2 episodes

Velkommen til Heilt Sjef!
Dette er podcasten til Suldal Vekst, der me snakkar med inspirerande bedriftsleiarar, gründerar og andre spennande personar i Ryfylke. Me får historiane til menneske som har etablert og bygd bedrifter og arbeidsplassar, me diskuterer bedrifts- og næringsutvikling og korleis me ilag skapar eit aktivt og attraktivt bygdeliv.

Heilt Sjef! Suldal Vekst AS

  • Økonomi
  • 5.0, 2 Ratings

Velkommen til Heilt Sjef!
Dette er podcasten til Suldal Vekst, der me snakkar med inspirerande bedriftsleiarar, gründerar og andre spennande personar i Ryfylke. Me får historiane til menneske som har etablert og bygd bedrifter og arbeidsplassar, me diskuterer bedrifts- og næringsutvikling og korleis me ilag skapar eit aktivt og attraktivt bygdeliv.

  Koronasituasjonen.

  Koronasituasjonen.

  I denne episoden snakkar me om koronasituasjonen  og kva dette gjer med næringslivet vårt. Me har med oss Olav Lindseth som gjest i studio, han er dagleg leiar på Energihotellet og leiar i Suldal Næringsforening. Som så mange andre sit me også på heimekontor for tida, og har tatt opp podcasten via Teams, difor er lyden prega av kvardagslivet i heimen.

  • 26 min
  Grip sjansen!

  Grip sjansen!

  I dag snakkar me om endringar og om moglegheiter! Gjestene våre i studio er Per Arne Fisketjøn frå Suldalsbussen AS og Suldal Billag Service AS, og Andreas Fløgstad frå Tveit Regnskap AS.

  • 31 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Økonomi