17 episodes

Ved Norges Geotekniske Institutt – NGI har vi bokstavelig talt blikket rettet mot bakken – både på land og til havs. Geoteknisk og geofaglig spisskompetanse er viktig for det grønne skiftet og for at vi kan tilpasse oss et klima i rask endring.

Hvis du vil lytte til noen av de klokeste hodene i bransjen, lytt til "Med blikket mot bakken".

Er du fagperson og vil gå enda mer i dybden? Da anbefaler vi vår engelskspråklige podcast "NGI Technical".

NGI - Med blikket mot bakken NGI Podcast

  • Technology
  • 5.0 • 3 Ratings

Ved Norges Geotekniske Institutt – NGI har vi bokstavelig talt blikket rettet mot bakken – både på land og til havs. Geoteknisk og geofaglig spisskompetanse er viktig for det grønne skiftet og for at vi kan tilpasse oss et klima i rask endring.

Hvis du vil lytte til noen av de klokeste hodene i bransjen, lytt til "Med blikket mot bakken".

Er du fagperson og vil gå enda mer i dybden? Da anbefaler vi vår engelskspråklige podcast "NGI Technical".

  Hvordan kan vi tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene?

  Hvordan kan vi tilpasse oss konsekvensene av klimaendringene?

  7. mai samles samfunnsledere, forskere, gründere og andre som arbeider med klimatilpasning til den nasjonale konferansen om klimatilpasning – I hardt vær. Hva kan du forvente?
  Erlend Moster Knudsen (NGI), Hege Hisdal (NVE) og Geir Holmgren (Gjensidige) gir deg en forsmak på viktige temaer på konferansen og samtaler om blant annet:
  Hvilke løsninger har vi? Hvor godt rustet er vi i Norge til å takle dagens og framtidas vær? Kan klimaendringene påvirke hva som kan være forsikringsbart og dermed hvor vi bør bygge og bo? Hva er de største barrierene for å få til god omstilling? Hvor viktig er erfaringsutveksling og samarbeid i klimatilpasningsarbeidet? Hør også hva de tre ville ha prioritert hvis de var finansminister. Og meningsutveksling om koordineringsansvaret for klimatilpasning bør bli lagt til én myndighet og ikke åtte departementene som i dag.
  Gjester: Erlend Moster Knudsen, avdelingsleder for klimatilpasning og hydrodynamikk (NGI), Hege Hisdal, direktør for hydrologisk avdeling (NVE), Geir Holmgren, konsernsjef (Gjensidige)
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene

  • 40 min
  Hvordan kan vi best forutse og varsle en tsunami og flodbølge?

  Hvordan kan vi best forutse og varsle en tsunami og flodbølge?

  Jordskjelvet vest for Sumatra i 2004 førte til en tsunami som forårsaket enorme ødeleggelser i kystsamfunn rundt Det indiske hav. 
  Her hjemme har vi hatt skred som har forårsaket dødelige flodbølger i blant annet Loen og i Tafjord. Men visste du at vi i forhistorisk tid hadde et undersjøisk skred på størrelse med Skottland i areal, som skapte en kystbølge som rammet Norskekysten fra Stavanger til Nordkapp, Skottland og trolig også Grønland og Danmark?
  Hvordan kan vi best forutse og sikre oss mot slike naturkatastrofer?
  Hvordan endret tsunamien i 2004 forskningsarbeidet for å vurdere risiko og rask varsling?
  Hvordan jobber NGI med sannsynlighetsvarsler og risikovurdering som sikrer myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag? 
  Og kan nye, tunge regnemaskiner, såkalte supercomputere, i framtida gi oss mer regnekraft som kan gi oss enda bedre sannsynlighetsberegninger?
   
  Gjest: Finn Løvholt, NGI, teknisk ekspert ved Avdeling for Geofare og dynamikk. 
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene

  • 29 min
  Hvordan kan digitale løsninger gi bedre kontroll over grunnforholdene i prosjekter?

  Hvordan kan digitale løsninger gi bedre kontroll over grunnforholdene i prosjekter?

