4 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

Mennesker, meninger, makter – UiS podkast University of Stavanger

  • Courses
  • 5.0 • 2 Ratings

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  Religion i moderne samfunn: Sekularisering, globalisering og religiøs pluralisering

  Religion i moderne samfunn: Sekularisering, globalisering og religiøs pluralisering

  Hva skjer med religion i møtet med moderne tid? I denne episoden er religionsviter Geir Aasmundsen fra UiS  gjest i podkasten. Geir forteller om sin forskning på pinsebevegelsen i Argentina, og pinsebevegelse som globalt fenomen. I samtale med Marianne Hafnor Bøe, diskuteres alt fra sekulariseringsteorier, til de større religiøse endringsprosessene som preger religion i dagens samfunn, og da særlig globalisering, offentlig religion og religiøs pluralisering.  

  • 42 min
  Er religion noe særegent og unikt?

  Er religion noe særegent og unikt?

  I denne episoden ser vi nærmere på noen diskusjoner som har stått sentralt i religionsvitenskapen. Kalvig og Bøe diskuterer hvorfor det er problematisk å behandle religion som et særegent og unikt studieobjekt, og hvilke utfordringer som knyttes til bruken av religion som analytisk kategori. Både prototypeutfordringen og verdensreligionsmodellen er tema som blir diskutert, og hvor kommer ordet hierofani fra nå igjen? (tips: gresk).Denne podkasten tar utgangspunkt i Anne Kalvig og Marianne Hafnor Bøes bok Mennesker, meninger, makter: en introduksjon til religionsvitenskap som ble publisert på Cappelen Damm i 2020.

  • 29 min
  Guder, makter og myter

  Guder, makter og myter

  Hvor ble det av guder, makter, åndelige vesener og alle de fascinerende fortellingene i faget? Og hva slags betydning har slike tema i faget i religionsvitenskap i dag? I denne episoden diskuterer Kalvig og Bøe disse spørsmålene, og ser nærmere på hva slags muligheter og utfordringer som knyttes til bruken av gud og andre analytiske kategorier. Denne podkasten tar utgangspunkt i Anne Kalvig og Marianne Hafnor Bøes bok Mennesker, meninger, makter: en introduksjon til religionsvitenskap som ble publisert på Cappelen Damm i 2020.

  • 20 min
  En diskuterende og annerledes fagbok

  En diskuterende og annerledes fagbok

  I denne første episoden samtaler litteraturviter Ingrid Nielsen med forfatterne om deres nye bok Mennesker, meninger, makter. Nielsen har notert seg at boka er åpnere, mer diskusjonsinviterende og undrende enn andre fagbøker hun kjenner, og ber Bøe og Kalvig forklare hvorfor. Litteraturviterens eksterne blikk åpner for nye presentasjoner og spørsmål til de grunnleggende tema som denne introduksjonsboka til religionsvitenskap kretser rundt. Hvordan har studiet av religion endret seg over tid, hva kan et religionsstudium fortelle oss om verden i dag?

  • 47 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Courses

More by University of Stavanger