24 min

Aktiviststyrt byutvikling Bysnakk

    • Design

Aktiviststyrt byutvikling.
Hva skjer når byutviklingen slik vi kjenner den blir snudd på hodet?
Alto Braveboy har viet et liv til Gamlebyen Sport og Fritid, og under Dyvekes bro har det vokst frem et levende miljø, med skatepark og konsertscene og flere andre fritidstilbud.
Grasrota har jobbet med det de har, fått sponset betong og plank og bidratt med arbeidstimer, noe som har fungert i mange år, men uten penger og seriøsitet kommer man ikke alltid i mål med å lage noe som varer over tid.
Trine Køhncke Urholt er ny bydelsdirektør i Nordre Aker og har som en av sine kampsaker å bekjempe utenforskap.
I hennes bydel har de satt fokus på nettopp denne typen frivillighet; frivillighet med utspring i lokale forhold og behov. Sammen med Maren og Erling diskuterer dagens gjester hva som skal til for at kommunen kan bidra inn i slike initiativ, og hva som skal til for at midlertidige, aktiviststyrte utspring blir tatt seriøst og møtt med samarbeidsvilje.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Aktiviststyrt byutvikling.
Hva skjer når byutviklingen slik vi kjenner den blir snudd på hodet?
Alto Braveboy har viet et liv til Gamlebyen Sport og Fritid, og under Dyvekes bro har det vokst frem et levende miljø, med skatepark og konsertscene og flere andre fritidstilbud.
Grasrota har jobbet med det de har, fått sponset betong og plank og bidratt med arbeidstimer, noe som har fungert i mange år, men uten penger og seriøsitet kommer man ikke alltid i mål med å lage noe som varer over tid.
Trine Køhncke Urholt er ny bydelsdirektør i Nordre Aker og har som en av sine kampsaker å bekjempe utenforskap.
I hennes bydel har de satt fokus på nettopp denne typen frivillighet; frivillighet med utspring i lokale forhold og behov. Sammen med Maren og Erling diskuterer dagens gjester hva som skal til for at kommunen kan bidra inn i slike initiativ, og hva som skal til for at midlertidige, aktiviststyrte utspring blir tatt seriøst og møtt med samarbeidsvilje.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

24 min