9 episodes

En helt ny podkastserie fra Tidsskrift for Norsk psykologforening – produsert i anledning Psykologtidsskriftet 50 år – med spennende gjester som betrakter, drøfter og retter kritisk blikk på norsk psykologis historie, nåtid og fremtid.

Programvert for serien er psykologspesialist og redaktør Heidi Wittrup Djup.

psykologtidsskriftet.substack.com

Psykologtidsskriftet mellom linjene Tidsskrift for Norsk psykologforening

  • Vitenskap
  • 5.0 • 3 Ratings

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

En helt ny podkastserie fra Tidsskrift for Norsk psykologforening – produsert i anledning Psykologtidsskriftet 50 år – med spennende gjester som betrakter, drøfter og retter kritisk blikk på norsk psykologis historie, nåtid og fremtid.

Programvert for serien er psykologspesialist og redaktør Heidi Wittrup Djup.

psykologtidsskriftet.substack.com

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

  7 Skjermen eller livet (7:7)

  7 Skjermen eller livet (7:7)

  Hvordan unge mennesker påvirkes av skjermbruk, sosiale medier og åpenhetskulturen får mye oppmerksomhet. Skades ungdomsgenerasjonen av skjermens magnetiske kraft? Bidrar åpenhetskulturen til idealisering av psykisk uhelse og forverring av situasjonen til den enkelte ungdom? Er bekymringene for dagens unge berettiget og faglig forankret, eller snarere preget av moraliserende holdninger og skremselspropaganda? Må bruken reguleres og åpenheten begrenses?
  Gjester: Gaute Godager og Ole Jacob Madsen


  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologtidsskriftet.substack.com

  • 59 min
  6 Overtar cyberspace psykologien? (6:7)

  6 Overtar cyberspace psykologien? (6:7)

  Psykologien har i mange tiår vært gjenstand for digitalisering. På 60-tallet fantes robotpsykologen Eliza som delvis kunne etterligne terapeutens svar til en klient. Siden har utviklingen vært enorm. I dag utvikles stadig nye verktøy og digitale plattformer som kan brukes som supplement eller erstatning for tradisjonell ansikt-til-ansikt-terapi. Slik kan vi nå flere eller andre brukere på en effektiv, målrettet og kostnadsbesparende måte. Men hva er de etiske og organisatoriske slagsidene? Og risikerer vi at teknologien i fremtiden vil erstatte behovet for psykologer?
  Gjester: Daniel Vethe, Gaute Godager, June Lystad og Tine Nordgreen
  Relevant lenke:
  Psykologer og cyberspace | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)


  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologtidsskriftet.substack.com

  • 1 hr
  5 Kjønnsinkongruens og kansellering (5:7)

  5 Kjønnsinkongruens og kansellering (5:7)

  I 2020 ble diagnosen transseksualisme erstattet med begrepet kjønnsinkongruens og fjernet fra kapittelet om psykiske lidelser i ICD-10. Likevel har personer med kjønnsinkongruens ofte behov for helsehjelp. De representerer også en gruppe som blir møtt med patologiserende holdninger. Fagfeltet preges av følelser, holdninger og stor uenighet. Er det mulig å ha kloke, faglige diskusjoner som driver forståelsen og tjenestetilbudet fremover, eller risikerer vi å henfalle til fordommer, skyttergraver og kansellering av meningsmotstandere?
  Gjester: Asle Offerdal og Martin Rosmo Hansen
  Relevante lenker:
  Å behandle den andre som objekt  | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)
  Vi trenger mer enn Gullestads kunnskap | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)
  Å tie eller ikke tie i akademia | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)


  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologtidsskriftet.substack.com

  • 51 min
  4 Psykologen og minoriteter (4:7)

  4 Psykologen og minoriteter (4:7)

  Tidligere ble lesbiske, homofile og personer med kjønnsinkongruens (transpersoner) definert som psykisk syke. Men er de fullt og helt «friskmeldt» i dag? Og hva med statens fornorskningspolitikk overfor egen urbefolkning, som ble forlatt på midten av 1900-tallet. Henger assimileringstanken fortsatt igjen i møte med andre etniske minoriteter? Har psykologien gjort seg skyldig i forsømmelser og kanskje til og med fordømmelser av enkelte minoriteter? Og bidrar psykologer fortsatt i dag til å sykeliggjøre eller fremdyrke forventninger om likhet og endring?
  Gjester: Anbjørg Ohnstad, Per Koren Solvang og Winnie Nyheim-Jomisko
  Relevant lenke:
  https://psykologtidsskriftet.no/tidsskrift-norsk-psykologforening-1973-2023/psykologen-og-utsatte-grupper


  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologtidsskriftet.substack.com

  • 1 hr 1 min
  3 Dommere uten kappe? (3:7)

  3 Dommere uten kappe? (3:7)

  Sakkyndige psykologer har vært gjenstand for forskning, debatt og kritisk omtale i media. Noen mener sakkyndige ivaretar rettssikkerhet og opplyser komplekse saksforhold. Andre mener de er dommere uten kappe og at arbeidet preges av mangler, vilkårlighet og sviktende faglig grunnlag. Har sakkyndige belegg for sine vurderinger eller har de mer makt enn de har kunnskap? Hvilke mekanismer kan svekke arbeidet?
  Gjest: Pål Grøndahl
  Relevant lenke:
  https://psykologtidsskriftet.no/tidsskrift-norsk-psykologforening-1973-2023/psykologer-som-sakkyndige


  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologtidsskriftet.substack.com

  • 56 min
  2 Sex og svik i terapi (2:7)

  2 Sex og svik i terapi (2:7)

  Gjennom årenes løp er det avslørt alvorlige tilfeller der psykologer har begått seksuelle overgrep mot klienter. Slike saker ble særlig diskutert i fagmiljøet på 1990-tallet, initiert av nyhetsmedier og en skandale som førte til at Psykologforeningens leder måtte gå av. Men psykologer har fortsatt krenkelsene, selv om oppslagene har vært færre. Hvorfor klarer vi ikke stoppe dem? Hva er det som gjør at psykologer begår seksuelle grenseoverskridelser, og hvordan kan det forebygges?
  Gjester: Heidi Helene Sveen, Håkon Ruud og Mette Garmannslund
  Relevant lenke:
  https://psykologtidsskriftet.no/tidsskrift-norsk-psykologforening-1973-2023/seksuelle-grenseoverskridelser-i- terapirommet  This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologtidsskriftet.substack.com

  • 49 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Vitenskap

Jøss‽
plingplong
Tingenes Tilstand
HENRI
Rekommandert
HENRI & Acast
Abels tårn
NRK
forskning.no
forskning.no
Grunnstoffene
Universitetet i Agder

You Might Also Like