20 min

Godt samvalg SyktFrisk

    • Medicine

Hva er egentlig samvalg og hva betyr det for meg som pasient?
Kim Fangen er pasient, og deler erfaringer i samtale med forsker på samvalg, Simone Kienlin og spesialrådgiver i pasient og pårørendeopplæring, Anette Eie. Les mer og finn lenker til mer om samvalg på syktfrisk.no

Hva er egentlig samvalg og hva betyr det for meg som pasient?
Kim Fangen er pasient, og deler erfaringer i samtale med forsker på samvalg, Simone Kienlin og spesialrådgiver i pasient og pårørendeopplæring, Anette Eie. Les mer og finn lenker til mer om samvalg på syktfrisk.no

20 min