27 min

LL-440: Audhild Norendal om litteraturhistorien i klasserommet Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvordan kan vi bruke litteraturhistorien i klasserommene våre og hva skal vi egentlig lære om litteraturhistorien? Kan vi isteden lære noe av litteraturhistorien isteden? Hva bør trekkes frem i så måte? Hvilken rolle har litteraturhistorien i å gjøre norskfaget til et danningsfag? Jeg snakker med førstelektor Audhild Norendal fra Universitetet i Sørøst-Norge om dette.

Hvordan kan vi bruke litteraturhistorien i klasserommene våre og hva skal vi egentlig lære om litteraturhistorien? Kan vi isteden lære noe av litteraturhistorien isteden? Hva bør trekkes frem i så måte? Hvilken rolle har litteraturhistorien i å gjøre norskfaget til et danningsfag? Jeg snakker med førstelektor Audhild Norendal fra Universitetet i Sørøst-Norge om dette.

27 min

Top Podcasts In Utdannelse

Mel Robbins
Beautiful Light Studios
Anniken Binz
med Bjørg Thorhallsdottir
Bertrands Univers & Podplay
Psykolog Sondre Risholm Liverød