50 min

Drømmeorganisasjonen! En endringsdyktig og smidig virkelighet - eller en utopi‪?‬ Team Agiles pod - Good vibes only!

    • Management

Tverrfaglige team er kjernen i drømmeorganisasjonen mener Team Agile. Som en strategisk muskel med klart mandat omsetter team problemer til muligheter for kunder og brukere, på kortere tid og med større treffsikkerhet. Hvordan funker dette i praksis?

På Arendalsuka fikk Team Agile innsikt i hva Vestre Viken HF, Politiet og Coop Norge gjør for å bygge drømmeorganisasjonen rundt tverrfaglige team. Hvilke erfaringer har de og hva fokuserer de på nå? Vi hadde også med oss Torbjørn og Tale for å snakke om hvorfor endringsdyktige organisasjoner er så viktig i dag. Hvilke forestillinger om fremtiden er det som driver utviklingen?

Lytt til Team Agiles første LIVE-podcast fra Arendalsuka!

Tverrfaglige team er kjernen i drømmeorganisasjonen mener Team Agile. Som en strategisk muskel med klart mandat omsetter team problemer til muligheter for kunder og brukere, på kortere tid og med større treffsikkerhet. Hvordan funker dette i praksis?

På Arendalsuka fikk Team Agile innsikt i hva Vestre Viken HF, Politiet og Coop Norge gjør for å bygge drømmeorganisasjonen rundt tverrfaglige team. Hvilke erfaringer har de og hva fokuserer de på nå? Vi hadde også med oss Torbjørn og Tale for å snakke om hvorfor endringsdyktige organisasjoner er så viktig i dag. Hvilke forestillinger om fremtiden er det som driver utviklingen?

Lytt til Team Agiles første LIVE-podcast fra Arendalsuka!

50 min