32 min

Klær, klima og Kaski fÆb

    • Design

Klesindustrien står for 10% av verdens klimagassutslipp. Men politikk kan gjøre noe med dette. Kari Elisabeth Kaski fra SV er vikar og forteller om forslagene de har for at du og jeg skal handle billigere brukt, lettere kunne leie klær og andre ting, og sørge for at fast fashion må betale for seg.

Klesindustrien står for 10% av verdens klimagassutslipp. Men politikk kan gjøre noe med dette. Kari Elisabeth Kaski fra SV er vikar og forteller om forslagene de har for at du og jeg skal handle billigere brukt, lettere kunne leie klær og andre ting, og sørge for at fast fashion må betale for seg.

32 min