6 episodes

Nora Aschim intervjuer ulike forfattere om hvordan de jobber med skriving. Fokuset ligger på skrivearbeid, skrivemetoder og forholdet til egen skriving.

Om skrivin‪g‬ Nora Aschim

  • Books

Nora Aschim intervjuer ulike forfattere om hvordan de jobber med skriving. Fokuset ligger på skrivearbeid, skrivemetoder og forholdet til egen skriving.

  Anna Kleiva

  Anna Kleiva

  Nora Aschim snakker med forfatter Anna Kleiva om arbeidet med skriving, om å skrive seg inn i steder, om lyrikk og prosa og hva som er et godt dikt. God lytting!

  • 37 min
  Endre Ruset

  Endre Ruset

  Nora Aschim snakker med lyriker Endre Ruset om skrivearbeidet, hva som skal til for å skrive et dikt og hva som er lyrikkens rolle i litteraturen. God lytting!

  • 44 min
  Fredrik Høyer

  Fredrik Høyer

  Nora Aschim snakker med forfatter, skuespiller og spoken word-poet Fredrik Høyer om skriving. Samtalen handler om veien inn i skrivingen, arbeidet med skriving og hva som faktisk skal til for å skrive. God lytting!

  • 44 min
  Jan Kjærstad

  Jan Kjærstad

  Nora Aschim snakker med forfatter Jan Kjærstad om hvordan han arbeider med å skape et bokunivers, om første- og andreutkast, om karakterer og hvordan man kan forme språket til å uttrykke bokas og karakterenes særegenheter. God lytting!

  • 44 min
  Bjørn Hatterud

  Bjørn Hatterud

  Nora Aschim møter Bjørn Hatterud i en samtale om skrivereiser, livsreiser, sjangerbegreper og normkultur i og utenfor litteraturen. God lytting!

  • 44 min
  Nils-Øivind Haagensen

  Nils-Øivind Haagensen

  Nora Aschim møter forfatter og redaktør Nils-Øivind Haagensen i samtale om skrivemotivasjon, ulike arbeidsmetoder og inspirasjon. God lytting!

  • 39 min

Top Podcasts In Books