39 min

Hva sa du? (WCAG 1.2‪)‬ Universelt utformet

    • Technology

Hvis du er en produsent av lyd eller video så er disse ni suksesskriteriene relevante for deg!

WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 og 1.2.9

Hvis du er en produsent av lyd eller video så er disse ni suksesskriteriene relevante for deg!

WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 og 1.2.9

39 min

Top Podcasts In Technology

Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
Teknisk sett
Teknisk Ukeblad
Darknet Diaries
Jack Rhysider
Better Offline
Cool Zone Media and iHeartPodcasts
Lex Fridman Podcast
Lex Fridman
All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg
All-In Podcast, LLC