38 min

Kan bestemmelsen om skjerpet aktivitetsplikt brukes til å gjøre barnehagen bedre for barn og voksne‪?‬ VeilederPOD

    • Utdannelse

Juss + pedagogikk = sant. 1. januar 2021 fikk barna i barnehagen en lovfestet rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Barnehageloven kapittel 8 pålegger alle som jobber i barnehagen en plikt til å gripe inn når et barn utsettes for krenkelser. Og det som kanskje er spesielt vanskelig, er at de ansatte har fått en skjerpet aktivitetsplikt til å si fra dersom en kollega eller styreren utsetter barn for krenkelser. Hva er en krenkelse?

I denne episoden får vi besøk av Linda Hovden og Tilla Lund Minge, som begge har lang erfaring fra barnehagehverdagen. De har reflektert mye over hva krenkelser er, og kanskje spesielt hvordan de voksne skal unngå krenkende atferd overfor barna i barnehagen.

Juss + pedagogikk = sant. 1. januar 2021 fikk barna i barnehagen en lovfestet rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Barnehageloven kapittel 8 pålegger alle som jobber i barnehagen en plikt til å gripe inn når et barn utsettes for krenkelser. Og det som kanskje er spesielt vanskelig, er at de ansatte har fått en skjerpet aktivitetsplikt til å si fra dersom en kollega eller styreren utsetter barn for krenkelser. Hva er en krenkelse?

I denne episoden får vi besøk av Linda Hovden og Tilla Lund Minge, som begge har lang erfaring fra barnehagehverdagen. De har reflektert mye over hva krenkelser er, og kanskje spesielt hvordan de voksne skal unngå krenkende atferd overfor barna i barnehagen.

38 min

Top Podcasts In Utdannelse

Beautiful Light Studios
Mel Robbins
Anniken Binz
Psykolog Sondre Risholm Liverød
med Bjørg Thorhallsdottir
Bertrands Univers & Podplay