38 min

LL-519: Silje Hrafa Tjersland om nærværsskolen Lektor Lomsdalens innfall

    • Utdannelse

Hvordan legger vi til rette for nærvær i skolen eller enn å jobbe mot fravær og frafall? Er forskjellen i det hele tatt mer enn bare semantisk? Hva kjennetegner en skole som legger til rette for nærvær? Hvilke metoder fungerer for dette? Jeg snakker med Silje Hrafa Tjersland. Hun er barnevernspedagog og sosiallærer i Osloskolen og jobber til daglig med dette.

Hvordan legger vi til rette for nærvær i skolen eller enn å jobbe mot fravær og frafall? Er forskjellen i det hele tatt mer enn bare semantisk? Hva kjennetegner en skole som legger til rette for nærvær? Hvilke metoder fungerer for dette? Jeg snakker med Silje Hrafa Tjersland. Hun er barnevernspedagog og sosiallærer i Osloskolen og jobber til daglig med dette.

38 min

Top Podcasts In Utdannelse

Laila Five
Vrang produksjon
Bauer Media og Kristian Hope
Dagen Podkast
Bertrands Univers og Bauer Media
Anniken Binz