500 episodes

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Lektor Lomsdalens innfall Christian Lomsdalen

  • Utdannelse
  • 4.7 • 55 Ratings

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

  LL-595: Tone Stokkereit Mattsson om APD, audio processing disorder

  LL-595: Tone Stokkereit Mattsson om APD, audio processing disorder

  Visste du at det er noe som heter APD, eller Audio Processing Disorder? Hva innebærer dette og hva skiller dette seg fra andre diagnoser? Hvordan kan denne diagnosen og utfordringene den angir forveksles med andre, og mer kjente, diagnoser som ADHD? Hva behøves det av tilpasninger og hvordan kan vi jobbe med dette i skolen? Jeg snakker i denne episoden med Tone Stokkereit Mattson ved Ålesund Øre-Nese-Hals som har en doktorgrad i disse utfordringene.

  • 25 min
  Reprise: Kristne friskoler og elevene der

  Reprise: Kristne friskoler og elevene der

  Reprise fra 29. oktober 2019.

  For de aller fleste av oss er friskolene bare noe som eksisterer der, ved siden av eller som en del av det totale skolesystemet i Norge, men hvordan er egentlig disse skolene, hvorfor finnes de, og hvem er elevene som går der? Vet vi egentlig noe om dette? Den største gruppen friskoler er de kristne friskolene og sist jeg sjekket var dette også den gruppen friskoler som vokste raskest. Hvem er egentlig elevene på kristne friskoler? Er det bare kristne elever? Finnes det forskjeller mellom disse skolene? Hva er i så fall forskjellene? Hva er forskjellen mellom disse og den offentlige skolen? og hvorfor velger noen disse skolene fremfor den offentlige skolen? Jeg snakket i 2019 med professor emerita Gunhild Hagesæther, professor emeritus Njål Skrunes og tidligere NLA-rektor Bjarne Kvam om de kristne friskolene i Norge. Dette er snakk om veteraner på fagområdet.

  • 46 min
  LL-594: Anne-Hilde Lystad om Livet&Sånn

  LL-594: Anne-Hilde Lystad om Livet&Sånn

  Hvordan underviser vi egentlig om livsmestring og slikt i skolen? Hva fyller vi disse temaene med og hvordan velger vi ut hva vi skal jobbe med for å oppfylle læreplanene best mulig i dette? Hvordan kan det gjennomføres? Dette er jo ikke et nytt fag, og det skal være en del av alle fag, hva betyr det? Jeg snakker med Anne-Hilde Lystad, som er prosjektleder for Livet&Sånn. Anne Hilde Lystad er barnevernpedagog med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og master i helse – og sosialfag med fokus på kliniske hjelperelasjoner. Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring, utarbeidet av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • 40 min
  Reprise: Yvonne Demirel om fremstilling av skeive i norske lærebøker

  Reprise: Yvonne Demirel om fremstilling av skeive i norske lærebøker

  Reprise fra 10. september 2019.

  Seksualitetsundervisningen og fremstillingen av det skeive skaper stadig større oppmerksomhet og debatt, men hvordan ser egentlig dette ut i lærebøkene? Hvordan fremstilles skeive i norske norsklærebøker? Eller fremstilles de i det hele tatt? Hvilken betydning eller fokus har eventuelle skeive historier vi finner i lærebøkene? Hvorfor er dette et viktig tema? I 2019 snakket jeg med Yvonne Demirel, som er lærer ved Katedralskolen i Bergen, om funnene hun gjorde i forbindelse med hennes masteroppgave om temaet. Temaet er ikke blitt noe mindre viktig selv om datamaterialet var lærebøker fra den forrige læreplanen. Samtidig kan en oppdatert studie være et interessant mastertema for noen andre.

  • 56 min
  LL-593: Maiken Marie Jordal om ufrivillig skolefravær fra et foresattperspektiv

  LL-593: Maiken Marie Jordal om ufrivillig skolefravær fra et foresattperspektiv

  Vi ser en økning i ufrivillig skolefravær og det snakkes mye mer om enn tidligere, men hvordan ser det egentlig ut hjemmenifra? Hvordan håndteres og oppleves dette fra et foresattperspektiv? Hvordan er det å være foresatt i denne situasjonen? Hva vet vi egentlig om dette? Jeg snakker med stipendiat Maiken Marie Jordal ved Høgskulen i Volda om dette.

  • 49 min
  Reprise: Solveig Moldrheim om elever som kommer med fordomsfulle utsagn

  Reprise: Solveig Moldrheim om elever som kommer med fordomsfulle utsagn

  Reprise fra 25. juni 2019.

  En vanskelig situasjon i mange klasserom er når elever kommer med fordomsfulle, hatefulle, eller negative utsagn om andre elever i klassen, grupper som er representert i klassen, eller i samfunnet generelt. Hvordan håndterer vi dette? Hva skal vi som skole gjøre når elever kommer med utsagnet basert på negative fordommer i klasserommet? Og når det er rettet mot andre elever? Hvordan skal vi som lærere og skoler reagere? Hva er en del av skolens mandat og forventninger? Jeg snakket i 2019 med Solveig Moldrheim, som da var stipendiat ved Universitetet i Bergen og seniorrådgiver ved Raftostiftelsen, og vi diskuterte hvordan skolen bør og kan reagere på negative fordommer. Nå er hun undervisningsleder ved Raftostiftelsen.

  • 33 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
55 Ratings

55 Ratings

Huskestue ,

Takk!

Viktige tema, og med stor spredning på innhold, er dette en super pod å følge for meg med to (3 til høsten) barn på barneskolen. Takk for at du deler din nysgjerrighet med oss lyttere! Mega interresant!

Siv Mari ,

Anbefales

En underholdende podcast med aktuelle tema, både smått og stort, fra skolesektoren. Anbefales!

ellaåttepv ,

Lyd

Du trenger å gjøre lyden bedre.

Top Podcasts In Utdannelse

Hanna & de heldige
Vrang produksjon
The Jefferson Fisher Podcast
Civility Media
Level Up med Anniken Binz
Anniken Binz
Foreldrerådet
KLYNGE & Acast
Do it with passion-podden
Silje Landevåg
The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins

You Might Also Like

Foreldrerådet
KLYNGE & Acast
Foreldrekoden - med Hedvig Montgomery
Aftenposten
Pia og psyken
Bauer Media
Forklart
Aftenposten
Oppdatert
NRK
Hverdagspsyken
The Human Aspect