35 min

LL-464: Hovedverneombud Bård V. Husby om vold i skolen Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hva er vold i skolen og hvordan jobber man med å møte vold i skolen? I hvilken grad forekommer det vold i skolen og hvordan er det fordelt på ulike aldersgrupper? Hva innebærer dette for lærerne som utsettes for det og hvordan er det å sende inn avvik på hendelser med elever? Hva må arbeidsgiver gjøre? Jeg snakker med hovedverneombud Bård Vågsholm Husby i Bergen kommune. Han jobber også som lærer på en barneskole i kommunen. Vi snakker om voldsutfordringen i Bergensskolen og det at verneombudene i fjor vurderte å stenge en skole på grunn av utfordringer knyttet til voldsproblematikk i skolen.

Hva er vold i skolen og hvordan jobber man med å møte vold i skolen? I hvilken grad forekommer det vold i skolen og hvordan er det fordelt på ulike aldersgrupper? Hva innebærer dette for lærerne som utsettes for det og hvordan er det å sende inn avvik på hendelser med elever? Hva må arbeidsgiver gjøre? Jeg snakker med hovedverneombud Bård Vågsholm Husby i Bergen kommune. Han jobber også som lærer på en barneskole i kommunen. Vi snakker om voldsutfordringen i Bergensskolen og det at verneombudene i fjor vurderte å stenge en skole på grunn av utfordringer knyttet til voldsproblematikk i skolen.

35 min

Top Podcasts In Utdannelse

Hanna & de heldige
Vrang produksjon
Nakne Tall – UiS podkast
NETTOP - UiS
Level Up med Anniken Binz
Anniken Binz
Foreldrerådet
KLYNGE & Acast
Bertrands Univers
Bertrands Univers og Bauer Media
LA MASKEN FALLE
Mai Camilla Munkejord