  Vi hører og leser om utfordrende grunnforhold i bygge- og anleggsprosjekter, noe som ofte fordyrer og forsinker prosjektene. Å jobbe mer digitalt kan være én løsning.
  I tett samarbeid med bransjen har NGI utviklet Field Manager, som er ett eksempel på en ny digital løsning. Her samles alle data fra grunnundersøkelser i én felles skyløsning.
  Hvordan fungerer Field Manager?
  Norges største rådgivende ingeniørselskap, Norconsult, har tatt i bruk Field Manager i alle sine prosjekter. Hva er nytteverdien?
  Og hvorfor er digital transformasjon så viktig for bygg- og anleggsbransjen?
  Gjester: Truls Martens, NGI, produkteier for Field Manager, Mats Kahlström, NGI, geoteknisk ingeniør og produktutvikler, Henning Firman, Norconsult, leder digitaliseringsstrategi for geofag.
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene
  Lytt også til podcastepisoden Hva er geofagene sin rolle i digitaliseringen av byggebransjen  

  • 32 min
  Hva er geofagene sin rolle i digitaliseringen av byggebransjen?

  Hva er geofagene sin rolle i digitaliseringen av byggebransjen?

  Norge ligger langt bak i det digitale skiftet i byggebransjen. Det største hinderet er mangel på kompetanse og data.
  Gevinstene ved å digitalisere byggebransjen er store i form av kostnadsreduksjon, lavere klimagassutslipp, raskere prosjektgjennomføring og økning i eksport av produkter og tjenester.
  NGI satser på digital innovasjon og utvikling gjennom NGI Digital, rettet mot geobransjen, som omfatter blant andre geoteknikere, ingeniørgeologer, hydrogeologer og miljøgeologer.
  Hvilke fordeler har vi ved å jobbe mer digitalt?
  Hvilken kompetanse trenger byggebransjen på kort og lang sikt for å hindre at norsk byggebransje forblir en digital sinke?
  Og hvordan skal vi få bransjen til å jobbe sammen og dra i samme retning?
  Gjester: Kristin Paulsen, leder for NGI Digital, Truls Martens, produkteier for NGIs digitale plattform for grunnundersøkelser, Field Manager, Cathrine Mørch, direktør for digitalisering i Statsbygg.
  Lytt også til podcastepisoden Hvordan kan digitale løsninger gi bedre kontroll over grunnforholdene i prosjekter?  
   

  • 36 min
  Hva er miljøgeoteknikk? Og hvorfor er dette fagfeltet innen geoteknikk, hydrogeologi og miljøgeologi så viktig for bærekraft og en sirkulær økonomi?

  Hva er miljøgeoteknikk? Og hvorfor er dette fagfeltet innen geoteknikk, hydrogeologi og miljøgeologi så viktig for bærekraft og en sirkulær økonomi?

  Forurensning og økende avfallsberg fra bygg, anlegg og industri er en stadig økende miljøutfordring i vår tid. Men hvordan oppfører avfall seg, som et kassert kjøleskap eller en gammel stekeovn, på en avfallsfylling? Hvordan vil kontakten med jord, sol, tørke og flom endre det vi kaster? Avfallet skal ligge lenge, så hva skjer med plast og annet avfall om 50 og om 1000 år? Hvis detektiven i deg, viktigheten av samfunnsnytte, bærekraft, gjenbruk og gode løsninger blir vekket, da bør du lytte og lære mer om miljøgeoteknikk!  
  Gjester: 
  Tone Ratcliffe Smaavik, Avdelingsleder Miljøgeoteknikk ved NGI
  Gunvor Baardvik, Seniorspesialist Miljøgeoteknikk

  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene

  • 20 min
  Hva er biokull? Og hvordan kan dette sorte gullet være en "trylleformular" for klima og miljø?

  Hva er biokull? Og hvordan kan dette sorte gullet være en "trylleformular" for klima og miljø?

  Biokullet har mange egenskaper som vi som samfunn kan ha nytte av. Ja, faktisk er det litt som et kinderegg: Med biokull kan vi blant annet lagre karbon, forbedre jordkvalitet og faktisk også binde opp forurensning i jorda slik at den ikke tas opp i planter og dyr og lekker ut til drikkevann.
  Hvordan lager vi biokull og utnytter produktet i en sirkulær økonomi? Hvilken samfunnsnytte kan det å ta i bruk biokull ha? Har myndigheter og kommersielle aktører fått øynene opp for biokullets mange gode egenskaper?
  Gjest: Erlend Sørmo, seniorforsker i Avdeling for miljøkjemi ved NGI
  Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene

  • 31 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman Podcast
Lex Fridman
Acquired
Ben Gilbert and David Rosenthal
Hard Fork
The New York Times
Teknisk sett
Teknisk Ukeblad
Her Tech Tales
Helena, Guro and Sofie
Deep Questions with Cal Newport
Cal Newport