mindmap. In deze podcast helpen ze u op weg om actief aan de slag te gaan met AI en hoe het onderdeel gemaakt kan worden van de strategische koers van het ziekenhuis of zorginstelling. Hoe kunt u zich voorbereiden, wat is de toegevoegde waarde voor de patiënt en wat kunt u doen aan bewustwording binnen de organisatie? Luister de podcast en laat u inspireren!

  Download hier de mindmap bestuurlijk agenderen Waardevolle AI voor gezondheid: https://bit.ly/3Mwp0LX

  • 29 min.
  S1E10: Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor artificiële intelligentie in de zorg

  S1E10: Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor artificiële intelligentie in de zorg

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor artificiële intelligentie in de zorg

  Voor breed-inzetbare kwalitatieve AI-toepassingen in de zorg zijn investeringen nodig. Daartegenover zijn er niet alleen de financiële effecten voor de directbetrokkenen, maar ook mogelijke effecten op de welvaart voor álle partijen in de samenleving, zoals effecten op de volksgezondheid en het milieu.

  Met name zorgbestuurders en financierders willen graag inzicht in de vraag of de investering of het beleidsvoornemen leidt tot een hogere maatschappelijke welvaart. Een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft dat inzicht. Het programma ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ van het ministerie van VWS heeft het potentieel van AI binnen de gezondheidszorg laten onderzoeken door Ecorys, onder begeleiding van een team van experts op het gebied van MKBA en economische verkenningen.

  Linda Konijn is betrokken geweest bij het onderzoek in haar rol als eHealth Wijkverpleegkundige bij Evean. In deze podcast praat zij samen met Walter Hulsker, partner bij Ecorys en Mathias Prokop, hoogleraar Radiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een interessant gesprek waarbij vanuit verschillende perspectieven inzicht gegeven wordt in het belang van de maatschappelijke kosten en baten van artificiële intelligentie in de zorg.

  De volledige resultaten van de verkennende MKBA zijn te vinden in het rapport ‘Maatschappelijke kosten en baten van toepassing van AI in de zorg’: https://bit.ly/3500Rwf

  • 32 min.
  S1E9: Vaststellen meerwaarde AI-gezondheidsinterventie met HTA

  S1E9: Vaststellen meerwaarde AI-gezondheidsinterventie met HTA

  Het ontbreken van kennis of een AI-toepassing kan bijdragen aan betere en betaalbare zorg kan ervoor zorgen dat een veelbelovende toepassing strandt. Maar ook dat toepassingen die in minder doelmatige zorg resulteren ten onrechte in de reguliere zorg instromen. Maar hoe kunnen ontwikkelaars en producteigenaren van een AI-toepassing aantonen wat de economische meerwaarde is voor de samenleving?

  Reden voor het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid om het bureau IMTa te vragen om de methodiek van de Health Technology Assessment (HTA) toe te passen op een kansrijke AI-toepassing. Om daarmee innovatoren in de zorg te inspireren en op weg te helpen hun waardepropositie te onderbouwen. Dit heeft geresulteerd in een rapportage, routekaart en stappenplan.

  Matthijs Versteegh, directeur Institute for Medical Technology Assessments (iMTA), is verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van de early HTA op de AI-toepassing MS Sherpa en het opstellen van de voorbeeldrapportage en het stappenplan voor het uitvoeren van een economische evaluatie. Hij praat in deze podcast, onder leiding van journalist Etienne Verhoeff, samen met Sonja Cloosterman, productontwikkelaar bij Orikami. Sonja heeft gewerkt aan de data die nodig was om tot de HTA van MS Sherpa te komen en heeft ervaring met hoe belangrijk bewijsvoering en een uitgewerkte waardepropositie is voor een organisatie. Dennis Japink geeft vanuit zijn rol bij het kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en zijn functie als adviserend geneeskundige bij Menzis, een reactie op de HTA.

