458 episodes

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Lektor Lomsdalens innfall Christian Lomsdalen

  • Utdannelse
  • 4.7 • 51 Ratings

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

  LL-434: Stine H. Bang Svendsen om kjærlighetens pedagogikk

  LL-434: Stine H. Bang Svendsen om kjærlighetens pedagogikk

  Hvordan møter vi fordommer, ulikhet og mangfold i klasserommene rundt omkring? Hvordan kan og bør vi møte ulike sider ved elevmassen? På hvilken måte kan kjærlighet være en pedagogisk retning, perspektiv, eller holdning i skolen? Hva innebærer kjærlighetens pedagogikk? Jeg snakker med førsteamanuensis Stine Helena Bang Svendsen ved NTNU om temaet hun skriver om i antologien Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.

  • 39 min
  Svein Sjøberg om PISA, testing i og av skolen, og lærerutdanningene

  Svein Sjøberg om PISA, testing i og av skolen, og lærerutdanningene

  En av de temaene som er gjentagende i norsk skolepolitikk er hvilken plass testene i og av skolen skal ha, og hvordan vi skal bruke disse testene i ettertid, eller strengt tatt resultatene av dem. Hva kan egentlig disse testene fortelle oss og hvordan kan og bør de brukes? Jeg snakket i 2017 med Svein Sjøberg, professor emeritus fra Universitet i Oslo, om utviklingen av norsk lærerutdanning, den generelle delen av læreplanen, PISA og TIMMS, og mer. Dette inkluderte også at hvordan vi tester hva som skjer i skolen og hva de målingene egentlig kan fortelle oss. Vi snakket også om forholdet mellom generelle deler av læreplanen og de fagspesifike delene av læreplanen, og lønningsnivået for norske lærere og yrkets status.

  • 50 min
  LL-433: Bauer og Jensø om dyskalkuli og spesifike matematikkvansker

  LL-433: Bauer og Jensø om dyskalkuli og spesifike matematikkvansker

  Hva er egentlig dyskalkuli og hva er egentlig spesifike matematikkvansker? Hvilke oppdateringer finnes på dette området? Hva innebærer disse diagnosene og hvordan er de like og ulike? Hvordan skal skolen forholde seg til spesifike matematikkvansker og hva kan hjelpe elevene som sliter med dette? For å finne svaret på dette har jeg snakket med Jeanette Lindhart Bauer og Irina Jensø hos Statped.

  • 50 min
  Heidi Lønne Grønseth om det nordiske i norsk skole

  Heidi Lønne Grønseth om det nordiske i norsk skole

  En ting som har vært nytt for meg med å bo i Bergen er hvor ofte jeg hører at folk ikke forstår svensk eller dansk, og synes det er vanskelig. I min oppvekst var det å kunne se og høre Pippi eller Emil på svensk nær en selvfølgelig, i hvert fall i grensenære områder på Østlandet. Så mistenker jeg at dette ikke er det samme i dag, særlig ikke på steder i landet hvor en jevnlig reiser over grensen på ferier og for å handle. Det kan gjøre oppgaven om å ivareta nabospråkene viktigere i norsk skole. For hvilken plass har egentlig det nordiske i norsk skole? Jeg snakket derfor med Heidi Lønne Grønseth som da jobbet i Foreningen Norden om det nordiske i norsk skole, om nabospråk og dialekter, litteratur, og dubbing av TV-serier.

  • 32 min
  LL-432: Dina-Eirin Leikanger om grunnsynet i generell og overordnet del

  LL-432: Dina-Eirin Leikanger om grunnsynet i generell og overordnet del

  Hvilke verdier formidler skolen i sin undervisning og hvilket grunnsyn har samfunnet bestemt at skolen skal ha på læring, elevene, og hva skolen skal formidles? Hvordan har dette endret seg fra den generelle delen av læreplanen som ble innført på 90-tallet og den nye overordnede delen som nå er gjeldende? Jeg snakker med Dina-Eirin Leikanger som har skrevet om grunnsynet i den norske skolen.

  • 31 min
  Jørgen Frydnes om Utøya som demokrativerksted, leirsted, og minnesmerke

  Jørgen Frydnes om Utøya som demokrativerksted, leirsted, og minnesmerke

  Selv om 22. juli nok kunne ha blitt drøftet mer i norsk skole er det ingen tvil om at 22. juli har satt sine preg på skolens innhold, fokus og tematiseringer, men hvordan er det egentlig på Utøya i dag? I 2017 besøkte jeg øyen og intervjuet Jørgen Watne Frydnes, daglig leder på øyen, om arbeidet som i dag foregår der. Vi snakket om Utøya som demokrativerksted, et levende leirsted med mange sommerleire, hvordan en tar vare på 22. juli i det hele, og stedet som et minnesmerke i et levende leirsted.

  • 36 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
51 Ratings

51 Ratings

Huskestue ,

Takk!

Viktige tema, og med stor spredning på innhold, er dette en super pod å følge for meg med to (3 til høsten) barn på barneskolen. Takk for at du deler din nysgjerrighet med oss lyttere! Mega interresant!

Siv Mari ,

Anbefales

En underholdende podcast med aktuelle tema, både smått og stort, fra skolesektoren. Anbefales!

ellaåttepv ,

Lyd

Du trenger å gjøre lyden bedre.

Top Podcasts In Utdannelse

Anniken Binz
Psykolog Sondre Risholm Liverød
UROskolen
SpedAims - Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering
Bertrands Univers & Podplay
Vinmonopolet

You Might Also Like

Aftenposten
NRK
NRK
KLYNGE & Acast
Aftenposten
NRK