68 episodes

Samling av UiBs podcast

Podcast UiB Universitetet i Bergen / University of Bergen

  • Science
  • 4.4 • 8 Ratings

Samling av UiBs podcast

  Sosiopodden - Episode 11, Klasse

  Sosiopodden - Episode 11, Klasse

  I denne episoden får programleder Ivar Brakstad besøk av Johs. Hjellbrekke, professor ved Sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen. Vi ser nærmere på hva klasse er, om Norge er et klassesamfunn, og hvorfor det er viktig å tenke kritisk i forskning og som student.

  • 29 min
  Sosiopodden - Episode 10, Tilgang til eliten - Symbolske skillelinjer

  Sosiopodden - Episode 10, Tilgang til eliten - Symbolske skillelinjer

  Er det vanskelig for forskere å få tilgang til overklasse-informanter? Trekker overklassen symbolske skillelinjer når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold, og kan dette påvirke dine sjanser for en overklasse-jobb? I denne episoden får programleder Ivar Brakstad besøk av Lisa Sølvberg, doktorstipendiat ved Sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen (UIB).

  • 24 min
  Sosiopodden - Episode 9, Bønder

  Sosiopodden - Episode 9, Bønder

  I denne episoden av podkasten får programleder Ivar Brakstad besøk av Mari Støverud Beitnes, doktorstipendiat ved Sosiologisk institutt på Universitetet i Bergen (UIB). Vi ser nærmere på situasjonen for bønder i dagens samfunn, hvilke hensyn odelsrettige må ta når de vurderer å overta gården, og hvorfor det er så få kvinner som velger å overta familiegården.
   
  Link til artikkel: Bondeyrkets temporaliteter: Naturtidens livsrytmer og klokketidens krav | Tidsskrift for samfunnsforskning (idunn.no)
   

  • 26 min
  Spesialsamlingene - Ep. 2: Panel discussion: «Sudan archives and Nubiology in times of war».

  Spesialsamlingene - Ep. 2: Panel discussion: «Sudan archives and Nubiology in times of war».

  2023 marks the 60th anniversary of the start of the collaboration between the University of Bergen and the University of Khartoum. The humanities have been a central part of this collaboration, and historians, archaeologists, and philologists alike have worked, to various degrees, in the field of Nubiology—the study of Nubia.
  On September the 8th 2023, a panel of Nubiologists discussed the Sudan archives and Nubiology in a hybrid event, looking both to the past - the formation of the archives and the history of Nubiology - and to the present and future, which are being determined by the 2019 revolution and the 2023 war.
  Panelists: Cornelia Kleinitz, Sami El Amin, Artur Obłuski, Mohamed Farouq Abdelrahman Ali, Okwui Enewzor, Henriette Hafsaas. Chair: Alexandros Tsakos.
  Click here for more information about the event at Bergen Global, the panelists and a full transcription with timestamps.

  • 2 hrs 5 min
  Sosiopodden - Episode 8, Stein Rokkan: konfliktlinjer i dag og historisk

  Sosiopodden - Episode 8, Stein Rokkan: konfliktlinjer i dag og historisk

  Finner vi Stein Rokkans konfliktlinjer i dagens samfunn? Har disse konfliktlinjene utviklet seg likt i Norge i forhold til resten av Europa? Kan man argumentere for at kjønn er en separat konfliktlinje? I denne episoden får programleder Ivar Brakstad besøk av Katharina Sass, førsteamanuensis og politisk sosiolog på Sosiologisk institutt ved UIB.

  • 33 min
  Sosiopodden - episode 7, Symbolske skillelinjer

  Sosiopodden - episode 7, Symbolske skillelinjer

  I denne episoden får programleder Ivar Brakstad besøk av Anders Rogn, som er styremedlem i NSF avd. Vestlandet og doktorstipendiat på Sosiologisk institutt ved UIB. Vi ser nærmere på hva symbolske skillelinjer er, og hvordan elever på kultureliteskoler trekker symbolske skillelinjer.

  • 24 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Science

Abels tårn
NRK
Jøss‽
plingplong
Smart forklart
SINTEF
Tingenes Tilstand
HENRI
Psykologipodcasten Synapsen
Psykologipodcasten Synapsen
Science Weekly
The Guardian