   

  Meer over de HTA (voorbeeldrapportage, routekaart en stappenplan voor een economische evaluatie) is te vinden op www.datavoorgezondheid.nl en via https://bit.ly/3CgPVWy

  • 26 min.
  S1E8: Hulpmiddel Handelingsruimte bij ontwikkeltraject artificiële intelligentie

  S1E8: Hulpmiddel Handelingsruimte bij ontwikkeltraject artificiële intelligentie

  Onderzoekers en ontwikkelaars die digitale gezondheidstoepassingen maken, zoals apps, modules in het elektronisch patiëntendossier of andere software op basis van (AI)-algoritmes of beslisregels, lopen vaak tegen allerlei zaken aan. Hoe zorgen we er in de zorg voor dat een AI-toepassing goed geïmplementeerd wordt, zodat het waarde oplevert voor onze zorg en gezondheid? Hiervoor is het ‘Hulpmiddel Handelingsruimte’ ontwikkelt.

  Het hulpmiddel is gemaakt door de krachten van verschillende expertises uit het veld te bundelen in een actieteam. Saskia Haitjema is o.a. betrokken geweest bij de totstandkoming van het hupmiddel. Zij is werkzaam als onderzoeker in het UMC Utrecht. In deze podcast praat zij samen met Douwe Jippes over het hulpmiddel. Douwe is partner van Healthy Capital en helpt bij het investeren in zorginnovatie bedrijven.

  Meer weten over het Hulpmiddel Handelingsruimte? Lees er hier meer over: https://bit.ly/3lsD8cm

  • 25 min.
  S1E7: Potentie artificiële intelligentie in alle zorgsectoren?

  S1E7: Potentie artificiële intelligentie in alle zorgsectoren?

  Artificiële intelligentie (AI) ontwikkelt zich in de zorg vooral in de Cure. Dat blijkt onder andere uit een nulmeting in 2020 van KPMG. De specifieke competenties van AI, zoals het zelflerende vermogen en analytische (voorspellende) kracht, bieden echter ook potentie voor de Care, 1e lijn, GGZ en Preventie. Zoals in toepassingen met beeld-, spraak- of tekstherkenning, robotica of voorspelalgoritmes. Verschillende experts uit die deelsectoren hebben met elkaar tijdens ‘ronde tafels’ verkent wat de stand van zaken is en welke kansen er liggen.

   

  Jaap Schrieke zat onder andere ‘aan tafel’ vanuit de brancheorganisatie GGZ Nederland. Sindsdien is hij stappen aan het maken om mogelijkheden van AI voor ggz-instellingen verder te verkennen. Hij praat hierover in deze podcast, samen met Monique Hugens. Monique is projectleider bij Stichting georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. Zij heeft deelgenomen aan de ronde tafel voor de Eerste Lijn. In de podcast vertelt zij onder andere wat de ervaringen zijn met algoritmes in de huisartsenpraktijk.

   

  Waar zien Jaap en Monique overeenkomsten en waar dragen zij bij aan de ontwikkeling en adoptie van AI in hun sector? Hoe zou het leren van de deelsectoren de gehele zorg kunnen helpen om de waarde door benutting van AI te verhogen? Laat u inspireren!

   

  Meer weten over AI in de zorg? www.datavoorgezondheid.nl

   

  • 31 min.

Klantrecensies

3,5 van 5
2 beoordelingen

2 beoordelingen

Martje21 ,

Mwah

Superinteressant onderwerp. Maar zo droog gebracht...

Top-podcasts in Gezondheid en fitness

LUST
Jacqueline van Lieshout / Corti Media
Lieve...,
VBK AudioLab / Els van Steijn & Hannah Cuppen
On Purpose with Jay Shetty
iHeartPodcasts
Huberman Lab
Scicomm Media
Over Routines
Arie Boomsma / De Stroom
Leven Zonder Stress
Patrick Kicken