58 min

Går det an å være født i feil kropp? - Ronny og Lene Helhjerta

    • Medicine

Kjønnsinkongruens hos unge og voksne er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Ronny og Lene har møtt mange mennesker som opplever at kroppen de har ikke stemmer overens med det kjønnet de opplever at de har. Ronny er psykologspesialist i kjønnsinkongruensteamet på BUP Kongsvinger, Ahus, og Lene jobber på Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV). Hun har mange års erfaring med gruppen, men presiserer at hun i denne podkasten kun representerer seg selv og ikke avdelingen eller sykehuset hun jobber ved.

Lenes råde viktigste råd er: Gjør det som er nødvendig for at du skal kunne være deg. Ronny mener at noe av det viktigste med samtalene er å gi følelsen av tilhørighet og opplevelsen av at de ikke står alene. Mantraet er: Identifiser – aksepter og mestre! Elsk deg selv og lev livet, sier Ronny, du er elskbar uansett hvordan du er!

Kjønnsinkongruens hos unge og voksne er en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Ronny og Lene har møtt mange mennesker som opplever at kroppen de har ikke stemmer overens med det kjønnet de opplever at de har. Ronny er psykologspesialist i kjønnsinkongruensteamet på BUP Kongsvinger, Ahus, og Lene jobber på Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV). Hun har mange års erfaring med gruppen, men presiserer at hun i denne podkasten kun representerer seg selv og ikke avdelingen eller sykehuset hun jobber ved.

Lenes råde viktigste råd er: Gjør det som er nødvendig for at du skal kunne være deg. Ronny mener at noe av det viktigste med samtalene er å gi følelsen av tilhørighet og opplevelsen av at de ikke står alene. Mantraet er: Identifiser – aksepter og mestre! Elsk deg selv og lev livet, sier Ronny, du er elskbar uansett hvordan du er!

58 min