5 episodes

Ved Norges Geotekniske Institutt – NGI har vi bokstavelig talt blikket rettet mot bakken – både på land og til havs. Geoteknisk og geofaglig spisskompetanse er viktig for det grønne skiftet og for at vi kan tilpasse oss et klima i rask endring.

Hvis du vil lytte til noen av de klokeste hodene i bransjen, lytt til "Med blikket mot bakken".

Er du fagperson og vil gå enda mer i dybden? Da anbefaler vi vår engelskspråklige podcast "NGI Technical".

NGI - Med blikket mot bakken NGI Podcast

  • Technology

Ved Norges Geotekniske Institutt – NGI har vi bokstavelig talt blikket rettet mot bakken – både på land og til havs. Geoteknisk og geofaglig spisskompetanse er viktig for det grønne skiftet og for at vi kan tilpasse oss et klima i rask endring.

Hvis du vil lytte til noen av de klokeste hodene i bransjen, lytt til "Med blikket mot bakken".

Er du fagperson og vil gå enda mer i dybden? Da anbefaler vi vår engelskspråklige podcast "NGI Technical".

  Hvordan sikrer vi trygg lagring av CO2 under havbunnen?

  Hvordan sikrer vi trygg lagring av CO2 under havbunnen?

  Norge har en ledende rolle i internasjonal forskning knyttet til fangst og lagring av CO2. Skal vi nå FNS klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, mener både FN og det internasjonale energibyrået IEA at å lagre flere milliarder tonn CO2 hvert år må være en del av løsningen.  
  NGIs egen ekspert på CO2-lagring, geolog og seniorforsker Elin Skurtveit, forklarer hva det er som gjør at man kan lagre CO2 under havbunnen i Norge, hvordan det gjøres og ikke minst: Hvorfor det er trygt. 
  Gjest: Elin Skurtveit, geolog og seniorforsker ved NGI 
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene 

  • 18 min
  Hvordan fundamenterer vi egentlig en vindmølle på havet?

  Hvordan fundamenterer vi egentlig en vindmølle på havet?

  Innen 2040 planlegger norske myndigheter å etablere 1500 havvindmøller i værharde Nordsjøen. Hvordan sikrer man at havvindøllene står trygt og gjør minst skade på miljøet? Og hvordan er det å være geotekniker å jobbe til havs og bidra til å utvikle norsk havvindnæring? 
  Gjest: Victor Smith, avdelingsleder Marin geoteknikk 
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene 

  • 16 min
  EU-prosjekt skal finne løsninger på usynlig forurensning

  EU-prosjekt skal finne løsninger på usynlig forurensning

  Sarah Hale og Hans Peter Arp er to av de fremste forskerne på PM-stoffer. De leder det store EU-prosjektet ZeroPM, som skal finne løsninger på denne gigantiske utfordringen. Hør hvordan de går fram og hva du som forbruker kan gjøre for å unngå varer som sprer kjemisk forurensning.  
  Gjester: Sarah Hale, seniorspesialist Bærekraftige geoløsninger og prosjektkoordinator for ZeroPM, Hans Peter Arp, teknisk ekspert Miljøkjemi og visekoordinator for ZeroPM 
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene 

  • 21 min
  Kan overskuddsmasser fra bygg og anlegg bli til ressurser?

  Kan overskuddsmasser fra bygg og anlegg bli til ressurser?

  Byggevirksomhet, som boliger og infrastruktur som veier og jernbane, generer store mengder med overskuddsmasser. Hvert år blir over 5 millioner tonn med forurensede overskuddsmasser fraktet til deponier, som tilsvarer mer enn 300 000 lastebillass. Men hva om vi i stedet kan klare å få til gjenbruk? I forskningssenteret earthresQue jobber representanter for avfallsbedrifter, entreprenører, kommune- Norge, fylkeskommuner og grunneiere sammen for å finne innovative løsninger for gjenbruk.  
  Nestleder i senteret, NGIs Gudny Okkenhaug og NGI-forsker Cathrine Eckbo forteller hvorfor og hvordan de jobber med å få til den gedigne snuoperasjonen, som kan være en vinn-vinn-vinn både økonomisk, for miljøet og ved at det skapes flere arbeidsplasser. 
  Gjester: Gudny Okkenhaug, teknisk ekspert Miljøgeoteknikk og nestleder i earthresQue, og Cathrine Eckbo, seniorrådgiver Bærekraftige geoløsninger og forsker i earthresQue 
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene 

  • 20 min
  Hva gjør en geotekniker? Og hva gjør en geolog?

  Hva gjør en geotekniker? Og hva gjør en geolog?

  Lær mer om to yrker som er samfunnsnyttige, framtidsrettede, varierte og hvor du kan jobbe internasjonalt. Geoteknikere og geologer har avgjørende kunnskap når det skal settes opp et bygg eller en plattform for havvind eller lages infrastruktur, som vei og jernbane. De forsker på hvordan klimaendringer påvirker risikobildet og fare for flom, løsmasseskred og jordskred, og hvordan vi best kan forebygge og tilpasse oss disse endringene. 
  Hvordan samarbeider geologer og geoteknikere? Hvordan kan en arbeidshverdag se ut? Og hvorfor er det å jobbe med grunnforhold interessant?  
   
  Gjester: Anders Solheim (Teknisk ekspert Snø- og steinskred, geolog v. NGI) og Håkon Heyerdahl (Avdelingsleder Risikovurdering og skåringsstabilitet, geotekniker v. NGI). 
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene 
  Her finner du mer informasjon om NGI:
  https://www.ngi.no/Om-NGI/Hvem-er-vi
  Her kan du lese mer om hva geoteknikk er: https://www.ngi.no/Om-NGI/Hva-er-Geoteknikk 

  • 26 min

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
Podplay
SINTEF
Jason Calacanis
Recode & The Verge
Teknisk Ukeblad

You Might Also Like